1 augustus 2020

Hoe bespreek je het coronavirus met je kinderen?

Tony Reinke: Een aantal weken geleden sprak ik voor een jongerengroep in Frisco, Texas – zo’n honderd studenten waren samengekomen in een kleine ruimte om te praten over smartphones en sociale media gewoontes. Het was geweldig. Ik stelde hen eerst de vraag wie van hen de podcast ‘Ask Pastor John’ kende en ik denk dat iedere hand in de lucht ging. Ik was echt verbaasd. Dat had ik niet echt verwacht. Ik denk dat veel kinderen en jeugd naar deze podcast luisteren en ik vermoed dat dit komt omdat veel ouders in de auto naar de afleveringen luisteren. Dus, laten we ons richten op de jongeren. Pastor John, je hebt zelf veertien kleinkinderen. Spreek nu even met ons als ‘opa John‘. Wat wil je in deze tijd aan hen vertellen over God en het coronavirus?

John Piper: Ik ben 74 jaar oud en dat betekent dat ik oud genoeg ben om jouw opa en misschien wel je overgroot-opa te zijn. Mijn naam is John Piper. Je mag me ook ‘Pastor John’ noemen. Ik wil een moment met je praten over het coronavirus – die ziekte die de levens van alle mensen over de hele wereld verandert. En ik wil het ook met je hebben over God, over Jezus en over jou. Wat heeft het coronavirus te maken met jou, met God, en met Jezus? Ik hoop dat je daar een paar minuten naar wilt luisteren.

Het coronavirus is niet de baas

Wat het coronavirus zo ongewoon en gevaarlijk maakt, is dat je het kunt krijgen door bij mensen te zijn die het hebben, terwijl je dat niet aan ze merkt. Dat maakt het virus heel gevaarlijk en blijft iedereen zo veel mogelijk binnen om op die manier te proberen het virus te stoppen. Het is ook gevaarlijk omdat het tien keer ernstiger is dan de gewone griep. Onze regering is erg bezorgd omdat misschien wel één, twee of drie op de honderd mensen die ziek worden uiteindelijk daar ook aan sterven.

Dat klinkt misschien niet als heel veel: één of twee op de honderd mensen. Maar het betekent dat wanneer er bijvoorbeeld bij mij in de stad – Minneapolis – honderdduizend mensen ziek worden (wat niet onwaarschijnlijk is), dat er duizend of zelfs twee of drie duizend mensen sterven. Dus als je er zo over denkt, en als het virus zich heel erg verspreid, dan gaan er veel mensen sterven die dat helemaal niet hadden verwacht.

Jezus is machtiger dan welke ziekte dan ook.

Nu moet je je realiseren dat de Bijbel het Woord van God is. En de Bijbel leert ons dat God sterker is dan het coronavirus. Ik hoop dat je dat gelooft. We weten dit zeker omdat er in Matthëus 4:24 staat: ‘En zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren (…) en Hij genas hen.’ Jezus is machtiger dan welke ziekte dan ook. Het is zelfs zo dat de Bijbel ons steeds weer vertelt dat God de wind, regen, sneeuw, donder, planten, het gras, de sprinkhanen, vliegen, kikkers, muggen, wormen, walvissen, vogels en al het andere beveelt. Hij beveelt hen waar ze naar toe moeten, wat ze moeten doen en ze doen ook wat Hij zegt. Ze moeten wel; Hij is immers God. Ze doen altijd wat Hij zegt. God maakte de hele wereld en alles wat daarin is. Hij houdt de wereld in Zijn handen en Hij doet wat Hij wil doen in de wereld en met de wereld.

Dat kun je ook lezen in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Daar schrijft Paulus dat God ‘alle dingen werkt’ – dus ook het coronavirus- ‘overeenkomstig de raad van Zijn wil’ (Efeze 1:11). Dat betekent dat er niemand boven God staat om Hem te vertellen wat Hij moet doen. Hij is de hoogste. Hij is de machtigste Beslisser ter wereld. Niemand kan God dwingen iets te doen wat Hij niet wil. Hij maakte de wereld, Hij onderhoudt het ook. En Hij doet ermee en erin wat Hij wil. Het valt nooit uit elkaar en doet altijd en alles wat Hij wil.

Gods volmaakt wijze plan

Ik hoop dat je nu vraagt – en je mag dat ook vragen zolang je dat nederig vraagt en ook echt Gods antwoord wil horen – ‘Maar waarom is er dan een coronavirus? Waarom neemt U, God, Jezus, het alstublieft niet weg, want U kunt dat toch?’ En dat is waar. Hij kan het. Hij is God en het coronavirus is dat niet. Het coronavirus is niet sterker dan Jezus. Jezus zou het weg kunnen nemen door alleen maar met Zijn vingers te knippen. Hij heeft een tijd besloten wanneer Hij het coronavirus wegneemt en die tijd komt ook. Het kan zelfs binnen een dag gebeuren. Wij weten niet hoe en wanneer dat zal gebeuren, dat weet God.

Het coronavirus is niet sterker dan Jezus.

Dus, waarom is het virus er dan? Waarom neemt God het niet gewoon meteen weg? Dit is het antwoord: Hij heeft er wijze bedoelingen mee. God is volmaakt wijs. Dat betekent dat Hij precies weet wat het beste is. Dat is Zijn wijsheid. Als je altijd weet wat het beste is om te doen dan ben je een wijs persoon. En God is volmaakt in Zijn wijsheid. Hij weet wat er moet gebeuren: Hij weet zowel hoe het gebeuren moet als wanneer.

