Lengte: 36:45 / Bekeken: 3206 x

Gods vrede te midden
van een pandemie

Als je een Bijbel hebt – en ik hoop dat je die hebt – wil ik je uitnodigen om samen met mij naar Mattheüs 6 te gaan. Ons plan voor vandaag was om verder te gaan met 1 Korintiërs 6 in het kader van ons gezamenlijk Bijbelrooster als kerk. Ik wil u aanmoedigen om door te gaan met dat leesrooster in 1 Korintiërs en de Psalmen, ook al gaan we gedurende onze tijd samen vandaag – en waarschijnlijk ook volgende week als we nog in een vergelijkbare situatie zitten – een andere richting uit in het Woord.

Ik wil het over vrede hebben te midden van een pandemie. Ik ben er vrij zeker van dat dit het eerste deel in een serie van meerdere delen zal zijn in de komende weken. Toen ik deze week aan het bidden was wat God ons nu wil zeggen, werd ik naar twee teksten in Gods Woord getrokken. Een daarvan is Mattheüs 6, te beginnen bij vers 25, een tekst we zo dadelijk zullen lezen. De andere tekst die ik eerst wil lezen is Spreuken 12:25: ‘Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.’

De reden dat dit vers in mijn gedachten kwam, is omdat ik nu zoveel angstige bezorgdheid en ongerustheid zie en het alles zo zwaar valt. We zijn al bezorgde mensen. Wist je dat in elke generatie in de afgelopen eeuw, de mensen in de Verenigde Staten drie keer meer kans hebben om te worstelen met angst of depressie dan in de vorige generatie? In principe verdrievoudigen we onze strijd met angst en depressie met iedere generatie. We zijn bezorgd over zoveel dingen. Net zoals dit vers zegt, drukken de zorgen ons terneer.

Ik heb het eerder gehad over wandeltochten in de Himalaya. In verband met deze tekst, stel ik me een rugzak voor die ik meeneem als ik ga wandelen. In het licht van Spreuken 12:25 stel ik me de zorgen voor zoals het gewicht in een rugzak. Van jongs af aan maken we ons zorgen en zijn we bezorgd over wat andere mensen over ons denken. Hoe graag we ook zouden denken dat dit over gaat, de realiteit is dat het vrij diep in ons verborgen zit en invloed heeft op wat we op allerlei manieren in ons leven doen. Wat mensen over ons denken is een constante zorg voor ons.

Als studenten beginnen we ons af te vragen: ‘Ga ik naar deze opleiding?’ Dus we stoppen die zorg in onze rugzak. Of als we eenmaal op een opleiding zitten, ‘Krijg ik deze baan?’ We nemen dat en stoppen het in onze tas. Dan beginnen we te denken, ‘Oké, ga ik trouwen?’ We zijn bezorgd of we wel gaan trouwen, of met wie we gaan trouwen. Dan komt er bezorgdheid over of we wel of niet getrouwd zullen blijven en hoe het huwelijk gaat verlopen. In het huwelijk beginnen we ons zorgen te maken over het al dan niet krijgen van kinderen. Dat is dus weer een heel andere categorie van zorgen. Als we dan kinderen hebben, beginnen we bezorgd te zijn over hoe die kinderen zullen opgroeien.

En dan hebben we het nog niet eens over bezorgdheid over onze financiën en hoe we de rekeningen gaan betalen. Dus voegen we dat ook toe aan onze rugzak. Of bezorgdheid voor onze toekomst en voor wat het volgende jaar zal brengen, of de komende twee of drie jaar. Zo’n bezorgdheid kan veranderen in een hele reeks van zorgen, van ‘wat als’-vragen die we in onze gedachten gaan doordenken.

