1 september 2018

Keurig refochristendom is doodlopende weg

“Heb je het hartelijke voornemen om de Heere te dienen in dit nieuwe schooljaar? Dat kan toch eigenlijk ook niet anders, als je bedenkt dat de Heere Zijn Naam op je voorhoofd heeft geschreven?” Die vraag werd pas gesteld aan leerlingen op een reformatorische school. Dat soort vragen hoor je geregeld in refo-Nederland. De Heere dienen, daar gaat het om.

Hoe ziet dat ‘dienen’ er in de praktijk uit? Nou, dan ga je elke zondag twee keer naar de kerk, elke week naar de catechisatie, en ook naar jv, je komt van je levensdagen niet in een café, je draagt nette kleding, je vloekt nooit, je hebt geen ‘wereldse vrienden’, je drinkt nooit te veel alcohol, je luistert altijd naar wat je ouders zeggen, je doet je best op school, begint de dag met een dagboekstukje…

Een vraag die je minder vaak hoort, is deze: Zit de Heere wel te wachten op ‘ons hartelijke voornemen’ om Hem dienen? Jesaja 64:6 spreekt niet zo positief over onze pogingen tot godsdienst en goede daden. “Wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed.” De NBV heeft het over ‘het kleed van een menstruerende vrouw’.

Het gevaar is dat we een prachtig ‘refochristendom’ kweken. Aan de buitenkant keurig, netjes en verantwoord – maar aan de binnenkant stinkend en verrot.

Islam

Beseffen we nog dat het Evangelie totaal anders is dan een ‘normale godsdienst’ en ingaat tegen al onze religieuze neigingen? Bij de islam gaat het om het dienen van Allah met alles wat in je zit, een totale onderwerping aan een godheid ver weg. Die kun je tevreden stellen met ‘godsdienst’. Maar het Evangelie gaat over de onderwerping van God… aan mensen.

Dat maakt het zo schokkend. De Koning van hemel en aarde Die voor zondaren op de knieën gaat en zelfs hun voeten wast. Hij ziet dat onze pogingen tot ‘godsdienst’ en ‘goede werken’ nul komma niks voorstellen. Daarmee redden we het nooit. En nee, Hij wil jouw brave, keurige of ‘radicale’ godsdienstigheid niet. Daarmee zak je alleen nog dieper weg in het moeras van de zonde. Hij ligt op de knieën en smeekt: “Geef Mij je hart. Laat je met Mij verzoenen.”

Zoek jij je redding in godsdienst of in Christus? Dr. H.F. Kohlbrugge zei vaak dat de Heere aan ieder van ons maar één vraag stelt: “Bent u met Mijn Lam tevreden?” Als wij daar ‘ja’ op zeggen, zegt Hij: “Dan ben Ik met u tevreden.”

Dit artikel is met toestemming van de schrijver overgenomen. Gertjan de Jong is medewerker communicatie bij het Landelijk Contact Jeugdwerk.

Meer toerusting