Lengte: 28:13 / Bekeken: 1635 x
Serie:

Genade in de juiste verhouding

Symposium ‘Soli Deo Gloria’
Geloofstoerusting hield op zaterdag 21 oktober 2017 een Reformatie Symposium Tijdens deze dag stond de vraag centraal welke betekenis de Reformatie na 500 jaar nog heeft. Wat is voorgoed voorbij, wat staat onder druk, wat heeft toekomst? Het symposium bood dus meer dan kerkgeschiedenis alleen: het gaat evenzeer om de relevantie voor nu. Voor kerk en samenleving.

We kunnen de Reformatie zien als de herontdekking van het Koninkrijk van God. Wat is dat Koninkrijk? Ten diepste en uiteindelijk een persoon: onze Heere Jezus Christus. Toen de Heere Jezus bij ons op aarde was, liepen de meningen over dat Koninkrijk al uiteen. Sommigen dachten dat we het dichterbij konden brengen door de Wet stipt te gehoorzamen (Farizeeën), anderen dachten dat aanpassing de sleutel tot succes was (Sadduceeën), weer anderen zochten hun kracht in isolement (Essenen) en weer anderen zochten hun toevlucht in geweld (Zeloten).

Jezus maakte echter duidelijk dat het Koninkrijk al gekomen wás, in Zijn persoon. Dat is de centrale boodschap die in de tijd van de Reformatie werd herontdekt. We lopen gevaar die centrale boodschap te vergeten of te laten verflauwen, door van ons geloof opnieuw een wet te maken, ons aan te passen, ons op te sluiten of het belang van politiek te benadrukken. Daarom moet een herdenking van de Reformatie betekenen dat we de centrale boodschap weer centraal stellen en alle afwijkingen weer leren vermijden.