2 oktober 2021

Een hartekreet: ‘Is God echt te vertrouwen …?’

WOORD VOORAF BIJ GOD OP ZIJN WOORD VERTROUWEN

‘Alweer een boek over de Bijbel?!’ Ja, dat zie je goed! We vertellen je graag waarom het boek van Kevin DeYoung, God op Zijn Woord vertrouwen, jouw tijd en aandacht meer dan verdient. Er staat namelijk veel op het spel. Spanningen in de samenleving en de kerk roepen ook in ons land de vraag op: ‘Wie is te vertrouwen? Wat is waarheid? Waar vind je werkelijk houvast?’ Wanneer je als christen positie inneemt en niet kunt zwijgen over je enige hoop in leven en sterven, op wiens gezag deel je dan de boodschap van het evangelie van de Heere Jezus Christus? Doe je dat op basis van je eigen inzicht, opvoeding en gevoel, óf heeft dat een dieper fundament?

Om ons heen zien we een jonge generatie opgroeien te midden van een kakafonie aan stemmen en geluiden, waarin de gezaghebbende stem van de goede Herder steeds minder wordt gehoord. Ook binnen de kerk neemt de erosie van de waarheid en het gezag van Gods Woord almaar toe. Daarom is dit boek een wake-upcall. Het onderstreept de urgentie om helder te hebben wat we met de Bijbel nu werkelijk in handen hebben.

In onze omgeving zien we meer dan eens jongeren en ouderen afhaken. Niet omdat ze in hun leven geen vragen meer hebben, maar omdat er steeds meer twijfel is binnengeslopen of de Bijbel wel gezaghebbende antwoorden biedt. ‘Een boek van tweeduizend jaar oud, hoe serieus moet je dat nog nemen?’ ‘Is wat geschreven is niet erg tijd- en cultuurgebonden?’ ‘Is de Bijbel werkelijk Gods Woord en is hij te vertrouwen?’ Dit zijn herkenbare vragen, toch?

Ten diepste wordt alles betwijfeld waarover de Bijbel met gezag spreekt. ‘Kun je aan de hand van de Bijbel nog wel stellige uitspraken doen over ons begin en onze bestemming, over waar we onze vrede, vreugde, verzoening en voldoening vinden en is dit boek werkelijk het ultieme kompas voor onze ethiek?’ Deze vragen horen we steeds vaker, ook onder hen die zich christen noemen.

‘Is het echt zo dat God gezegd heeft …?’ (Genesis 3:1). Die vraag knaagt na al die eeuwen nog steeds aan onze ziel. We hebben een betrouwbaar getuigenis nodig van God Zelf over Wie Hij is, wat Hij doet en hoe Hij verheerlijkt wil worden. Dat getuigenis vraagt onze instemming, ons vertrouwen en onze lof. Wie aan de betrouwbaarheid van Gods Woord knaagt, knaagt zijn eigen ondergang tegemoet. Zo fundamenteel is de Bijbel voor het leven en onze zaligheid! Er is geen betere remedie tegen alle twijfels en aanvechtingen die ons hart kunnen verlammen, dan je oor opnieuw te luister leggen bij Gods Woord.

Laat dit boek je helpen om met moed te antwoorden op alle twijfels aan de betrouwbaarheid van Gods Woord die in je hart leven. Laat het je helpen een weerwoord te geven richting allen die de betrouwbaarheid van Gods Woord subtiel of fanatiek in twijfel trekken. We bidden dat je net als Christus je in de grootste aanvechting zult vastklampen aan dit anker van hoop, het zwaard van de Geest. Dat er te midden van de stormen in je leven maar één ding op je lippen ligt: ‘Er staat geschreven’ (Mattheüs 4:4). Voor Jezus was Gods Woord de ultieme autoriteit om de zwaarste strijd aan te kunnen.

Laat Gods Woord (opnieuw) zijn weg vinden naar jouw hoofd, hart en handen. Dat Gods Geest met kracht Zijn eigen Woord in jouw leven zichtbaar laat worden. Ons gebed is dat in Nederland predikers zullen blijven opstaan die zonder angst en twijfel alles zullen leven en preken wat God ons openbaarde over Zijn plan van verzoening en vernieuwing. We zien uit naar jongeren en ouderen die willen leven en sterven bij Gods Woord. Dat onzekerheid en twijfel, ongeloof en wanhoop mogen verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer jij Zijn Woord leest en aan je hart drukt.

‘Proef en zie dat de HEERE goed is’ (Psalm 37:4).

Meer toerusting