Lengte: 31:36 / Bekeken: 2359 x
Serie:

Een nieuwe generatie: jong, onstuimig en gereformeerd

Symposium ‘Soli Deo Gloria’
Geloofstoerusting hield op zaterdag 21 oktober 2017 een Reformatie Symposium Tijdens deze dag stond de vraag centraal welke betekenis de Reformatie na 500 jaar nog heeft. Wat is voorgoed voorbij, wat staat onder druk, wat heeft toekomst? Het symposium bood dus meer dan kerkgeschiedenis alleen: het gaat evenzeer om de relevantie voor nu. Voor kerk en samenleving.

Hoe bereik je de komende generatie? Iemand schreef eens terecht: Door jonge mensen God te laten zien. Niet de kleine, aangepaste en tamme God van onze tijd. Een God Die je op je eigen manier dient, Die geen lastige dingen vraagt en het altijd met je eens is. Maar de grote God van de Bijbel. Als het in de kerk over Hem gaat, dan worden ook jonge mensen in vuur en vlam gezet voor Hem. Een mooi en bemoedigend voorbeeld daarvan zien we in Amerika, waar het calvinisme herleeft en steeds meer christenen en vooral ook jonge christenen zich laten inspireren door de boodschap van de Reformatie. Ds. M.K. (Marco) de Wilde gaat in zijn referaat in op de vraag wat we als Nederlandse christenen van deze nieuwe calvinisten kunnen leren.

Meer toerusting