10 juli 2021

Emoties zijn een meetinstrument, niet de baas

‘Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.’ (1 Petrus 1:13)

Jouw rust komt eraan. Eerder dan je verwacht zul je jouw ‘onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis’ ontvangen (1 Petrus 1:4). En als het zo ver is zul je begrijpen waarom jouw geloof meer waard is dan goud (1 Petrus 1:7). Dat is waar Petrus jouw hoop op wil vestigen.

Maar vandaag is een dag van strijd, niet van vrede. Het is een tijd van geloof, niet van zien. Het is een tijd van bedroevende beproeving van jouw geloof (1 Petrus 1:6-7). Daarom is het tijd om je voor te bereiden op het gevecht, om nuchter te blijven.

Jouw strijd vandaag zal niet tegen ‘vlees en bloed’ zijn maar tegen de ‘geestelijke machten van het kwaad’ (Efeze 6:12) en de verleiding van de zonde (Hebreeën 3:13). Deze twee krachten gaan proberen jouw emoties tegen jou te gebruiken. Het kan helpen om, als voorbereiding, het doel van emoties te begrijpen zodat je effectiever kunt strijden en weet wanneer je tegen jouw emoties in moet gaan.

God heeft jouw emoties geschapen als meetinstrument en niet als leider. Ze zijn bedoeld om aan jou te rapporteren, niet om jou te dicteren.

God heeft jouw emoties geschapen als meetinstrument en niet als leider. Ze zijn bedoeld om aan jou te rapporteren, niet om jou te dicteren. Het patroon van jouw emoties (niet die voortkomen uit cafeïne gebruik of slapeloze nachten!) laat jou zien waar jij jouw hoop op hebt gesteld, omdat ze opgaan in wat jij gelooft en waardeert – en hoeveel. Dat is waarom emoties als vreugde (Psalm 37:4), broederlijke liefde (Romeinen 12:10), vrees (Lukas 12:5), woede (Psalm 37:8), blijdschap (Psalm 5:11), enz. zo belangrijk zijn in de Bijbel. Zij onthullen wat jouw hart liefheeft, vertrouwt en vreest. Bij Desiring God zeggen we ‘pleasure is the measure of your treasure’ (vertaald met: vreugde is de maatstaf van wat je liefhebt en waardeert), omdat de emotie van vreugde een peilstok is voor wat je liefhebt.

Maar omdat onze emoties zowel geworteld zijn in onze zondige natuur als in onze wedergeboren natuur, hebben zonde en Satan toegang tot onze emoties en zullen zij die gebruiken om ons te manipuleren zodat wij zullen handelen zonder geloof. Dat is waarom onze emotionele reacties op verleiding kunnen lijken op de imperatief/gebiedende wijs (je moet…) in plaats van de indicatief/aantonende wijs (dit is wat jou verteld wordt). Ter herinnering, dat is bedrieglijk.

Emoties zijn geen imperatief, ze zijn niet jouw baas. Ze zijn indicatief, ze zijn rapporten. Dat is waarom Paulus schreef: ‘Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen’ (Romeinen 6:12).

Het patroon van jouw emoties laat jou zien waar jij je hoop op hebt gesteld, omdat ze opgaan in wat jij gelooft en waardeert – en hoeveel.

Maak je daarom vandaag klaar. ‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’ (1 Petrus 5:8). Hij zal beloften aan je doen en/of jou bedreigen. Zeer waarschijnlijk zal hij proberen jouw zwakke plekken van ongeloof te gebruiken en dan kan het zijn dat jouw emoties de verkeerde kant op stromen.

Als dat gebeurt hoef je niet enorm onder de indruk te zijn. Herinner je dan dat je emoties metingen zijn en geen leidraad. Laat ze je vertellen waar je wordt aangevallen zodat je ertegen kunt vechten met de juiste beloften. Ga daarnaast naar een goede vriend voor gebed, inzicht en advies, als je dat nodig hebt.

En vergeet niet dat deze ‘lichte verdrukking, die van korte duur is, een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweegbrengt’ (2 Korinthe 4:17) en heel snel voorbij zal zijn. En God, jouw grote Prijs, zal de volledige en enige erfenis zijn die je in de eeuwigheid wilt hebben.

Meer toerusting