21 maart 2018

Een brief aan tieners – ‘unboxing’ jouw eerste smartphone!

Je hebt zojuist je eerste smartphone in ontvangst genomen! Dit is een groot markeringspunt in je leven. De telefoon die je zo uit de doos gaat halen is één van de meest bijzondere apparaten die er gemaakt zijn. Het gaat je altijd vergezellen de komende jaren. Het is een bijzonder stuk technologie dat op zeer veel verschillende manieren gebruikt kan worden.

Het kan op zoveel goede manieren gebruikt worden, maar als je niet waakzaam bent dan kan het ook voor ontzettend veel slechte dingen gebruikt worden. Dus, voordat je het aan zet voor de eerste keer, lijkt het mij verstandig dat je even een paar minuten investeert om na te denken en voornemens te maken.

God heeft een plan met jouw telefoon

Technologie is de manier waardoor we het doel waarvoor God ons maakte kunnen uitvoeren.

Technologie is een gave van God. Als we de Bijbel lezen, dan lezen we dat God in het begin twee mensen maakte. Ze waren naakt en alleen in een kleine tuin. En Hij gaf hen een wereldomvattende taak: om zich te verspreiden over de hele wereld en heerschappij daarover te hebben. Om dat te doen moesten ze technologie ontwikkelen.

Als ze groenten wilde planten en oogsten om hun familie te eten te geven, dan moesten ze eerst een ploeg ontwikkelen. Als ze zich wilden verspreiden over de aarde om landen te bezitten en steden te bouwen, dan moesten ze eerst bruggen en boten ontwikkelen. Op die manier is technologie goed. Technologie is de manier waardoor we het doel waarvoor God ons maakte kunnen uitvoeren.

Toen Jezus op aarde was gaf Hij de mensen een nieuwe omschrijving van de opdracht van God, naast de bestaande opdracht. Hij zei ons om het Evangelie, het goede nieuws van redding door Jezus Christus, te verspreiden over heel de aarde. En ook hiervoor geldt: één van de manieren om dat te doen is om nieuwe dingen te ontwikkelen en gebruik te maken van technologie. Daarom letten christenen altijd op de nieuwe technologie die de wereld in beweging brengt. Iedere technologie is een mogelijkheid.

Daarom letten christenen altijd op de nieuwe technologie die de wereld in beweging brengt. Iedere technologie is een mogelijkheid.

Als je de opdrachten die God je gegeven heeft goed begrijpt, dan zie je dat God grote doelen voor ogen heeft met jouw technologie, zelfs je smartphone. Jouw telefoon kun je gebruiken om je leven beter te organiseren, zodat je meer dingen kunt realiseren die er echt toe doen. Je kunt ermee communiceren met anderen, zodat je het goede nieuws kunt doorgeven in hun leven. Je kunt het gebruiken om de Bijbel te lezen en je gebeden te noteren. Je kunt het op honderd verschillende manieren gebruiken die dienstbaar kunnen zijn aan de opdrachten die God je heeft gegeven. Dank God voor jouw smartphone!

Satan heeft een plan met jouw telefoon

God heeft een plan met jouw telefoon, maar dat heeft Satan ook.

Helaas, het verhaal is nog niet compleet. Niet lang nadat God de mens schiep en hem deze wereldwijze missie gaf viel de mens in de zonde. Adam en Eva besloten dat ze God ongehoorzaam zouden zijn. En op het moment dat zij dat deden brachten zij zonde in de wereld. En ook technologie wist daar niet ongeschonden aan te ontsnappen. Ook technologie maakt onderdeel uit van deze gevallen wereld. Deze werkelijkheid betekent dat iedere technologie, dus ook jouw nieuwe telefoon, gebruikt kan worden voor slechte dingen. God heeft een plan met jouw telefoon, maar dat heeft Satan ook.

Omdat dit een wereld is die opgesloten is een grote, kosmische oorlog tussen goed en kwaad maakt ook iedere nieuwe technologie onderdeel uit van dit gevecht. Iedere technologie brengt bepaalde voordelen, maar ook bepaalde gevaren met zich mee. Want tegenover ieder goed ding dat je telefoon kan doen, staat iets slechts dat het kan doen.

