10 september 2018

Het leven is kort,
heb je vrouw lief!

Op het moment dat gelekte informatie van Ashley Madison zich bleef uitrollen in de media, werd iedereen herinnerd aan de leugens van de zonde. De Ashley Madison Company, een overspelsite die (spijtig genoeg) zeer succesvol was, had het volgende motto: ‘Het leven is kort. Begin een affaire.’ Nergens anders worden leugens zo luidruchtig verkondigd als hier.

Maar waarom vallen zovelen er voor? Waarom kan Ashley Madison trots vermelden dat ze meer dan 37 miljoen gebruikers hadden – waaronder belijdende christenen? Het komt omdat de zonde zo verleidelijk is. En evenzo misleidend. Seks hebben met iemand die niet je levenspartner is kan zeer opwindend lijken, zeker als je huwelijk suf en saai geworden is. Zonde verduistert onze blik en vertekent ons beeld van de realiteit. En als we onze zielen niet hebben gevoed met specifieke waarheden om de leugens weg te jagen, dan zullen we op een dag mogelijk zelf de leugen geloven waarvan we vroeger dachten dat dit nooit gebeuren zou.

Wat zijn dan strategieën die we kunnen gebruiken, terwijl we goed bij ons verstand zijn, om te strijden tegen deze verleidingen? Op welke manier kunnen we vechten om de waarheid te geloven in plaats van de leugens – niet alleen vandaag, maar ook volgend jaar en over twintig jaar?

Bescherm je huwelijk

1. Lees Gods waarschuwingen. Seksuele immoraliteit staat in de lijst van de werken van het vlees in Galaten 5:19-21. Daar wordt ons verteld dat ‘degenen die zulke dingen doen het Koninkrijk van God niet zullen beërven’. Als je de leugen van Ashley Madison gelooft en deze navolgt en dat blijft doen zonder bekering, dan zal je de hemel niet bereiken. Neem deze waarschuwingen van de Schrift ter harte en laat ze je aansporen tot gehoorzaamheid. (Zie ook Hebreeën 13:4.)

2. Wees op je hoede in relaties met mensen van het andere geslacht. Een oudere en godvrezende mentor van mij deelde een inzicht dat ik nooit meer ben vergeten. Hij wees me op de rol die humor kan spelen in buitenechtelijke verbindingen. Dat betekent niet dat we geen goed gevoel voor humor mogen hebben. Maar we moeten op onze hoede zijn voor overdadig geinen en plagen met mensen van het andere geslacht. Dat kan gevaarlijk worden.

3. Let op welke invloeden je toestaat om je denken te vormen. Kijk je geregeld video’s en tv-shows die ontucht en overspel verheerlijken? Lees je geregeld romans die ontrouw romantiseren? Vermijd zulke invloeden en doe dat met volharding. In Markus 9:43 zet Jezus het beeldend voor ons uiteen: ‘Als je hand je tot zonde leidt, hak hem af.’ Ik vat dat op als: ‘Als de romantische drama of de sensuele beelden jou doen struikelen, doe wat je kunt doen om ze uit je leven weg te snijden.’

Onderhoud je huwelijk

1. Houd vast aan Gods beloften. Ja, er staan angstaanjagende waarschuwingen in de Bijbel, maar ook heerlijke beloften. Jezus belooft bijvoorbeeld in de zaligsprekingen: ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’ (Mattheüs 5:8).

2. Praat, praat, praat met je levenspartner. Herinner je je nog het eerste afspraakje van jou en je partner? Herinner je je de nieuwsgierigheid en leergierigheid? Werk er aan om dat levend te houden. Ik raak iedere keer weer gefascineerd door de nieuwe dingen die ik zie en leer over mijn vrouw. We zijn vijftien jaar getrouwd, maar ik leer haar nog steeds beter kennen.

3. Spreek af met je partner. Blijf met elkaar avonden afspreken om die waardevolle gesprekken aan te wakkeren. Zeker als je kinderen hebt, is het essentieel om tijd apart te zetten om zonder afleiding, onder vier ogen contact te hebben met elkaar. Zoek naar leuke activiteiten om samen te doen. Doe nieuwe ervaringen op. Maak nieuwe herinneringen en lach veel met elkaar.

4. Bestudeer en bezie Gods prachtige ontwerp van het huwelijk. Ik geloof dat de meest krachtige stap die christenen kunnen zetten om hun huwelijken te verdiepen, is om te begrijpen wat Gods intentie is met het huwelijk en waar het huwelijk naar moet verwijzen. Deze werkelijkheid trekt ons buiten onszelf naar iets goddelijks, iets eeuwigs – want de intieme eenheid van een man en een vrouw in het huwelijk is geschapen door God om het beeld van Christus’ relatie met de gemeente te weerspiegelen (Efeze 5:32).

In het licht van deze waarheid en te midden van een cultuur die op tragische wijze het heilige van het huwelijk verduistert, zouden christenen er naar moeten staan om hun huwelijk een overtuigende gelijkenis van het Evangelie te laten zijn.

Val niet voor de leugen van Ashley Madison of soortgelijken. Ja, het leven is kort; verspil het niet aan kortstondige hoogtepunten die je lager achterlaten dan dat je begon. Neem de stappen die noodzakelijk zijn in je eigen leven om je huwelijk zo veel als mogelijk is affaire-proof te doen zijn, tot heerlijkheid van Christus.

Laat een informatielek zoals bij Ashley Madison en haar leugens je inspireren om je huwelijk te beschermen en het als een tuin te onderhouden.

Meer toerusting