2 oktober 2020

Graag gegeven

God geeft graag. Hij hoort ons gebed (Psalm 65:3; Mattheüs 7:7-8), want God geeft gewoonweg en zonder beschuldiging. ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden’ Jakobus 1:5).

Hij aarzelt niet om te geven. Hij denkt niet na over wat Hij weggeeft en wat Hij voor zichzelf zal houden. Hij maakt geen berekening van het risico dat Hij loopt wanneer Hij in ons investeert. Hij discrimineert niet, alsof de één meer en de ander minder wijsheid waard zou zijn. Wanneer wij vragen om inzicht in onze moeilijkheden geeft Hij simpelweg, zonder voorbehoud, zonder bijbedoeling, gul, overvloedig, royaal, genereus.

Wie tekortschiet in wijsheid mag daar gewoon om vragen. God doet daar niet moeilijk over. Doe uw mond wijd open en God zal hem vullen (Psalm 81:11). Hij verwijt ons gebrek aan inzicht niet. Hij bekritiseert een mens die weet dat hij geen oplossing heeft voor zijn probleem niet. Hij is een Vader die zijn verwarde kind graag naar geestelijke volwassenheid ziet groeien en dus zonder meer wil geven.

Zalig de armen van geest, want aan hen geeft God de rijkdommen van het Koninkrijk (Mattheüs 5:3)! Als God niet terughoudend is om te geven, hoeven wij ook niet terughoudend te zijn om te vragen.

Met toestemming overgenomen van Zoeklicht.nl

Meer toerusting