Dank God voor je smartphone, maar bid ook voor de wijsheid om er goed mee om te gaan.

Je zult elke dag op ieder moment die keuze hebben – zal je het voor het goede of voor het kwade gebruiken? Zal je het gebruiken om Gods taken uit te voeren die Hij je heeft gegeven, of zal je het gebruiken om die taken te verhinderen? Zal je je telefoon gebruiken om God of Satan te dienen? Dank God voor je smartphone, maar bid ook voor de wijsheid om er goed mee om te gaan.

Jouw hart heeft een plan voor jouw telefoon

Wat heb je meer lief dan God? Op de momenten dat je geen vreugde en vervulling in God vindt, op de momenten dat de zonde zeer verleidelijk is, wat belooft jou dan vreugde? Wat belooft jou dan vervulling? Wat is het dat je zo graag wilt dat je er zelfs voor zou zondigen om het te krijgen?

Voor sommige mensen is dat geld en ze zijn er van overtuigd dat, tenzij zij heel veel geld hebben, ze nooit echt gelukkig kunnen zijn. Ze willen zelfs stelen om het maar te krijgen. Voor andere mensen is het macht en ze geloven dat de manier om gelukkig te worden is om zoveel mogelijk macht over anderen te krijgen. Ze willen er zelfs mensen voor vertrappen of wegpesten om het te krijgen.

Wat het ook voor jou is, de Bijbel noemt het een afgod. Een afgod is iets dat in de plaats komt van God – iets dat, in ieder geval voor een moment, de eerste plaats inneemt in jouw hart. Wat je afgod ook is, het zal een speciale verzoeking voor jou zijn wanneer je jouw telefoon gebruikt.

Als je seksualiteit verafgoodt dan zal je waarschijnlijk verzocht worden om pornografie te kijken op je telefoon. Wist je dat meer dan de helft van alle pornografie tegenwoordig wordt bekeken op mobiele apparaten zoals die van jou? Dat betekent dat veel mensen zoals jij een smartphone kochten, zodat ze berichten konden sturen naar hun vrienden en om foto’s te maken tijdens hun vakantie, maar op de een of andere manier eindigde het in het kijken naar porno. Ze gebruikten deze geweldige, door God gegeven technologie om kwaad te doen in plaats van goed.

Als je populariteit verafgoodt, als gewaardeerd worden en veel volgers hebben je een goed gevoel geeft over jezelf, dan zal je verzocht worden om je telefoon te gebruiken om die afgod na te volgen. Je kunt je camera gebruiken om ongepaste foto’s van jezelf te maken voor Instagam. Of je gebruikt de Facebook-app om harde woorden te spreken over anderen. Je telefoon kan voor zoveel goede dingen gebruikt worden en kan zo velen bemoedigen, maar wordt dan gebruikt om kwaad te doen.

Waar je hart is, daar zal ook je technologie zijn.

Er zijn niet veel mensen die een telefoon kopen om andere mensen pijn te doen of om naar porno te kijken. Maar waar je hart is, daar zal ook je technologie zijn. De manier waarop jij jouw technologie gebruikt, laat jouw hart zien. Het laat zien of je hart op God gericht is en naar het vinden van echte vreugde en vervulling in Hem. Of dat je probeert om namaak-vreugde en vervulling te vinden in de dingen die Hij verbiedt. Op ieder moment, jouw hart heeft een plan met jouw telefoon. Ja, dank God voor jouw smartphone, bid Hem om wijsheid om het goed te gebruiken en bewaar je hart.

Gebruik het tot eer van God

En nu is het tijd om de telefoon uit de doos te halen, het aan te zetten en voor de eerste keer te gebruiken. Als je het in je hand hebt, waarom dat moment niet gebruiken om een gebed te doen? Vraag God om je te helpen je telefoon goed te gebruiken. Beloof Hem op dit moment dat, naar jouw beste vermogens, je het zult gebruiken op de manier die overeenkomt met Zijn bedoelingen. Zoek één of twee gelovige vrienden aan wie je verantwoording afdraagt en die je er geregeld naar vragen.

En nu: maak gebruik van je smartphone en verheerlijk Hem er mee en erdoor!

Meer toerusting