Lengte: 2:20 / Bekeken: 1547 x

Waarom je in Jezus
zou moeten geloven

In deze video betoogt Michael Horton dat het christendom geen religie is van vage gevoelens, maar van objectieve historische waarheid. Jezus geeft hoop op een nieuw leven.

Hieronder staat een licht bewerkte transcriptie van de video hierboven. Check de video alvorens te citeren.

Jezus aanspraak op goddelijkheid

Jezus wordt hier niet afgeschilderd als een groot filosoof van het leven, iemand die ons kan helpen om op een soort algemene manier innerlijke vrede en voldoening te vinden.

Jezus Christus is de enige religieuze leider die ooit Zijn aanspraken op goddelijkheid heeft bevestigd door uit de dood te worden opgewekt. Jezus Christus zei dat Hij de mensgeworden God was. Hij zei dat Hij was gezonden door de Vader, met wie Hij eeuwige gemeenschap genoot, om Zijn volk van hun zonden te redden.

En dus zou ik allereerst het christendom uit de categorie willen halen die mensen gewoonlijk reserveren voor de religie van spoken en nachtelijk gestommel en van die vage innerlijke gevoelens. Zelfs als je niet gelooft dat dit echt gebeurd is: de claim is dat het gebeurde in dezelfde historische tijdlijn als alle andere gebeurtenissen in de geschiedenis. We hebben het niet alleen over wat subjectief is – wat goed is voor jou versus wat goed is voor mij – we hebben het over de ultieme waarheid.

Jezus is wie Hij zegt dat Hij is

En als Jezus is wie Hij zei dat Hij was, dan zal Hij, zoals de apostel Paulus de Atheners in Handelingen 17 vertelde, opnieuw komen om zowel de levenden als de doden te oordelen. Jezus wordt hier niet afgeschilderd als een groot filosoof van het leven, iemand die ons kan helpen om op een soort algemene manier innerlijke vrede en voldoening te vinden.

Hij is gekomen om een heel specifieke reden: om onze zonden te vergeven, om ons met God te verzoenen en om ons laatste oordeel in Zijn eigen persoon te dragen. Hij is gekomen om ons nieuw leven te geven. Hij is gekomen om ons in Zichzelf in te voegen als het begin van de nieuwe schepping.

Michael Horton is J. Gresham Machen-hoogleraar systematische theologie en apologetiek aan het Westminster Seminarie van Californië. Hij schreef onder andere Putting Amazing Back into Grace, Christless Christianity en The Gospel-Driven Life.

Meer toerusting