21 september 2018

Aanbid je Jezus?

Het valt ons al snel op als iemand geen liefde toont voor zijn naaste. Maar hoe is dat met liefde voor Jezus? Moet die onuitgesproken een plek krijgen? Is het voldoende als liefde voor Christus op de achtergrond aanwezig is?

In de christelijke sociale media zie ik elke dag weer hoe ongelooflijk bedreven wij evangelicalen zijn in leerstellige kritiek, culturele terechtwijzingen, theologische analyse, Bijbelse exegese, voor het geloof strijden in apologetische en ethische debatten, kernachtige geestelijke dooddoeners, religieus advies, en natuurlijk het citeren van huidige en vroegere christelijke leiders, maar wat minder overheersend lijkt is aanbidding van Jezus.

Als we een Bijbelvers zien, bereikt haar betekenis ons hoofd en kunnen we er intelligente dingen over uitleggen, maar als we Christus voor ons zien, zijn we dan ondersteboven van Zijn schoonheid en jubelen we vol ontzag? Aanbidden we Jezus?

Als we in het nieuws zien dat iemand zich dwaas gedraagt, vindt onze rechtvaardige verontwaardiging meteen een weg via onze vingers naar ons toetsenbord. Maar als we Christus voor ons zien, brokkelt onze rechtvaardigheid dan af en vallen we smekend aan Zijn voeten? Aanbidden we Jezus?

Als we een van onze christelijke helden iets slims of grappigs of uitdagends zien zeggen, sturen we hem een digitaal complimentje en herhalen we de boodschap vol lof. Maar als we Christus voor ons zien, verhogen we Hem dan in ons hart en verkondigen we Zijn glorie met luide bijval? Aanbidden we Jezus?

Als we zien dat iemand fout zit op het Internet, voelen we de verantwoordelijkheid om van ons te laten horen, om het gat tussen hun onwetendheid en onze zekerheid te vullen. Maar als we Christus voor ons zien – de allerhoogste, soevereine Redder – voelen we dan verwondering over Zijn luister?

Als we op Jezus zien, worden we dan warm van binnen? Of halen we onze schouders op? Sommige belijdende christenen lijken helemaal niet over Christus te spreken. Zij moeten zichzelf afvragen: ‘Aanbid ik Jezus?’ Is Jezus onze mascotte geworden, onze projectie? Als je naar Hem kijkt, wat zie je dan?

Er is niets mis mee om het publieke terrein op internet te gebruiken voor allerlei boodschappen, van serieus tot onzinnig, en dat wil ik ook helemaal niet suggereren. Ik wil alleen soms even vragen: ‘Maar aanbid je Jezus ook? Je lijkt je druk te maken over allerlei dingen, maar het is niet duidelijk of je Jezus liefhebt’. Ik denk niet dat we uit wat uiterlijk vuur zomaar kunnen afleiden dat iemands binnenste brandt van liefde tot Christus.

Christus is het hoogste van alles wat waardevol is, het centrum van alles wat glorieus en heerlijk is. Hij is het centrum van het bestaan. Hij is de Zoon van de levende God, de Alfa en Omega, de Eerste en de Laatste, Die was en is en komen zal. ‘Kom laten wij Hem aanbidden!’, en Hem niet uitpluizen, gebruiken of analyseren.

“Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft…” – Psalm 107:2

“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.” – Jesaja 52:7

Meer toerusting