Laat ik een voorbeeld geven. We beginnen te denken: ‘Oké, wat als ik geen extra geld heb om voor mijn kinderen een beugel te betalen?’ Dat is een reden tot zorg, want ik weet dat een beugel veel geld kost. ‘Als ik dat extra geld nu eens niet heb, wat gebeurt er als de tanden van mijn kinderen schots en scheef blijven staan?’ Dat is reden tot grote zorg. Dan beginnen we verder te denken: ‘Als mijn kinderen scheve tanden hebben, kunnen ze wellicht geen baan krijgen en zullen ze niet trouwen. Als dat waar is, betekent dit dat ze de rest van hun leven thuis blijven wonen omdat ik geen beugel voor hen kon betalen.’ Dus dat geeft extra bezorgdheid.

Plotseling beginnen de dingen zich op te stapelen en hebben we een behoorlijk volle bepakking. Ik heb het alleen nog maar over algemene dingen gehad en ben nog niet eens bij de specifieke dingen in elk van onze levens gekomen waar we bezorgd over zijn. We zijn al diep bezorgd. Onze rugzak zit al vol, en dan komt er nog een pandemie – de wereldwijde verspreiding van een nieuwe ziekte – en nu gaan we een andere rugzak nemen en die vullen we met alle zorgen of angsten die bij een pandemie horen.

Wat betreft ons geld: Hoe ziet onze financiële situatie er uit? Hoe gaat onze economie er uitzien? Laten we dit in de pandemie-rugzak gooien. Hoe zit het met school? En met de boeken? Kunnen we onze opleiding wel afmaken? Hoe ziet dat eruit? Hoe zit het met werk? Wat gaat er zich daarin afspelen? Dus we stoppen dat allemaal in de rugzak. En hoe zit het met onze gezondheid? Zal ik genoeg medicijnen hebben? Laten we dat in de rugzak doen. Zal ik genoeg voedsel hebben en in onze eerste levensbehoeften kunnen voorzien? En dan wat nu de meest prangende vraag lijkt te zijn: zal ik genoeg toiletpapier hebben? Laten we dat in de rugzak doen.

Dus nu hebben we een wereldwijde pandemie. Onze rugzak is al vol, maar nu gaan we er nog wat meer aan toevoegen. We gaan er meer in proppen en dit wordt het beeld van ons leven op dit moment. In het licht van Spreuken 12:25 hebben we een beeld van u en mij en van onze families die gebukt gaan onder de last van zorgen op zoveel verschillende terreinen van het leven. Voel je je af en toe soms ook zo? Misschien nu wel? Ik denk dat velen van ons zich nu zo voelen. Ik kijk naar de gezichten van de mensen om me heen; ik heb gesprekken met ze en er is een zwaarmoedigheid vanwege allerlei zorgen in het leven, en voeg daar dan nog een wereldwijde pandemie aan toe. ‘Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.’ Dit vers kwam deze week in mijn gedachten, want ik kijk uit over onze stad en weet dat een heleboel verschillende mensen een hele massa lasten torsen, en dus ik wil je een goed woord geven dat je blij maakt.

Welnu, het laatste wat je van mij nodig hebt is dat ik voor de dag kom met wat ik zelf denk dat een goed woord is. Er is al genoeg te vinden met woorden van allerlei mensen in deze tijd van pandemie. In plaats daarvan wil ik je een goed woord geven dat regelrecht uit de mond van Jezus komt, regelrecht uit de mond van God-in-het-vlees. Ik wil Mattheüs 6:25-34 voor jou lezen. Ik wil je op zeven eenvoudige manieren bemoedigen, en ik hoop dat de realiteit daarvan diep tot je doordringt zolang deze pandemie duurt. Dus laten we luisteren naar een woord van Jezus zelf (Matt. 6:25-34):

‘25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? 27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; 29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. 30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’

Is het je opgevallen wat Jezus drie keer zegt? Vers 25, ‘Wees niet bezorgd…’ Vers 31, ‘Wees daarom niet bezorgd…’ Dan in vers 34, ‘Wees dan niet bezorgd…’ Blijkbaar verlangt Jezus dat jij en ik totaal vrij zijn van bezorgdheid in deze wereld. Dit is een belangrijk punt. Zodra ik dat zeg, moet ik bezorgdheid definiëren, want het is geen gemakkelijk woord om te definiëren. Een woordenboekdefinitie van deze angstige bezorgdheid is ‘een gevoel van bezorgdheid, nervositeit of onbehagen over een mogelijke gebeurtenis of een onzekere uitkomst.’

