19 juli 2021

God accepteert je niet zoals je bent

‘Je bent waardevol’, ‘je mag er zijn’, ‘God accepteert jou zoals je bent’; het zijn veelgehoorde leuzen in moderne kerken, op jongerengroepen en christelijke conferenties. Het spreekt jonge mensen aan. Veel jongeren en tieners zijn onzeker, en op dat gevoel wordt ingespeeld. God accepteert jou namelijk zoals je bent, Hij vindt jou goed genoeg, Hij vindt jou waardevol zoals je bent: dat wordt hen verzekerd. Maar is dat eigenlijk wel waar? Het antwoord op die vraag is nog niet zo gemakkelijk.

Het probleem

Accepteert God jou zoals je bent? Nou, niet helemaal. Of misschien zelfs: helemaal niet. Paulus omschrijft het als volgt: ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos [of: waardeloos] geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.’ (Romeinen 3:10-12), ‘het loon van de zonde is de dood’ (Romeinen 6:23) en in Jesaja 59:2 staat ook nog: ‘Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.’

We zien door de hele Bijbel heen dat God zonde niet accepteert. En gezien we allemaal zondaren zijn, accepteert God ons dus absoluut niet zoals we zijn!

Dit klinkt niet helemaal als accepteren zoals je bent, toch? Paulus beschuldigt eerst iedereen ervan dat ze gezondigd hebben en waardeloos zijn geworden, dat het gevolg van de zonde de dood is en we lezen in Jesaja dat de zonde ons scheidt van God en ervoor zorgt dat Hij ons niet eens hoort! We zien door de hele Bijbel heen dat God zonde niet accepteert. En gezien we allemaal zondaren zijn, accepteert God ons dus absoluut niet zoals we zijn! God haat de zonde en zondaren kunnen niet in de buurt komen van een heilige en rechtvaardige God (Psalm 5:6).

De Enige mogelijke oplossing

Accepteert God jou zoals je bent? Nou, niet helemaal dus. We hebben gezien waarom God ons helemaal niet kan accepteren: zonde en zondaren zijn rechtstreeks het tegenovergestelde van wat Hij is. Toch is dat gelukkig (!) niet het einde van het verhaal – vandaar het antwoord: niet helemaal. Er is namelijk een oplossing gekomen voor het probleem.

En dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen. (Kolossenzen 1:20-22)

Door het werk van Jezus Christus is er een mogelijkheid om geaccepteerd te worden en zelfs in dichte nabijheid van God te komen! ‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.’ (2 Korinthe 5:21). Jezus Christus werd als zondaar gestraft, zodat wij als rechtvaardige geaccepteerd kunnen worden!

Sterven aan jezelf

Dit is de reden dat het andere antwoord op de vraag: ‘accepteert God je zoals je bent?’, ‘niet helemaal’ is. Namelijk, Jezus Christus, de Zoon van God, is de oplossing voor het probleem. Door Hem kan iedere zondaar terug bij God komen. Maar God accepteert ons dus niet zoals wij zijn. Pas als wij ons bekeren tot Jezus Christus kan God ons accepteren. Niet omdat wij dan acceptabel worden, maar omdat God dan naar ons kijkt door Christus heen. Maar dat kan alleen als ons oude, onacceptabele ‘ik’ gestorven is met Christus. ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden’ (Mattheüs 16:24-25).

Als dat gebeurt is, jij je bekeerd hebt en je vertrouwen gesteld hebt op Christus, dan zegt Paulus: ‘U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.’ (Kolossenzen 3:3-4). God accepteert ons dan dus helemaal! Ons oude, onacceptabele ‘ik’ is dan namelijk dood, weg, gekruisigd met Christus.

Nee, niet wij zijn acceptabel; alleen Hij is acceptabel. God kan ons enkel en alleen accepteren door Jezus Christus’ volbrachte werk.

God accepteert je niet zoals je bent. Dat is precies de reden dat Jezus Christus kwam. Laten we dus oppassen met het gebruik van deze populaire leus. Als we zeggen dat God mensen accepteert zoals ze zijn, zeggen we eigenlijk dat Jezus Christus net zo goed niet had hoeven komen. We doen dan te lichtzinnig over de zonde en doen eigenlijk de genade van God teniet. Nee, niet wij zijn acceptabel; alleen Hij is acceptabel. God kan ons enkel en alleen accepteren door Jezus Christus’ volbrachte werk. Focus je daarom niet op wie jij bent, maar op wie Hij is. Hij, Die ons leven is.

Meer toerusting