Lengte: 1:34 / Bekeken: 975 x
Serie:

Waarom kan Jezus niet gewoon een geweldige leraar zijn?

Eén van de redenen waarom je Jezus niet alleen als een geweldige leraar mag zien is dat Jezus beweerde meer te zijn dan dat. Je zult je herinneren dat Jezus in Caesarea Filippi aan de discipelen vroeg: ‘Wie denken jullie dat Ik ben?’ En Petrus antwoordt namens hen allen: ‘U bent de Christus. U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ En Jezus zegt tegen Petrus: ‘Je hebt gelijk. God heeft je dit geopenbaard.’

Je kunt zelfs de enorme waarheidsclaims over Jezus zien in de vorm van het evangelie. Jezus is een geweldige leraar. Daarom bevatten evangeliën stukken zoals Mattheüs 5 tot 7 met de Bergrede. Maar denk er eens over na. De focus van een derde van de synoptische Evangeliën en ongeveer de helft van het evangelie van Johannes ligt op de laatste week van Jezus’ leven. Waarom? Omdat Jezus niet alleen kwam om les te geven. Hij kwam om te sterven en weer uit de dood te worden opgewekt, omdat Hij het Lam van God is, die komt om de zonden van de wereld weg te nemen.

Meer toerusting