Vervolgens definieert de American Psychological Association deze angstige bezorgdheid als ‘een emotie die wordt gekenmerkt door een gevoel van spanning, bezorgde gedachten en fysieke veranderingen zoals verhoogde bloeddruk’. Dat leidt dan tot angststoornissen, gekenmerkt door ‘toestanden van overmatig onbehagen en vrees, vaak met dwangmatig gedrag of paniekaanvallen.’ Tekenen daarvan zijn onder meer ‘prikkelbaarheid, boosheid, zweten, ongewone stemmingswisselingen, snelle hartslag, pijn op de borst, uitputting, zenuwtrekkingen, verminderde concentratie en geheugen, misselijkheid, kortademigheid, haaruitval, gewichtstoename of -verlies, paniek, besluiteloosheid, spierspanning, slapeloosheid, hoge bloeddruk,’ en ga zo maar door.

Ik neem aan dat veel mensen in verschillende mate vertrouwd zijn met sommige van deze signalen. Als je dit alles bij elkaar neemt, kan het proberen om deze bezorgdheid te definiëren je zelfs al aardig bezorgd maken. De reden dat dit belangrijk is, is dat we moeten oppassen dat we onze definities van deze bezorgdheid niet in het Bijbelse gebruik van dit woord inlezen.

Iemand kan bijvoorbeeld een klinische angst hebben – een medische aandoening – die enkele van de bijwerkingen geeft die ik net noemde. Als je Jezus tegen zijn discipelen hoort zeggen: ‘Wees niet bezorgd’ alsof Hij hen beveelt dat niet te doen, dan zou je kunnen gaan denken: ‘Is mijn medische toestand een zonde?’ Zo goed als zeker verwijst Jezus hier niet naar een medische aandoening. Maar om de dingen zelfs nog iets gecompliceerder te maken, zijn er andere plaatsen in de Bijbel waar over bezorgdheid wordt gesproken als iets goeds. In Filippenzen 2 en 2 Korintiërs 11 spreekt Paulus over zijn bezorgdheid of zorg voor de gemeenten waar hij zoveel om geeft. Het beeld hier is er een van een oprechte bezorgdheid voor mensen.

Wat bedoelt Jezus dan als Hij zegt: ‘Wees niet bezorgd’? Wat betekent bezorgdheid hier? Hier is mijn beste poging om het bijbels te definiëren. Bezorgdheid en ongerustheid worden vaak door elkaar gebruikt in de Bijbel en daarom neem ik beide mee. Volgens de Schrift is bezorgdheid het je zorgen maken in deze wereld op zo’n manier dat we het perspectief op het leven verliezen en/of dat we geen vertrouwen meer hebben in God. Bezorgdheid is het terneer gedrukt worden door zorgen zoals Spreuken 12:25 daarover spreekt.

Zoals we bij Paulus hebben gezien, is het niet verkeerd om zorgen te hebben in deze wereld. Het is juist om bezorgd te zijn voor andere mensen en zelfs voor bepaalde dingen voor onszelf. Het probleem komt pas wanneer we ons op zo’n manier zorgen gaan maken dat we het perspectief op het leven verliezen en/of we geen vertrouwen meer hebben in God. Dit is waar Jezus ons in Mattheüs 6 van wil bevrijden.

