20 januari 2021

Geen hel: Jezus geeft jou die keuze niet!

Hoe het verwerpen van de hel leidt tot haat richting onze naasten.

Het verhaal:
Een aanzienlijk deel van de praktiserende christenen zegt dat evangelisatie geen goed idee is. Zou dat kunnen zijn omdat zij ook het idee van de hel hebben verworpen?

De achtergrond:
Een rapport op aanvraag van Alpha USA, bekijkt de visie van praktiserende christenen (in het rapport gedefinieerd als mensen die zich identificeren als christenen, het geloof als zeer belangrijk zien in het leven en de afgelopen maand naar de kerk zijn geweest) op evangelisatie.

Bijna alle christenen geloven dat getuigen van Jezus bij het geloof hoort (tussen de 95% en 97% onder de verschillende generaties) en dat Jezus kennen het beste is dat iemand kan overkomen (94% tot 97%). Bijna alle christenen (86% tot 92%) zeggen ook goed uit de voeten te kunnen als zij door iemand bevraagd worden over geloof. De meerderheid van elke generatie (tussen de 56% en 73%) gelooft de gave te hebben om het geloof onder woorden te kunnen brengen in contact met andere mensen.

Ondanks dat zij het belangrijk vinden om andere mensen te vertellen over Christus en beweren te weten hóe zij hun geloof bespreekbaar kunnen maken, zegt een significant deel van de christenen dat het fout is om jouw persoonlijke geloof daadwerkelijk te delen met iemand die iets anders gelooft met als doel ooit samen hetzelfde geloof te delen.

Bijna de helft van de millenials (tussen de 20 en 34 jaar oud) zegt dat het verkeerd is om je geloof te delen, net als een vierde (27%) van de X-generatie (leeftijd tussen de 35 en 53 jaar), evenals een vijfde van de boomers (54 tot 72 jaar oud) en de ouderen (73 jaar en ouder).

Wat dit betekent:
Toen Penn Jillette, een atheïst en bekent van het goochelaars duo Penn & Teller, werd gevraagd: ‘Hoe erg moet je iemand haten als je gelooft dat eeuwig leven mogelijk is maar het niet verteld?’ reageerde Jilette : ‘Ik heb altijd gezegd dat ik mensen niet respecteer als ze niet evangeliseren. Ik respecteer dat absoluut niet. Als jij gelooft dat er een hemel en een hel is en mensen naar de hel kunnen gaan, en als je dan denkt dat het ongemakkelijk wordt als je dat zou vertellen en dat je dat dus niet doet, hoe erg moet je iemand dan haten om dat niet uit te sprken?’

Misschien is het wel zo dat veel christenen hun naasten haten. Maar een betere verklaring lijkt te zijn dat zij niet geloven in het bestaan van de hel.

Wij weten dat de hel bestaat omdat Jezus – Degene door wie alles is geschapen (Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16) – zegt dat de hel bestaat. Bijvoorbeeld in Mattheüs 10:28 zegt Jezus: ‘En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.’

In feite heeft Jezus meer te zeggen over de hel dan over de hemel. Jezus gebruikt de term gehenna (vertaald: hel) twaalf keer in de evangeliën, en synoniemen als vuur ongeveer twintig keer. Hij beschrijft het ook nog eens tot in detail. Jezus zegt dat het een ‘onuitblusbaar vuur’ is (Markus 9:43), een ‘buitenste duisternis’ (Mattheüs 25:30) en een eeuwige straf (Lukas 16:23). Hij zegt dat de worm er niet sterft (Markus 9:48), waar mensen jammerend zullen tandenknarsen (Mattheüs 13:42) en een plaats waar niet uit is te ontsnappen, zelfs niet om geliefden te waarschuwen (Lukas 16:19-31).

Je kunt niet in de Jezus van de evangeliën geloven en vervolgens het onderwijs over de hel verwerpen. Jezus geeft jou die keuze niet.

Meer dan wie dan ook in de Bijbel spreekt Jezus over de hel omdat Hij wil dat wij het serieus nemen. Zoals Leslie Schmucker uitlegt:

Jezus moet over de hel spreken omdat dat het lot is van ieder die niet in Hem is. Vanwege Adams zonde zijn wij allemaal schuldig en verdienen wij de eeuwige toorn van God. In tegenstelling tot een populair geloof, is de hel niet een plaats waar God mensen heen stuurt die bijzonder slechte dingen gedaan hebben. Het is onze natuurlijke bestemming. Wij allen hebben een Redder nodig, anders zullen wij sowieso veroordeeld worden.

Je kunt niet in de Jezus van de evangeliën geloven en vervolgens het onderwijs over de hel verwerpen. Jezus geeft jou die keuze niet. Je kunt ook niet van jouw naasten houden en gevoelloos zijn over het feit dat zij de eeuwigheid in de hel zullen doorbrengen. Ook die optie geeft Jezus ons niet. Als wij Jezus geloven en wij onze naasten liefhebben, dan brengen wij de leer van de hel terug in onze kerken.

‘We moeten sidderen voor kerken die niet weten wat het betekent om te sidderen over de hel’, zegt Trevin Wax. ‘Ik snap niet hoe je de boodschap van Jezus serieus kunt nemen en dat kwade en veelvoorkomende thema van Zijn onderwijs compleet mist. Spot gerust met ‘hel en verdoemenis’-predikers, maar pas op dat terwijl je dat doet, je niet Jezus zelf bespot.’

Meer toerusting