Lengte: 1:52 / Bekeken: 1573 x

De Drie-eenheid een onverklaarbaar leerstuk?

“De Drie-eenheid wordt vaak een onverklaarbaar leerstuk genoemd. Dat is jammer, want de Bijbel geeft ons wel degelijk verklaringen voor de Drie-eenheid. Feit is, God heeft Zichzelf geopenbaard in de Persoon van de Vader, en de Persoon van de Zoon, en de Persoon van de Geest. We weten dat de Vader God is, we weten dat de Zoon God is, we weten dat de Geest God is. We weten dat deze ene God eeuwig bestaat in drie Personen. We weten dat er één natuur en één Wezen in deze drie Personen is. We weten dat er een voortdurende, ononderbroken band van liefde is tussen de drie Personen van de Drie-eenheid. De Vader en Zijn liefde voor Zijn Zoon en de Geest, de Zoon en Zijn liefde voor de Vader en de Geest, en de Geest en Zijn liefde voor de Vader en de Zoon. Er is ook wel gezegd dat de Geest eigenlijk de Personificatie van de liefde tussen de Vader en de Zoon is.

De Bijbel heeft dus veel te zeggen over de Drie-enige God. De Bijbel heeft ons veel uit te leggen over de Drie-enige God. Ons probleem is dat we God willen beschouwen als ‘gewoon een machtig mens’. God is geen machtig mens. God is God. En als zodanig heeft Hij Zichzelf aan ons geopenbaard als de Drie-enige God. Ons onvermogen dit te bevatten is iets anders dan zeggen dat het niet uitgelegd kan worden. Het kan wel degelijk uitgelegd worden. Alleen bevalt die uitleg de meesten van ons niet.”

Meer toerusting