16 mei 2022

Haters Gonna Hate

door:

Tags: ,

Het verhaal dat rondging was dat Greg een sekte was begonnen.

Het gerucht kwam van iemand waarvan ik dacht dat hij een vriend was. Een grote naam van het rugbyteam van de universiteit, iemand waar je je hart kan luchten, maar een hater achter mijn rug om.

Toen ik hoorde wat hij allemaal zei was mijn eerste reactie eentje van frustratie. Als de natuurlijke reactie vechten of vluchten is, voelde ik mij aangetrokken tot het eerste. Maar God was genadig en al snel kwam ik tot rust. De emotie die daarvoor in de plaats kwam verraste mij: spijt. Had ik iets gezegd dat te extreem was? Had ik een iets te grote mond opgezet? Had ik iets meer rond moeten hangen op hun feestjes en meer moeten lachen om hun grappen? Het was me niet gelukt om hem te winnen. En nu, hoeveel anderen zouden wel niet wegblijven van onze bijbelstudie vanwege zijn roddels?

Wanneer de wereld je haat

Vanaf toen was de daling ingezet. Ik werd steeds minder uitgenodigd. Ik zag foto’s van verschillende feestjes en weekendjes weg voorbijkomen op Facebook. Grenzen werden steeds duidelijker getrokken en ik stond aan de andere kant. Badend in zelfmedelijden, schaamte en wensend dat ik een coolere christen was geweest, confronteerde Jezus mij op een avond met Zijn Woord.

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. (Johannes 15:18-20)

Misschien werd ik niet buitengesloten en werd er niet over mij geroddeld omdat ik had gefaald als evangelist, maar omdat Koning Jezus mij heeft uitgekozen. Misschien was Christus de oorzaak. Misschien was ik niet van deze wereld. Als ik van deze wereld was, zoals Jezus zei, zou de wereld mij liefhebben als haarzelf. Maar als ik van Hem was zou de wereld mij vervolgen.

Die avond in Gods Woord begon het afleren van mijn mensen-pleasen. Eén van de meest bevrijdende, verwachtings-veranderende en door Jezus onderschreven waarheden die mij had vrijgemaakt was het bewezen en ware statement: ‘Haters gonna hate.’

‘Haters gonna hate’

Vóór die avond had ik zondige verwachtingen. Stiekem hoopte ik geliefd te zijn door God én door de wereld. Stiekem wilde ik dat God mijn leven veranderde, maar niet mijn reputatie. Ik wilde niet een Ned Flanders (personage uit The Simpsons die het Christelijke geloof aanhangt red.) zijn. Ik wilde geliefd zijn, voor Christus of iets anders. Ik, de slaaf, had de verwachting dat ik beter behandeld zou worden dan mijn Heer – en de wereld koos een moordenaar boven Hem.

Maar ik was niet meer dan mijn Heere. Ik zou niet, en moet niet, door iedereen geliefd zijn. Jezus was dat ook niet. Ja, buitenstaanders zouden goed van mij moeten denken (1 Timotheüs 3:7) – velen zouden een goede leefstijl moeten zien en dit goedkeuren – maar Jezus’ woord voor al Zijn volgers is ook: ‘En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn naam’ (Mattheüs 10:22).

Door het kwaadspreken van mijn teamgenoot ontvriendden sommigen mij. In plaats van dit te bestempelen als beschamend of als falen is dit het natuurlijke gevolg van Christus’ eigendom zijn. Ik was inwoner van een ander koninkrijk, ik was niet langer degene die ik ooit was. En zoals E.T. in de jaren ‘80 al mooi illustreerde: mensen houden vaak niet van dat wat ze niet begrijpen.

Hoe je geliefd wordt door iedereen

Verwacht jij dat iedereen jou mag?

Paulus leerde dat allen die het verlangen hebben om een heilig leven in Christus te leven vervolgd zullen worden (2 Timotheüs 3:12). Hij zei niet ‘alleen de ongemakkelijke, hyper-spirituele en grote-mond-zonder-liefde gelovigen’. Hij zei ‘allen’. En om ons te helpen heeft God ons een boek gegeven vol met godvrezende maar gehate mannen en vrouwen die streven naar heiliging.

Ben jij méér geliefd dan jouw Heere?