Omdat God volmaakt wijs is en alles weet – Hij weet zo ongelooflijk veel meer dan wij weten – past alles wat Hij doet en alles wat Hij laat gebeuren in het volmaakt wijze en goede plan dat Hij heeft. Wij kunnen niet het hele plan zien. Maar we kunnen er wel íets van zien. Laat me je wat voorbeelden uit de Bijbel geven, zodat je kan zien dat God een plan heeft met het coronavirus.

1. Jezus zei in Lukas 13:1-5 dat dingen zoals het coronavirus gebeuren, zodat de mensen in de wereld die niet in Jezus geloven, wakker zouden worden, zich zouden bekeren. Dat ze nadenken over God en Jezus, over de hemel en de hel, over verlossing en het belang van vergeving, en dat ze zich tot Jezus moeten bekeren en gered kunnen worden. Dat is één van de dingen die Hij nu doet.

2. Paulus zei dat dingen zoals het coronavirus gebeuren zodat mensen stoppen met op zichzelf te vertrouwen en leren om op God te vertrouwen. Heel veel mensen denken – volwassenen en kinderen – dat ze veel slimmer zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Dat ze veel sterker zijn en alles onder controle hebben. ‘Ik ben de baas over mijn hart.’ Flauwekul! Je bent niet de baas over je hart; God is de baas over je hart. En die trots moet gebroken worden. Als dit gebroken moet worden door het coronavirus dan doet God dat. In deze wereld hebben we een hele hoop arrogante leiders die nederig gemaakt moeten worden. Als het coronavirus hiervoor nodig is, zal God het daarvoor gebruiken. God wil dat we beseffen dat Hij de touwtjes in handen heeft. Dat we op Hem moeten vertrouwen en niet op ons eigen kunnen en intelligentie.

3. Het derde wat God aan het doen is, is dit: De Bijbel zegt dat dingen zoals het coronavirus zullen gebeuren om ons te laten zien dat we misschien meer van dingen houden dan van God. We houden misschien meer van andere mensen dan van God. Maar niets in de wereld is belangrijker dan dat we Jezus méér liefhebben dan onszelf of onze naasten (Mattheüs 10:37-39). Het coronavirus laat dus zien waar mensen het meest van houden.

Onze Redder maakt ons moedig

God heeft de leiding over het coronavirus, Hij weet wat Hij doet, Hij is volmaakt goed en volmaakt wijs. En hier is het échte goede nieuws wat de hele wereld moet horen. Ik hoop dat je met je vrienden het nieuws zult delen dat Jezus, Gods enige Zoon, in de wereld kwam en stierf zodat als we op Jezus vertrouwen God ons nooit zal straffen vanwege onze zonden. Hij zei dat de straf die jij en ik verdienen vanwege onze zonden – op Jezus is gelegd.

Als we op Jezus vertrouwen – als we Jezus aannemen, Jezus omarmen als onze Zaligmaker, onze Gids en onze Schat, Degene Die we echt liefhebben – dan hoeven we nooit bang te zijn voor God. We hoeven nooit en te nimmer bang te zijn voor Gods straf. Dat is geweldig! Dit betekent dat we nooit bang hoeven te zijn om te sterven – niet aan het coronavirus, maar ook niet aan iets anders – want toen Jezus stierf en opstond uit het graf veranderde Hij de dood van straf naar een doorgang naar eeuwige blijdschap met Hem.

Wat betekent dit dan voor jou? Wat het betekent? Je hoeft niet bang te zijn voor het coronavirus. God is sterker dan het coronavirus en als je Zijn Zoon Jezus vertrouwt, zal God alles voor je laten meewerken ten goede. Wees dus moedig. Wees niet moedig omdat jij sterk bent; want dat is trots. Al die tv-helden, ze zijn allemaal trots. Ze baseren hun kracht niet op God; ze baseren het op iets wat ze zelf denken te hebben. Wees niet zoals hen, want je bent niet zoals hen en je bent niet sterk. Je bent zwak. Wees moedig omdat je een grote Redder hebt. Je beste Vriend, Jezus, je Zaligmaker en Heere. Hij is sterk – sterk genoeg om alles – inclusief het coronavirus – voor jou mee te laten werken ten goede (Romeinen 8:28).

Vertrouw altijd op Hem

Toen ik predikant was, leerde ik de kinderen in onze kerk een kort gedichtje. Het is speciaal voor kinderen die in Jezus geloven. In al die jaren zeiden honderden van hen het gedichtje op. Ik wil het jou ook graag leren en dan ronden we deze podcast af. Ik zal het één keer zeggen en dan zeg jij het de tweede keer samen met mij, oké?

Het gaat gedichtje gaat zo:

When things don’t go the way they should,
God always makes them turn for good.

Misschien zullen we elkaar een keer ontmoeten. Ik weet het niet. Maar vertrouw Jezus wat er ook gebeurt. Je zult er nooit spijt van hebben.

Tony Reinke: Dat was geweldig, ‘Pastor John’. We hebben nu inderdaad een mooie kans om het evangelie met onze klasgenoten en vrienden te delen – doe dat ook als je toegang hebt tot sociale media of misschien kun je sms’en, bellen, videobellen of kan je elkaar wel in het echt ontmoeten. We moedigen je aan om je vrienden te vertellen over de hoop die in Jezus is. De tijd is rijp. Moge de Heere je moed geven en de juiste woorden om eeuwige waarheden in de levens van je vrienden te spreken.

Meer toerusting