7 november 2018

De merel

Hij was – zoals de meesten – in het zwart gehuld en had een plekje verkozen ver boven het gewone volk, de preekstoel. Zijn preek duurde waarschijnlijk al veel te lang, want er waren niet heel veel luisteraars meer. Er zat nog slechts een verdwaalde vogel, een paar takken verderop. Wellicht vond iedereen de preek ook wat eentonig. ’t Gevleugelde geval viel namelijk flink in herhaling. Echter, het leek hem niet te deren. Ongestoord preekte de kwetterende, zwarte merel verder.

Te boven

Terwijl ik van mijn werk naar huis fietste en onder zijn boomtak doorreed, ving ik een klein stukje van z’n preek op. ’t Ging over Lukas 12 vers 7: ‘Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.’

Mijn zwaar gebrekkige vogelkennis was nog net wel toereikend om het zwarte vogeltje de juiste naam te geven; in dit geval was het geen mus, maar een merel. Het deed echter niets af aan diens boodschap, die hij dag in, dag uit voortdurend de wereld in slingerde.

Zoals ik al zei: er zaten niet veel mensen onder z’n gehoor. Gek genoeg reed iedereen het zwartverige schepsel voorbij. Maar wat was zijn boodschap eigenlijk belangrijk!

Wellicht dat jij, nu je dit leest, ook wel bezorgd of bevreesd bent. Er kunnen duizend en een dingen zijn waar je je druk om kan maken. En als je eerlijk bent, lijkt het jou waarschijnlijk zelfs heel terecht dat je je zorgen maakt. Misschien zit je er op dit moment zelfs wel helemaal doorheen…

Het is Jezus Zelf die ons dan wijst op de vogels. Kijk eens goed. Ze zaaien niet en maaien niet. Ze slaan niets op in schuren. En toch… toch voedt de hemelse Vader ze. Gaat u ze niet ver te boven? (Mattheüs 6:26).

Misschien moet je – als je hoofd weer eens vol zorgen zit – eens afstappen bij zo’n tjilpende vogel. Om je maar eens goed te realiseren dat God precies weet wat je nodig hebt. Hij weet dat je zo ontzettend naar een relatie verlangt. Dat alles op dit moment eigenlijk van die ene toets afhangt. Hij weet van die negatieve uitslag die je zojuist hebt gekregen. En ook al die dingen uit het verleden, die je haast niet kunt verwerken, Hij weet er van.

Vertrouw

Vertrouw er nou maar op, zo vat ik de preek van de merel maar in eigen woorden samen, dat de God Die voor mij zorgt, ook voor jou zorgt. Breng je nood en zorgen nou maar bij Hem. Hij zorgt!

Wie durft te vertrouwen op deze zorgzame Vader, hoeft niet meer bevreesd te zijn. Sterker nog, als ik naar die merel kijk, durf ik zelfs te beweren, dat zo iemand fluitend door het leven gaat.

Fluit je mee:

‘Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht!’

Meer toerusting