Lengte: 47:05 / Bekeken: 1178 x

Opstanding van Christus:
fake news of écht gebeurd?

“Eind maart 1979 reed ik in mijn oude Toyota 1000 naar Frankfurt. In deze Duitse stad woonde een beroemde Joodse geleerde, Pinchas Lapide, die beweerde dat Jezus echt, fysiek, uit de dood was opgestaan. En daar wilden we als EO meer van weten.

Ik werd in Frankfurt buitengewoon vriendelijk ontvangen en in mijn beste school-Duits deed ik het interview. “Jazeker,” zei Lapide, “de verhalen over de opstanding kloppen. Uw Jezus is uit de dood opgestaan.”

Hij zei dus ‘uw Jezus’. Zelf geloofde hij namelijk niet dat Jezus de beloofde Messias was. Maar dat deze Jezus wel degelijk opgestaan was, daaraan twijfelde hij niet. Zijn belangrijkste argument? Het feit dat bange mannen die vreesden op een dag óók gekruisigd te worden, toch met alle vrijmoedigheid en zonder enige vrees de opgestane Heere verkondigden. “Er is iets gebeurd in hun leven wat ons verstand verre te boven gaat; ze hebben de opgestane Jezus ontmoet.”

Andries Knevel was april 2019 te gast in De Wegwijzer in Almere om een thema-avond te verzorgen over het onderwerp ‘Opstanding van Christus: fake news of écht gebeurd?’

Meer toerusting