3 februari 2021

Ben ik wel geliefd?

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Onbewust twijfelen we er zo vaak aan, of we wel geliefd zijn. Niemand van ons heeft volmaakte ouderlijke liefde meegekregen. Onze ouders of opvoeders hadden ook zo hun eigen worstelingen met zichzelf. Toch is het een basisbehoefte dat je dit weet.

Het maakt ons onrustig als we er aan twijfelen. We leggen de lat voor onszelf vaak zo hoog, en van daaruit ook voor anderen. We denken dat, als we aan die hoge eisen voldoen, we dan geliefd zullen zijn. Hoe die eisen eruit zien verschilt van persoon tot persoon. Maar ieder heeft wel dingen waarvan hij of zij diep van binnen zegt: als ik dat nou eens zou bereiken, zou verkrijgen of zou bezitten, dan zou ik tevreden kunnen zijn en rust kunnen vinden. Ten diepste zijn we in dat alles op zoek naar liefde. Maar we binden zware lasten bijeen en leggen die op onze eigen schouders. Vanuit de frustratie, die het moeten dragen van die zware lasten met zich meebrengt, worden we onsympathiek en kritisch naar anderen.

Zondaars liefhebben

Het bovengenoemde, wellicht meest bekende vers uit de hele Bijbel, zegt ons dat God ons liefheeft. Hij heeft de wereld liefgehad en daar horen jij en ik ook bij. Er staat niet dat God de mensen die aan alle eisen voldoen heeft liefgehad. Nee, Hij heeft zondaren liefgehad. Mensen die over Zijn grenzen zijn heengegaan, Hem ongehoorzaam zijn geweest en veel hebben misdaan. Want uit dat soort mensen bestaat deze wereld. Er is niemand die rechtvaardig is. Dat is de kern van alle problemen in deze wereld en in ieder mensenleven. Wij hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God in ons leven. Maar juist die mensen heeft God zo liefgehad.

Wij hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God in ons leven. Maar juist die mensen heeft God zo liefgehad.

En hoe heeft Hij ons liefgehad? Niet met een liefde die alleen maar bestaat uit gevoelens. Onder invloed van alle Hollywoodfilms en de moderne popcultuur is onze definitie van liefde veranderd. Tegenwoordig denken velen dat van iemand houden staat of valt met romantische verliefdheidsgevoelens voor iemand hebben. Als die er niet meer zijn, zeggen mensen: “Ik hou niet meer van hem,” of: “Ik hou niet meer van haar.” Maar God heeft ons zo liefgehad: Hij heeft Zijn enige Zoon voor ons gegeven. Terwijl wij niet lieflijk waren, terwijl wij Hem niet inspireerden om ons lief te hebben, maar eerder het tegenovergestelde deden, heeft God een onvoorstelbaar offer voor ons gebracht. Liefde wordt bewezen door wat je voor een ander doet. Liefhebben moet en kan je gewoon doen. God heeft dat voor ons gedaan. Hij heeft ons liefgehad met een onzelfzuchtige, moedige en daadkrachtige liefde. Jezus Christus kwam naar deze wereld om zondaren te redden, te behouden. Dat deed Hij door voor onze zonden te sterven, in onze plaats te sterven aan het kruis, toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog helemaal geen vrienden van Hem waren, maar eerder Zijn vijanden en tegenstanders.

Alles verandert

De allerbelangrijkste verandering die in een mensenleven moet plaatsvinden, is dat je ermee ophoudt een vijand van God en van Jezus Christus te zijn. Dat je niet meer ongelovig blijft, maar gelovig wordt. Dat zal gebeuren wanneer het tot je hart doordringt hoeveel God van je heeft gehouden en op dit moment van je houdt. Zo’n moment van volmaakte, onvoorwaardelijke liefde verandert alles. Wanneer je weet dat God op deze manier van je heeft gehouden, weet je ook dat je niet meer verloren zult gaan.

Ja, want een mens kan hopeloos verloren raken. Zonder God en zonder doel en zonder richtlijnen voor het leven ga je kapot aan jezelf en aan deze zondige wereld. Zonder vergeving van je vele zonden ben je op weg naar de dood. Maar een ieder die in de Zoon van God gelooft, gaat niet verloren maar heeft het eeuwige leven. Dat eeuwige leven begint hier en nu, op het moment dat wij ons vertrouwen op Jezus Christus vestigen.

Volmaakte liefde

De liefde van God is zo groot, dat wij die niet volledig met onze beperkte woordenschat kunnen omschrijven. Aan de ene kant zijn wij veel zondiger dan wij tot nu toe ooit door hebben gehad. Aan de andere kant houdt God nog veel en veel meer van ons dan wij tot nu toe ooit hebben beseft of gevoeld. Daar kunnen we het volledig mee doen.

De liefde van God is zo groot, dat wij die niet volledig met onze beperkte woordenschat kunnen omschrijven.

Ook al hebben onze ouders ons onvolmaakt liefgehad, ook al hebben onze meest dierbaren ons niet lief zoals zou moeten, ook al hebben wij vaak nog zoveel moeite met onszelf, dit mogen we weten: God heeft mij volmaakt lief. Zijn liefde verdrijft alle angst uit mijn hart. Ineens ervaar ik vrede. Op wonderlijke wijze kom ik tot rust. Ik hoef nu niet meer eerst aan gigantisch veel eisen te voldoen. Zoals ik ben op dit moment mag ik weten: Ik ben geliefd. Nota bene door de Schepper van hemel en aarde. Hierdoor wordt ik ook milder en sympathieker voor de mensen om mij heen. Gods liefde overwint.

Meer toerusting