Als ik bezorgdheid op deze manier definieer, ga ik ervan uit dat je beseft dat dit precies het soort bezorgdheid is dat we nu geneigd zijn te hebben. We komen in de verleiding om ons dagelijks leven door zo’n bezorgdheid te laten bepalen, zeker wanneer een virus zich over de hele wereld verspreidt. We komen in de verleiding om het perspectief te verliezen en zijn geneigd om het vertrouwen in God te verliezen. Wat zegt Jezus in een wereld vol van zoveel bezorgdheid die ons terneerdrukt? Dit is wat Hij zegt:

1. Je leven gaat over meer dan alles wat deze wereld je te bieden heeft

Wat Jezus zegt in vers 25 is zo interessant: ‘Wees niet bezorgd over je leven, wat je zult eten of wat je zult drinken, noch over je lichaam, wat je zult aantrekken.’ Denk maar eens aan die drie dingen die Jezus noemt: eten, drinken en kleren. Dat zijn nogal de basisbehoeften toch? Waar je je ook zorgen over maakt, het lijkt erop dat deze bovenaan de lijst zouden moeten staan. Dit zijn geen frivole dingen. Jezus zegt niet: ‘Wees niet bezorgd over wat voor auto je rijdt, of hoeveel Instagram-volgers je hebt’. Hij zegt: ‘Wees niet bezorgd over water of voedsel of kleren,’ basisbehoeften dus.

Waarom maak je je dan geen zorgen over deze dingen? Omdat je leven meer is dan voedsel. Het lichaam is meer dan kleding. Je leven gaat over meer dan wat je eet of wat je drinkt of wat je draagt. Als je je dat realiseert, besef je dat je alles wat de wereld te bieden heeft in die zin kunt invullen. Denk aan de vele dingen waar jij en ik geneigd zijn om je zorgen over te maken en vul ze maar in. Je leven gaat over meer dan wat anderen van je denken. Je leven gaat over meer dan naar welke opleiding je gaat. Je leven gaat over meer dan welke baan je hebt. Je leven gaat over meer dan hoeveel geld je verdient. Je leven gaat over meer dan of je trouwt of kinderen hebt.
Om maar rechtstreeks over deze pandemie te spreken, je leven gaat zeker over meer dan wat er bij de overheid of de sportwereld gebeurt. Je leven gaat over zoveel meer dan wat er op je school gebeurt. Je leven gaat over zoveel meer dan wat er op je werk gebeurt. En uiteindelijk gaat je leven over zoveel meer dan wat er met je gezondheid gebeurt. Bezorgdheid is zorg en ongerustheid over de dingen in deze wereld op een manier waardoor je het perspectief verliest op waar je leven uiteindelijk echt om draait.

2. Je leven gaat over het vertrouwen in de God die je voor eeuwig van waarde vindt

Dit leidt tot de vraag: ‘Waar gaat het in mijn leven over?’ Matteüs 6:26 zegt: ‘Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?’ Dus blijkbaar gaat je leven over meer dan alles wat deze wereld je te bieden heeft, want je leven gaat over het vertrouwen in de God die je voor eeuwig van waarde vindt.
Hoe kun je rustig blijven midden in een pandemie? Jezus zegt: ‘Zie de vogels.’

‘Kijk naar de vogels…’ zegt Jezus. Wie wist dat het tegengif voor bezorgdheid het kijken naar vogels was? Hoe kun je rustig blijven midden in een pandemie? Jezus zegt: ‘Zie de vogels.’ Er zijn geen bezorgde vogels op dit moment. Geen enkele vogel kijkt op dit ogenblik verwoed naar Fox News of CNN. Geen enkele vogel leest de laatste artikelen online. Geen enkele vogel maakt zich zorgen over wat er gaat gebeuren. Waarom niet? Omdat de vogels weten dat God voor hen zal zorgen. En als ze dat weten, zegt Jezus dat jij dat ook kunt weten, want jij bent van meer waarde voor God dan vogels. Je bent Gods gewaardeerde schepping. Je bent voor eeuwig van waarde voor God.

