24 juli 2020

Nog even geduld

Het is niet zo dat al onze problemen verdwijnen wanneer we kiezen om Jezus te volgen. Dat is de boodschap van het evangelie niet! Wel is het zo dat God onze draagkracht kent en er voor zorgt dat de moeilijkheden van ons leven niet boven ons vermogen zal komen. Hij zorgt altijd voor een uitkomst, waardoor we niet onder onze problemen zullen bezwijken.

‘Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan’ (1 Korinthe 10:13).

Vaak knelt hier de schoen. Wij willen niet bestand worden tegen de problemen, wij willen er vanaf! Gods belofte houdt niet per se in dat al onze vervelende gevoelens, negatieve gedachten of relatieproblemen verdwijnen. Het betekent wel dat wij door de middelen die God ons geeft kunnen gaan leren om op een goede manier met deze hindernissen om te gaan. Dan zullen de pijnlijke perioden in ons leven ons niet belemmeren om God te dienen, maar ons juist dichter bij Hem brengen!

Wij zijn bevrijd van de schuld van de zonde. Wij zijn bezig bevrijd te worden van de macht van de zonde. En pas later zullen wij bevrijd zijn van de aanwezigheid van de zonde. Dan zullen alle tranen van onze ogen worden weggeveegd. Nog even geduld!

Met toestemming overgenomen van Zoeklicht.nl

Meer toerusting