Lengte: 4:06 / Bekeken: 234 x
Serie:

De Geest van God

Net zoals we het woord ‘Jezus’ als alledaagse uitdrukking gebruiken kunnen, doen we dat beslist ook met de Heilige Geest in de kerk.
Als we überhaupt al over de Heilige Geest spreken.

Precies! En onder gelovigen … Ik weet niet eens waar ik moet beginnen om uit te leggen hoe belangrijk het is om dit te begrijpen. Als je dit Boek leest, van kaft tot kaft, en vooral het Nieuwe Testament … Dan zou je God om zijn Heilige Geest smeken! Dan zou je zien dat alles onmogelijk is, dat alles gewoontjes zal zijn, oppervlakkig, onaantrekkelijk, tenzij de Heilige Geest komt, in ons gaat wonen en ons helemaal verandert. Hier moeten we echt bij stilstaan.

Er valt zoveel te leren. Ik wil jouw boek (‘De vergeten God’) niet zomaar aanprijzen, maar ik geloof dat het heel nuttig is om ons te helpen inzien dat wij de Heilige Geest verkeerd begrijpen, Hem op allerlei manieren negeren, of de rol van de Heilige Geest in het christenleven vergeten. Dat is een tragische vergissing. Het is zo verkeerd! De Heilige Geest is Degene Die ons kracht geeft, leidt en in staat stelt Christus te gehoorzamen, discipelen te maken, de gemeenschap met God te ervaren waarvoor wij geschapen zijn, de vreugde in God te smaken zoals Hij het bedoeld heeft.

Het is belangrijk dat wij bespreken Wie de Heilige Geest is, dat we deze dingen grondig onderzoeken. Daarom noem ik jouw boek, want ik denk dat dat hierbij behulpzaam is. Op de website staan links; dat is een nuttige informatiebron. Veel mensen hebben verkeerde opvattingen over de Heilige Geest. Dus ga eens na: Wie is de Heilige Geest? Welke rol speelt Hij in mijn dagelijks leven?
Misschien kan je dit heel praktisch met je pupillen bespreken: ‘Hier zie je het werk van de Heilige Geest in jouw dagelijks leven. Hier zie je waarom wij de Heilige Geest nodig hebben.’

Want het is onmogelijk dit Boek te gehoorzamen als je focus niet op de Heilige Geest is. Dan ben je continu schuldbewust, je voelt je voortdurend verslagen, want als je probeert discipelen te maken zonder de Heilige Geest leidt dat tot een gefrustreerd, ellendig leven.

Wanneer je de Heilige Geest wél ervaart wanneer je de daden van het vlees doodt, eropuit gaat en een verschil maakt in het leven van anderen – dat is een complete ommekeer van een gefrustreerd ‘Dit is onmogelijk’ naar ‘Dit is waarvoor ik geschapen ben; ik ervaar God! Wat een geweldige dag! Ik ervaar Zijn tegenwoordigheid!’

Besteed hier dus tijd aan. En opnieuw: begin waar de ander is. Vraag hem: ‘Wat weet je van de Heilige Geest? Wie geloof je dat Hij is? Als ik “de Heilige Geest” zeg, waar denk je dan aan?’ Begin daar, en leidt hem vervolgens verder. ‘Waarom is de Heilige Geest noodzakelijk? Wat betekent het om door de Geest te wandelen?’ Bespreek de praktische implicaties daarvan, zodat zij beseffen: ‘De Geest woont in mij, opdat ik een getuige zal zijn tot aan de einden der aarde, opdat ik discipelen zal maken!’ Als we dat niet doen, missen we op zijn minst gedeeltelijk het doel van de inwoning van de Heilige Geest.

Ja, en bid hier ook om, bijvoorbeeld tot besluit van jullie gesprek deze week. Vraag: ‘Waar geloof je dat de Heilige Geest jou toe leidt?’ Dit kan een moment zijn om biddend God te zoeken: ‘Heere, leid mij door Uw Geest. Waar wilt U dat ik nu heen ga? Wat wilt U dat ik doen zal?’

Meer toerusting