Dus als je je vandaag bij ons aansluit en je bent op dit moment geen volgeling van Jezus – wellicht doe je nu met ons mee via vrienden, buren, of familieleden of ben je het christelijk geloof op jezelf aan het verkennen – laat me dan hier even pauzeren en je de grote verhaallijn van de Bijbel geven. We zijn allemaal door God geschapen en zijn door God geliefd, maar toch hebben we allemaal gezondigd tegen God. We hebben ons allemaal afgekeerd van Gods wegen naar onze eigen wegen. Als gevolg daarvan zijn we gescheiden van God en de gevolgen van de zonde in onze wereld zijn overal om ons heen, met inbegrip van dingen als natuurlijke rampen, ziekten en pandemieën.
Het goede nieuws van de Bijbel is dat God van ons houdt en ons niet alleen heeft gelaten in ons gescheiden zijn van Hem. God is tot ons gekomen in de persoon van Jezus die het leven heeft geleefd dat niemand van ons ooit zou kunnen leven, een leven zonder zonde. En hoewel Hij geen zonde had waarvoor Hij rechtmatig het oordeel zou moeten ondergaan, koos Hij ervoor om aan een kruis te sterven om de prijs te betalen voor jouw zonde en mijn zonde tegen God. Jezus stierf voor onze zonde.

Drie dagen later stond Hij op uit het graf in triomf over de zonde, zodat iedereen waar ook ter wereld die zich van zijn zonde afwendt en zijn vertrouwen op Jezus stelt, vergeven zal worden van al zijn zonden en hersteld zal worden in de relatie met God tot in alle eeuwigheid. Johannes 3:16 zegt: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Dus betrek dat hier op Matteüs 6:28 waar Jezus begint te praten over bloemen en hoe goed ze gekleed zijn. Hij zegt in vers 30: ‘Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?’ Gras en bloemen die maar een dag meegaan, maar God kleedt ze in schoonheid? Ze gaan gewoon een tijdje mee. Jij blijft voor eeuwig.
Zet dit in perspectief. Jezus zegt: ‘Kijk naar de lelies en het gras en hoe ze gekleed zijn. Waarom maak je je zorgen over wat je moet dragen, als God je met eeuwige heerlijkheid gaat kleden? Waarom maak je je zorgen over je loonstrookje, als God je de hele aarde als je erfenis gaat geven? Waarom maak je je zorgen over je positie op het werk, als je voor altijd in Gods Koninkrijk gaat regeren? Waarom maak je je zorgen over je gezondheid, terwijl God zelf je het eeuwige leven heeft gegarandeerd? Je leven gaat over zoveel meer dan al die dingen die je terneerdrukken. Je leven gaat over het vertrouwen in de God die je voor eeuwig van waarde vindt – dat verandert je perspectief totaal!

3. Vermijd bezorgdheid, want het is zinloos

Jezus zegt in vers 27 dat het zinloos is: ‘Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?’ Bezorgd zijn maakt de dingen niet beter, het maakt de dingen alleen maar erger. Het is volledig contraproductief. Het leven is al uitdagend genoeg. Waarom zou je je zorgen maken over al het andere? Jezus zegt: ‘Vermijd bezorgdheid, want het is volledig zinloos.’

4. Vermijd bezorgdheid, want dat is iets voor ongelovigen

In vers 31 zegt Jezus: ‘Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen.’ In principe zegt Jezus hier dat bezorgd zijn iets is wat de wereld doet; niet wat Gods volk doet. Als ik deze woorden van Jezus zou kunnen toepassen op onze situatie op dit moment, dan is het zoals Jezus zegt, ‘Luister, als je niet weet dat God nu de baas is en je kent God niet als je Vader die je als zijn kind waardeert, dan heb je veel reden om je zorgen te maken in deze wereld. Als je God niet kent als je Vader, heb je veel reden om bezorgd te zijn.’

