Lengte: 47:50 / Bekeken: 9663 x

Twijfel, … hoezo?

Dominee Messemaker wijst op het belang van het Woord van God als fundament voor geloofszekerheid tijdens een toerustingsavond van Geloofstoerusting in Rijssen. Hij benadrukt dat deze zekerheid niet voortkomt uit bijzondere openbaringen, maar uit het geloof in Gods beloften zoals geopenbaard in de Schrift. Het is de kracht van het Woord, ondersteund door de Heilige Geest, die gelovigen richting en troost geeft te midden van twijfel.

In de lezing bespreekt dominee Messemaker de ervaring van twee volgelingen van Jezus die na Zijn opstanding op weg waren naar Emmaüs en worstelden met twijfel, totdat Jezus zelf hen de Schriften openbaarde en hun hart deed branden. Het laat eens te meer het belang zien van het begrijpen en geloven van Gods beloften, zelfs in tijden van twijfel. Alleen wie vastklampt aan God en Zijn Woord ervaart geloofszekerheid.

 

Meer toerusting