20 juli 2020

Een vraag voor jou

God heeft een heel persoonlijk plan met jou: om jou te redden en barmhartig te zijn waar jij bent, zoals Hij in elke fase van de reis van Jona ook barmhartig is voor Jona. Hij is met je, waar je ook bent. Boven het boek Jona staat de naam van een mens: Jona. Maar een betere titel zou zijn: ‘De barmhartigheid van God’, voor Ninevé én voor Jona. En ook voor jou!

Gods zorg om ons is enorm. Het gaat uit naar alle mensen en zelfs naar het vee. God vraagt: ‘Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn die het verschil tussen hun rechter- en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee?’ (Jona 4:10-11).

Het antwoord van Jona? Het staat er niet bij. Deze vraag van God is ook een open vraag aan jou. Ken jij het hart van God en ken jij wat in jouw hart zit? Waar ben jij? En waar is God? Wie ben jij? En wie is God? God is met je, waar je ook bent! En als je dat beseft dan kan je antwoord alleen maar zijn: ‘Heere, al mijn verlangens liggen voor U open. U bent een barmhartig God, voor mijn Ninevé, maar ook voor mij. Geef mij een hart dat aansluit bij het Uwe en gebruik mij voor Uw zoektocht naar verloren mensen.’

Meer toerusting