Lengte: 2:30 / Bekeken: 2120 x
Serie:

Wat zijn de gevaren voor christenen die niet naar de kerk gaan?

Nou, dat lijkt op de vraag: Waarom verkeert het gezinslid dat zich losmaakte van het gezin in gevaar? Je weet wel, net als een wees zonder zijn ouders, een schaap zonder de kudde in gevaar verkeert. Waarom loopt een lichaamsdeel dat is losgemaakt van het lichaam gevaar? Met andere woorden, onderdeel van de kerk zijn, hoort bij onze identiteit.

Het is niet alleen een praktische kwestie: ‘Hé, christen, word lid van een kerk, want dat is goed voor je. Het zal je helpen om geestelijk te groeien.’ Hoewel dat waar is, is het toch vooral een ontologische – mooi filosofisch woord – een ontologische kwestie of een kwestie van identiteit. Nogmaals, het hoort bij wat we zijn. Probeer me dus niet wijs te maken dat je bij het gezin hoort als je ’s avonds nooit mee-eet.

Dat betekent dat een christen die niet naar de kerk gaat twee gevaren loopt. Ten eerste, als je geen deel uitmaakt van een gemeente en niet betrokken bent bij de gemeente, betekent dat dat je discipelschap vervormd kan raken. Dat is het eerste gevaar, toch? Christelijke groei vindt dus plaats in de kerk. Ons discipel zijn van Christus moet weer een kerkelijke vorm aannemen, zoals een lichaamsdeel met het lichaam verbonden moet zijn. Als je een arm bent, ben je automatisch verbonden met het lichaam. Zo is het ook met een christen en de gemeente. Als je dus probeert te groeien als christen, los van een kerk, raak je misvormd.

Het tweede gevaar is, denk ik, nog ernstiger, nog een beetje enger. Dat is dat is de mogelijkheid dat je jezelf bedriegt.

Het is mogelijk om te denken dat je deel uitmaakt van het lichaam van Christus, terwijl je dat in werkelijkheid niet bent, toch? Het is mogelijk dat je denkt: Ja, ik ken Jezus. Ik volg hem. Maar de apostel Johannes zegt: Zeg niet dat je Jezus liefhebt, als je je broeder haat. Zeg niet dat je van Jezus houdt, als je niets met de gelovigen te maken wilt hebben als je niet bij hen in de buurt wilt zijn of jezelf aan hen toewijden, als je je niet door hen wilt laten lastigvallen, terwijl je je leven met hen deelt.

Ten eerste kan ons discipelschap dus misvormd worden en ten tweede kunnen we onszelf bedriegen. Een christen heeft het lichaam van Christus nodig.

Meer toerusting