Lengte: 2:54 / Bekeken: 2026 x

Iedere president wordt
een voetnoot

Eens zal Amerika, met haar korte geschiedenis, en al haar presidenten, een voetnoot in de wereldgeschiedenis zijn. En het koninkrijk van Jezus zal onwankelbaar voortduren in eeuwigheid.

In 1898 was er een aardbeving in San Francisco, Oakland. Ik schoof mijn preek voor de volgende zondag terzijde, want het hele land over 63 dodelijke slachtoffers, 3800 gewonden en zes miljard dollar schade doordat de aarde beefde. Ik legde mijn preek aan de kant en preekte over Hebreeën 12:28: ‘Wij hebben een onwankelbaar koninkrijk. Laten wij daarom God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.’

Er komen tijden in het leven van een volk waarin wij standvastig gemaakt moeten worden, wanneer alles lijkt te wankelen. Want wij christenen behoren tot een koninkrijk dat onwankelbaar is. Jezus zei: ‘De hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.’ Petrus zei in zijn tweede brief: ‘De hemelen en de aarde zullen vergaan, en er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn.’ Wanneer wij dagelijks bidden: ‘Uw Naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome,’ zien we uit naar die grote belofte uit het boek Openbaring:  De koninkrijken van deze wereld zijn uiteindelijk en voor altijd het koninkrijk van onze God.

Er zijn dus tijden – en eigenlijk geldt dit altijd – waarin we eraan herinnerd moeten worden dat ons koninkrijk onwankelbaar is, dat deze wereld haar loop zal volbrengen volgens Gods plan, en dat Zijn volk dan verwelkomd zal worden in een eeuwigdurend, vreugdevol, rechtvaardig, heilig, vredig koninkrijk dat nooit zal wankelen.

Meer toerusting