Maar als je de God kent die alles onder controle heeft, als je Zijn goedheid, grootheid, wijsheid en barmhartigheid kent, dan weet je niet alleen van Hem, maar je kent Hem ook echt als je Vader in de hemel. Als je een relatie hebt met God als Vader en je weet dat Hij jou als zijn kind waardeert, dan heb je geen reden om je zorgen te maken, nu of op welk moment dan ook. Bezorgdheid is in die zin voor ongelovigen, niet voor gelovigen. Een andere manier om het te zeggen is dat bezorgdheid, zoals we het hier hebben gedefinieerd, een teken van ongeloof in God is, niet van geloof in God. Bezorgdheid is voor ongelovigen.

5. God, je hemelse Vader, weet alles wat je nodig hebt

Jezus zegt ons: ‘Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.’ God weet het allemaal. Jezus zegt dat God alles weet wat ieder van ons op dit moment nodig heeft, zelfs beter dan wij het weten. Mag ik dat nog een keer zeggen? Luister goed, christen. Voor iedereen die God als Vader kent door Jezus: God weet alles wat je nodig hebt beter dan dat je zelf weet wat je nodig hebt. God is niet een God in de hemel die op je neerkijkt en zegt: ‘Ik vraag me af wat hij nodig heeft. Ik vraag me af wat zij behoeft.’ God is in de hemel en zegt: ‘Ik weet precies wat je nodig hebt, beter dan je het zelf weet.’

Dus zegt Jezus: ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’ Al deze dingen – dat is een belofte!

6. God, uw hemelse Vader, zal u alles geven wat u nodig heeft

Niet alleen weet God, onze hemelse Vader, alles wat je nodig hebt, maar Hij zal je ook alles geven wat je nodig hebt. ‘… en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’ Wat betekent deze belofte van Hem die alles bezit? We hebben het hier niet over Amazon. Je dacht dat Amazon alles had totdat iedereen Clorox doekjes en handreinigers begon te kopen; nu is er niets meer over. De aanvoerlijn is leeg. Maar dit is het verschil: Bij God is de aanvoerlijn altijd vol.

Je hoeft je geen zorgen te maken over je hemelse Vader, dat Hij zonder kracht komt te zitten als jij zwak bent. Hij komt nooit moed tekort als jij bang bent. Hij raakt nooit zonder hoop als je pijn hebt. En uiteindelijk zal Hij niet zonder leven komen te zitten als je stervende bent. Elk moment tot in alle eeuwigheid zal je hemelse Vader je voorzien van alles wat je nodig hebt.

7. God garandeert je vandaag genade voor de problemen van vandaag, en morgen genade voor de problemen van morgen

‘Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’ Deze woorden van Jezus zijn levenveranderend, mits we ze willen begrijpen en eruit willen leven. Dit is zo belangrijk, vooral in deze tijd.

Laat ik het zo zeggen. Wie van ons weet wat het nieuws morgen zal brengen of hoe deze situatie er morgen uit gaat zien? Niemand van ons. Niemand ter wereld. Dit leidt bij velen tot angst, vooral als je denkt dat het misschien erger wordt. We zijn vandaag al zwaar belast, dus we beginnen te denken: ‘Ik kan morgen niet nog meer aan.’ Maar dat is het juist. De genade die God vandaag geeft, is niet bedoeld om de lasten te dragen die morgen kunnen komen. Gods genade voor vandaag is erop gericht om de lasten van vandaag te dragen. Als er morgen nieuwe problemen komen, zal er nieuwe genade komen. Dat is gegarandeerd door God.

