Lengte: 1:49 / Bekeken: 898 x

Het doel van de opvoeding

Veel kinderen zien het opvoeden van hun kinderen als iets dat om henzelf draait. ‘Ik wil mijn kinderen opvoeden, ten eerste, zodat ze mij niet in verlegenheid brengen. En ten tweede, zodat ze iets worden dat mij trots maakt.’ Dit is een zeer egocentrische visie op kinderen. De Bijbelse visie ontspringt aan Efeze 6:1-4: Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. 

Ons doel met het opvoeden van kinderen is hen op te voeden tot Gods eer en heerlijkheid. Want onze kinderen zijn ten diepste niet van ons; ze behoren God toe. En wij hebben een plicht, een verantwoordelijkheid en een voorrecht, als christelijke ouders, om onze kinderen te wijzen op de grootste waarheid die iemand ooit gekend heeft. Naar de waarheid die ons gehele bestaan bepaalt. Dat betekent meer voor ons dan al het andere ter wereld. Daarom is dit grote rentmeesterschap ook een grote zegen, als wij proberen te voorzien in de grootste behoeften van onze kinderen door hen te wijzen op de Persoon en het werk van Christus.

Meer toerusting