10 maart 2021

Elke dag biddag

Biddag. Wat moet je ermee? Is Die God tot wie je bidt echt te vertrouwen? Van Genesis tot Openbaring laat de Bijbel zien dat Hij te vertrouwen is. Hoe Hij precies op het juiste moment ingrijpt, loslaat, overvloed geeft, hongersnood toelaat. Is het een God Die van veraf meekijkt? Nee, in Zijn Zoon Jezus komt Hij dichtbij. Als Hogepriester. Wat houdt die wetenschap in voor jouw gebeden?

Hij is Degene Die medelijden heeft met onze zwakheden, omdat Hij in alles op dezelfde wijze is verzocht. Met uitzondering van de zonde. Hij kan dat, Hij wil dat, Hij doet dat. Hij kan dat omdat Hij alles heeft doorstaan en volbracht als God en mens. Hij wil dat omdat Hij Zijn liefde bewijst door te sterven voor ons toen wij nog zondaren waren. Zijn liefde gaat voorbij het kruis, tot aan het open graf, tot aan de open hemel, tot aan de troon waarop Hij nu zit. Hij doet dat omdat Hij barmhartig en genadig is, nooit in tegenspraak met Zichzelf, trouw aan Zijn eigen woorden. Hij is Degene die oproept om tot Hem te komen als we moe en belast zijn. Van wetten, onszelf, de zorgen, de zonden.

Hij is Degene die oproept om tot Hem te komen als we moe en belast zijn. Van wetten, onszelf, de zorgen, de zonden.

We mogen komen naar de troon van de genade. Geen troon van oordeel. Maar de troon die door genade is omgeven. Met genade is gepolijst. Door Jezus. Hij is Degene Die genade heeft laten zien. We mogen met vrijmoedigheid komen omdat Hij ons roept. Op grond van Zijn woorden: kom tot Mij. Mogen we komen. Moeten we komen. Om er niet minder, maar meer van te worden. We mogen er dagelijks, elk uur, elke seconde komen. Om te roepen, klagen, huilen, spreken, twijfelen, fluisteren, vragen, jubelen en zwijgen. Zonder bang te hoeven zijn hierdoor beschaamd of gestraft te worden. Zonder terughoudendheid, zonder mooi en duur klinkende woorden. Aanhoudelijk. In volharding. Niet omdat we onszelf zulke volhouders vinden. Maar omdat we bij Hem met volharding, blijvend om dingen mogen vragen.

Het is de troon van genade. We zien daar Zijn barmhartigheid. Dat we niet krijgen, wat we wel verdienen. We vinden daar genade. Dat we wel krijgen, wat we niet verdienen. Omdat Zijn handen doorboort werden. Zijn rug werd gegeseld. Zijn hoofd werd gekroond met doornen. Zijn voeten bezweken onder de last van het dragen van Zijn kruis. Omdat Hij werd verlaten. Omdat Hij de beker van de toorn dronk. Omdat Hij ons in alles gelijk is geworden, behalve de zonde. Zijn werk is af. Hij heeft het volbracht. Wat dat betekent is niet te doorgronden. Die wetenschap reikt verder dan ons verstand.

Het is de troon van genade. We zien daar Zijn barmhartigheid. Dat we niet krijgen, wat we wel verdienen.

We ontvangen barmhartigheid. Voor ons hart, onze ogen, onze mond, ons verstand, onze kracht. We vinden er genade. In onze verzoeking, in onze beproeving. Om geholpen te worden. Jezus Die meeloopt, meedraagt, meelijdt. Genade en barmhartigheid voor je lichaam en ziel. Nooit te laat, nooit te vroeg, maar altijd op het juiste tijdstip.

Hoe weten we dit allemaal? Hoe kunnen we dit zeggen? Omdat we dit lezen in de Bijbel en omdat Zijn woorden en handelen waarheid zijn.

Biddag is het elke dag. Stort je vandaag je hart uit voor Hem? Je zúlt genade en barmhartigheid krijgen. Hoe je dat weet? Dat zegt Hij zelf en heeft Hij op elke bladzijde van jouw bijbeltje bewezen. Nooit gaf Hij iets ongepast, nooit zei Hij iets wat onwaar was, nooit liet Hij los als Hij beloofde vast te houden, alles op het juiste tijdstip. Telkens opnieuw geeft Hij: barmhartigheid en genade.

Ga, kniel, spreek en vraag. Hij hoort.

Meer toerusting