Kijk er eens als volgt tegenaan. Het afgelopen jaar heeft Heather in het adoptieproces waar we als gezin mee bezig zijn talloze malen naar mij gekeken aan het eind van een lange, zware dag en gezegd: ‘Kunnen we een vijfde kind aan?’ Ik heb naar haar gekeken en gezegd: ‘Nee, dat kunnen we niet. Vandaag niet. Weet je waarom? Omdat we vandaag geen vijf kinderen hebben. We hebben vandaag vier kinderen en God heeft ons vandaag genade gegeven voor vier kinderen.’

Wanneer we dit vijfde kind kunnen verwelkomen – waarvoor we iedere dag bidden dat het binnenkort zal zijn – kunnen we erop rekenen dat er extra genade op komst is. Waarom? Omdat God dit gegarandeerd heeft. Ik weet niet wat er morgen in mijn leven, in jouw leven of in de wereld gebeurt. Maar ik weet wel dat Gods genade voor morgen voldoende zal zijn voor de problemen van morgen in deze wereld. Dit betekent dat jij en ik ons geen seconde zorgen hoeven te maken over wat er morgen gaat gebeuren. Wanneer het zover is, zal er nieuwe genade op ons wachten en die garantie bevrijdt ons van bezorgdheid. Dat is het punt dat Jezus benadrukt.
Jij en ik hoeven ons geen seconde zorgen te maken over wat er morgen gaat gebeuren.

Dus laat ik gaan afsluiten. Op dit moment zijn er veel mensen die gebukt gaan onder de angsten en zorgen in deze wereld – midden in een pandemie in deze wereld – en ik heb een goed woord voor je om je blij te maken. Jezus zal je bevrijden van angst. Hij zal je bevrijden van het gewicht van de zorgen. Jezus zal je bevrijden van je angst voor de toekomst. Jezus zal je volledige rust geven midden in een pandemie als je je vertrouwen op Hem wil stellen en je zorgen op Hem wil wentelen.

Ik wil Todd Peters, onze campuspredikant van Prince William, uitnodigen om naar voren te komen. Todd is een voormalige Navy SEAL en een instructeur van Navy SEALs. Als ik door de Himalaya zou gaan trekken en slechts één persoon zou kunnen kiezen om mij te vergezellen, is het geen vraag wie ik zou kiezen, namelijk Todd Peters. Ik wil Heather niet beledigen, maar ik ben dan even niet geïnteresseerd in romantiek, maar in overleven.

Laat me eerlijk zijn. Deze rugzak is behoorlijk zwaar geweest sinds ik hem heb gevuld en op mijn rug heb genomen. Dit is de eerste keer dat ik ooit heb gepreekt met een rugzak op. Als ik door de Himalaya zou trekken, denk ik dat hij daar ook behoorlijk zwaar zou voelen. Dat is het punt waar het om draait: het leven is niet gemakkelijk zoals het is. Ik wil er niet van uitgaan dat de dagen waarin wij leven gemakkelijk zijn, want dat zijn ze niet. Maar het leven is een stuk moeilijker en deze dagen zijn een stuk moeilijker als we midden in dit alles terneergedrukt worden door bezorgdheid.

Dus dit is het goede woord dat ik vandaag voor je heb. Er is iemand die deze zorgen van je overneemt. Ik laat Todd Jezus vertegenwoordigen, die duidelijk heeft gezegd: ‘Wees niet bezorgd’. Je hoeft niets van dat alles te dragen. In een wereld vol onzekerheden, werp je al je zorgen op Mij, omdat Ik voor je zorg.’ Dat is het beeld dat ik wil dat je gaat zien.

Dit is een dagelijkse strijd, want morgen wil je ze terugnemen en de volgende dag en de dag daarna opnieuw. Doe het niet. De makkelijkste manier om door de Himalaya te trekken is zonder een tas op je rug en ik zou willen stellen dat dit ook de wijste manier is om door het leven te trekken. Welnu, er zijn eigenlijk gemakkelijkere manieren om door de Himalaya te trekken dan je rugzak aan iemand als Todd te geven en hier zie je hoe. [Todd pakt David op, samen met zijn volle rugzak!]. Dat was op allerlei manieren natuurlijk geen voorbeeld van gepaste afstand bewaren! Het zou makkelijker zijn om door de Himalaya te wandelen zonder een zware rugzak en dat is het beeld dat ik wil dat je boven alles gaat zien vandaag. Niet alleen het geven van je angsten aan Jezus, maar ook je leven.