Als Hij werkelijk jouw Heere is, zal geen enkele hoeveelheid charme of politieke correctheid jou meer geliefd maken door de wereld; een wereld die Jezus kruisigde. En wij moeten er niet naar streven om de vriend van de wereld te zijn: ‘Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt’ (Jakobus 4:4). Wat zorgt ervoor dat de wereld ons liefheeft als haarzelf? Een compromis.

Iets minder Christus presenteren en iets meer toegeven. Jouw licht verbergen onder een mand. Minder sterk zout worden. Jouw geloof voor jezelf houden. Jezelf verwarmen aan het vuur van de wereld en het onopvallend houden. Maar Jezus biedt een waarschuwing en een zegen om de verleiding van mensen-pleasen door middel van een compromis door te prikken:

Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten. (Lukas 6:26)

Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des Mensen. (Lukas 6:22)

Pas op als iedereen goed over je spreekt. Wees verrast als niemand een hekel aan je heeft vanwege jouw geloof, jouw vurigheid en jouw enige toewijding aan Christus. Onderzoek jezelf als je nooit iemand aanstoot geeft. Het kan zijn dat je de eer van mensen zoekt in plaats van de eer van God (Johannes 5:44). Het is mogelijk dat je probeert mensen te pleasen op een manier die jou diskwalificeert voor het dienen van Christus (Galaten 1:10).

Wees verrast als niemand een hekel aan je heeft vanwege jouw geloof, jouw vurigheid en jouw enige toewijding aan Christus. Onderzoek jezelf als je nooit iemand aanstoot geeft.

Maar zalig ben je wanneer zij jou haten en buitensluiten vanwege Zijn naam. Gezegend ben je als haters jou haten, het is het bewijs dat je van Hem bent (Johannes 15:19). ‘Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat’ (1 Johannes 3:13), maar wees verheugd! ‘Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden’ (Filippenzen 1:29). Houd vol, en jullie zullen zonen van de Allerhoogste zijn en jullie loon is groot in de hemel (Lukas 6:23).

Hoe reageer je op haters

Vijandigheid verwachten van onze buren, collega’s en familieleden is de eerste stap om hen lief te hebben. Als wij nooit vijanden verwachten kan het maar zo zijn dat wij ons hele leven ons best doen om geen vijanden te krijgen, in plaats van dat feit te accepteren en sowieso goed te doen richting hen. Jezus gaat uit van de vijandigheid van de wereld en leert:

Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. (Lukas 6:35-36)

De wereld heeft lief wie haar liefheeft. Maar wanneer onze vijanden ons haten – en sommigen zullen dat zeker doen – geven wij goedheid terug. Zoals Charles Spurgeon grapte: vriendelijkheid is onze wraak. Door goed te doen hopen wij hete kolen op hun hoofden (Romeinen 12:20) en vindt het een weg om dat te doen in liefde.

Maar het is moeilijk om wraak te nemen met liefde als we heel hard proberen het voor elkaar te krijgen dat iedereen ons aardig vindt. Wij kunnen zoveel tijd besteden aan het vermijden van niet-leuk gevonden worden dat we er nooit over nadenken wat we moeten doen als haat, onvermijdelijk, komt. We verminderen de moeite om hen te winnen, vaak door onze liefde voor Jezus te verbergen, in plaats van te zijn hoe Hij ons gemaakt heeft, terwijl wij goed doen. God zegt dat sommigen nooit onze vrienden zullen zijn en Hij instrueert ons hoe wij daarop moeten reageren: met liefde.

Verheugd om gehaat te worden

Carl Trueman zegt: ‘Een man zonder vijanden is een man zonder eer.’ Jezus zegt dat een christen zonder tegenstanders een dienaar is die niet op Zijn Heere lijkt. En een man die niet op Christus lijkt is niet echt wijs of gelukkig.

Wat de wereld buitensluit noemt God zalig. Degene die wordt afgewezen, gesmaad en verworpen vanwege de naam van Christus wordt een kind genoemd.

Toch zegt Jezus:

Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. (Lukas 6:22-23)

Wat de wereld buitensluit noemt God zalig. Degene die wordt afgewezen, gesmaad en verworpen vanwege de naam van Christus wordt een kind genoemd. Haters gaan ons haten omdat zij Hem eerst hebben gehaat (Johannes 15:18). Maar wanneer zij dat doen is onze reactie niet angst, verdriet, boosheid of spijt. Het is een vreugde die opspringt bij het geassocieerd worden met Christus, en een liefde die wraak neemt op hun haat met vriendelijkheid.

Meer toerusting