Lengte: 8:56 / Bekeken: 3651 x
Serie:

Wat God deed in het verleden is jouw bemoediging in het heden

‘Ik kwam tijdens mijn bezoek aan China in een klein dorpje. Er was daar vanuit een communistisch niets sinds vijf jaar een kleine christengemeente ontstaan met ongeveer tweehonderd belijdende leden. Het was daar de gewoonste zaak van de wereld dat jaar na jaar de gemeente – dwars tegen de verdrukking in – met 10% per jaar groeide. En dan ging het niet om nieuwe leden die uit andere gemeenten overkwamen, nee, … deze nieuwe gelovigen kwamen vanuit de wereld.’

Zowel een opwekking uit de 18e eeuw als een opwekking in deze tijd hebben diepe indruk gemaakt bij dr. Wim van Vlastuin. In deze video deelt hij onder andere wat hij ontdekte over Gods daden in het leven van Jonathan Edwards. Hoe een slap en lauw gemeenteleven plotseling tot bloei kwam. Maar niet alleen vroeger deed God machtige daden. Hij vertelt ook over zijn bezoek aan China waar hij met eigen ogen zag – hoe dwars tegen de stroom van communisme in – de kerk opbloeide.

Werkt God alleen vroeger óf ver weg? God dank; nee! Ook in Nederland zijn er vele voorbeelden te noemen van herleving in een gemeente of hele gebieden die onder het beslag van de Geest komen.

Als je deze video bekijkt, kan het niet anders of je gaat meebidden met Jesaja 64:1 ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen, dat de bergen voor Uw aangezicht zouden wegsmelten.’

Dr. Wim van Vlastuin spreekt in deze tweede aflevering van een zesdelige videoserie over het verlangen naar opwekking in kerk en vaderland. Wil je meer ontdekken? Lees dan parallel aan deze videoserie het boek ‘Opwekking’.

Meer toerusting