Lengte: 5:07 / Bekeken: 881 x

Wat is de mens?

In ons elektronische tijdperk worden we voortdurend gewaarschuwd dat wij onszelf moeten beschermen tegen identiteitsfraude. Dat betekent dat een crimineel onze persoonlijke gegevens in handen krijgt en daardoor toegang krijgt tot onze creditcardgegevens of zelfs tot onze bankrekeningen en ons geld steelt. Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar niemand schijnt te beseffen dat wij beroofd worden van iets wat veel kostbaarder is dan geld, namelijk onze identiteit als mens.

Wij worden daarvan beroofd door de wijdverbreide leer – vooral in de moderne westerse wereld – dat de mens niet meer is dan een geëvolueerde aap. Wij zijn een superieure aapachtige – een hoogontwikkelde aap. Wij zijn dus niet speciaal. Wij zijn gewoon een van de vele diersoorten. Wij hebben geen kennis buiten de evolutie om. Wij zijn bestemd tot niets. Wij zijn toevallig op aarde ontstaan. Wij zijn slechts een ongelukje van de evolutie. Wij zijn als drijfhout, uitgeworpen langs de oevers van de tijd, zonder betekenis, zonder waarde, zonder doel en zonder toekomst.

En dat is de identiteit van de mens zoals die gepresenteerd wordt in de massamedia, in populaire boeken, en zelfs in onze scholen aan onze kinderen. Maar de Bijbel zegt dat de mens een speciale schepping van God is, dat de mens naar het beeld van God geschapen is, als man en vrouw, en dat betekent onder andere dat wij bepaalde kenmerken of eigenschappen delen met God. De mens heeft iets ‘goddelijks’ wat de dieren niet hebben. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en als zodanig zijn wij uniek onder de andere schepselen. En dat is de identiteit waarvan wij beroofd worden door de huidige algemeen aanvaarde ideeën en overtuigingen.

En daarom heb ik dit nieuwe boek geschreven: Wat is de mens? Adam, alien of aap? In dat boek bespreek ik de verschillende analyses van ‘de toestand van de mens en zijn wereld’ die ons aangeboden worden in deze wereld, en die vergelijk ik met de analyse die de Bijbel ons geeft. Mijn conclusie is dat de wereld de toestand van de mens niet kan verklaren. De menselijke toestand is niet te verklaren met de evolutietheorie, vanwege ons hoogontwikkelde verstand, en vanwege onze vermogens, die ver uitstijgen boven die van andere schepselen. Ik geloof dat alleen de Bijbel – en bedenk dat ik ook als wetenschapper spreek, en niet alleen als christen – ons het antwoord kan geven op de vraag: Wat is de mens? Een vraag die drieduizend jaar geleden gesteld werd door David in zijn psalm, en die vandaag ook nog gesteld wordt. Ik hoop dat u wat antwoorden vindt in dit boek.

Meer toerusting