Lengte: 5:45 / Bekeken: 459 x
Serie:

Het hart van een discipelmaker

Vermenigvuldigen is geschreven door Franchis Chan en Mark Beuving en is bedoeld om je toe te rusten de opdracht van Jezus in praktijk te brengen. De combinatie van boek én video’s maakt het uitermate geschikt als bijbelstudiemateriaal.

Deel I | 3 | Het hart van een discipelmaker

Transcript
Als je dit materiaal met één of meerdere mensen doorneemt, is het erg belangrijk om telkens te benadrukken dat het zo niet moet: ‘Goed, les doorgenomen. Check; dit behandeld, dat behandeld; nu hebben we discipelen gemaakt.’ Het gaat erom dat wij ons léven met iemand delen. De basis daarvan is – waar deze hele les over gaat – dat we diegene liefhebben. Als je bezig bent met discipelen maken, leg je je leven af voor iemand anders. Je zegt: ‘Ik wil voor je bidden, ik wil kwetsbaar met je zijn. Ik wil al het mogelijke doen om jou te dienen en jou te helpen groeien in Christus, zodat je uiteindelijk zelf discipelen van Christus zult maken.’ Dat hele proces is doordrenkt met liefde. Maar het is niet altijd makkelijk. Dus hoe … ?

Heb je lief?

Het is moeilijk. Voor sommige mensen … ik ben erg taakgericht. Als ik een boek lees, wil ik het uit hebben. Ik wil het gewoon uitlezen. Ik zou dus snel geneigd zijn te denken: ‘Goed, we moeten les 3 doornemen.’ En dan raak ik daar zo op gefocust, dat ik vergeet wat de Schrift leert: liefde. ‘Heb de HEERE, uw God, lief; heb uw naaste lief als uzelf.’ Je kunt allerlei godsdienstige dingen doen, zoals 1 Korinthe 13 zegt, maar als je geen liefde hebt, ben je als klinkend koper of een schallende cimbaal. Dit is dus een goed moment om je af te vragen: ‘De mensen die ik onderwijs; heb ik hen lief? Heb ik deze week echt voor hen gebeden?’

‘De mensen die ik onderwijs; heb ik hen lief? Heb ik deze week echt voor hen gebeden?’

Ja, en onderzoek jezelf eerlijk. Ik herinner me tijden dat ik met anderen soortgelijk materiaal doorwerkte. Zij begonnen iets te delen over een diepe worsteling in hun leven, en ik dacht: ‘Goed, wat is de volgende vraag? We moeten verder.’ Dan moet ik tegen mezelf zeggen: ‘Nee.’ Wij lijken wel geprogrammeerd om te denken: ‘Discipelschap is wat er gebeurt als we wekelijks anderhalf uur samenkomen.’ In plaats van: ‘Dit is een heel belangrijk moment om samen het Woord te lezen. Dit is een kans om ons leven te delen, op allerlei niveaus.’ Vooral als mensen door moeilijkheden gaan.

Deel je leven

Ja. Ik liep eens door de straat, toen er een man op me af kwam. ‘Francis’, en zo hoorde ik zijn verhaal. Hij kwam net uit de gevangenis en zat in een opvanghuis. Hij vertelde dat ze de DVD-serie Crazy Love in de gevangenis bekeken hadden. Daarom kende hij mijn gezicht. Ik dacht: ‘Dat is maf!’ Ik bleef met hem praten, want hij vertelde dat niemand hem werk wilde geven omdat hij net zes jaar gevangen had gezeten. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen, zijn vrouw is weer zwanger. Hij zegt: ‘Ik weet niet wat ik moet doen! Ik kan hier nog maar een paar maanden blijven.’
En dit is uniek, want vaak ben ik druk en wil ik gesprekken snel afronden. Maar naarmate ik deze man beter leerde kennen, gaf de Heere me liefde voor hem. Ik wist: ‘Ik moet hem liefhebben als mijzelf.’ Daarom zei ik: ‘Ik wil je helpen. Ik zoek een plek voor je om te wonen, ik help je een baan te vinden. We komen er samen uit. Ik ga je helpen met het Woord.’ Want ik hield gewoon van die man. Al snel had hij woonruimte nodig en zei ik: ‘Kom maar met je gezin bij ons wonen.’

Soms sta ik daar en doe m’n ding, zonder dat mijn hart erin ligt.

Het was een proces, het was léven. Ik zag hoe hij met zijn vrouw omging, en hij zag hoe ik met mijn vrouw omga. Hij ziet hoe ik mijn kinderen opvoed. Het is samenleven. Het gaat om liefde. En ten diepste was het: ‘Ik heb deze man lief. Ik wil hem met God zien wandelen. Ik wil dat hij een goede relatie heeft met andere mensen, met zijn eigen kinderen.’ Dat is de kern.

Laat het leven met Christus zien

Je kunt dus op straat iemand ontmoeten en hem uitnodigen bij jou te komen wonen. Dat is één manier waarop dit vorm kan krijgen. Hier gaat het om: dat je mensen uitnodigt in jouw leven. Laat hen jouw leven zien, met alle tegenstrijdigheden daarin. Niemand heeft alles voor elkaar. Maar geef je leven, heb iemand lief. Hoe bid jij voor de mensen die jij onderwijst? Hoe dien je hen? Hoe betrek je hen bewust bij jouw leven, om hen te laten zien hoe het leven met Christus eruitziet? Stel dat centraal, en niet het doornemen van de lessen.

En voel je niet slecht als je denkt: ‘Ik ben niet zo liefdevol.’ Ik heb mezelf vaak op die gedachte betrapt. In mijn Bijbel ligt een briefje met vragen die ik mezelf stel voordat ik ergens moet spreken. De tweede is: ‘Heb ik deze mensen lief?’ Want soms sta ik daar en doe m’n ding, zonder dat mijn hart erin ligt. Dan moet ik mezelf eraan herinneren: ‘Ik moet hen liefhebben.’ Weet dus dat wij hier allemaal mee worstelen. Dit is iets bovennatuurlijks. Wij moeten bidden: ‘Heere, maak mij liefdevoller.’ Dus doordeweeks denk ik aan die mensen die ik lesgeef, en houd ik van hen op een bovennatuurlijke manier.

Meer toerusting