Hoe kun je vrede hebben te midden van een pandemie? Hoe heb je vertrouwen in plaats van vrees voor een onbekende toekomst? Dit kan als volgt. Vertrouw op Jezus met heel je leven. Dat is het mooie van wat Jezus heeft gedaan. Hij komt naar je toe en neemt jullie allemaal op zich. Hij zegt: ‘Ik zal jullie dragen. Ik zal persoonlijk de verantwoordelijkheid nemen om voor jullie te zorgen.’ Ik wil je alleen maar aanmoedigen om op Hem te vertrouwen en om Hem jou niet alleen Zijn vrede te laten geven, maar Hem jouw vrede te laten zijn in het midden van deze pandemie.

Ik wil je alleen maar aanmoedigen om op Hem te vertrouwen en om Hem jou niet alleen Zijn vrede te laten geven, maar Hem jouw vrede te laten zijn in het midden van deze pandemie.

Ik wil je uitnodigen om je hoofd te buigen, op de plaats waar je zit, waar je ook bent en wat je ook doet. Pauzeer even en beantwoord deze vragen. Ken je Jezus als je vrede? Ken je God als je hemelse Vader omdat je in Jezus gelooft, omdat je op Jezus vertrouwt? Als je antwoord geen volmondig ja is, dan wil ik je uitnodigen om vandaag op Jezus te vertrouwen. Ik nodig je uit om dit tot God te bidden:

‘Lieve God, ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik van U gescheiden ben door mijn zonde. Maar vandaag zeg ik dat ik U nodig heb om mij te redden van mijn zonde. Ik heb U nodig om me terug te brengen in een relatie met U. Vandaag geloof ik dat Jezus aan een kruis stierf voor mijn zonde, en dat Hij toen opstond uit de dood in overwinning op de zonde en de ziekte en de dood. Vandaag vertrouw ik mij aan Hem toe als mijn leven, als mijn vreugde, als mijn vrede.’

Wanneer je op deze manier je geloof op Jezus stelt, verklaart God dat je zonden vergeven zijn, zegt God dat je Zijn kind bent en maakt God je vrij van de zorgen en angsten van deze wereld.

Slotgebed:

Heere God, ik bid nu voor mensen die zojuist op U hun vertrouwen hebben gesteld. Ik bid dat ze voor de eerste keer vandaag Uw vrede zullen kennen, voelen en beseffen. Ik bid dat ze mogen weten dat ze vrede hebben met U en dat U de verantwoordelijkheid op U hebt genomen om hen te voorzien in al hun behoeften. God, ik bid dat zij die vandaag op U vertrouwden, de moed zullen hebben om dat met iemand te delen – met ons online, of met vrienden of familieleden, of met iemand die ze kennen als een volgeling van Christus, en dat ze in deze vrede mogen groeien.

Ik bid voor ieder van ons als we in de verleiding komen om die rugzak met allerlei ballast op te pakken. Help ons hem terug te zetten. Help ons in Uw armen te springen en ons door U te laten dragen. We zijn zo blij dat U ons draagt. Dus we zeggen: ‘Help ons om niet bezorgd te zijn. Help ons om op al deze manieren op U te vertrouwen.’ U bent onze Verlosser die in alles voorziet, onze God, onze Koning, onze Heer, de Beloofde Wachter en de Wonderdoener die voorziet in alles wat we nodig hebben. We aanbidden U, die onze Vrede bent te midden van een pandemie. We bidden dit In Jezus’ naam. Amen.

Meer toerusting