Lengte: 4:40 / Bekeken: 285 x

De aarde: een bevoorrechte planeet

Wij leven inderdaad op een bevoorrechte planeet. Ik wil graag beginnen met een citaat van een andere natuurkundige, die de Nobelprijs voor Natuurkunde heeft gewonnen (2011), Brian Schmidt, die het volgende schrijft: ‘De mens lijkt deel uit te maken van een opmerkelijke reeks omstandigheden in een speciale tijd [die van de opkomst van de mens – E. A. in zijn boek] op een speciale planeet die om een speciale ster draait, allemaal in een speciaal samengesteld universum. Het zijn deze condities die het mogelijk hebben gemaakt dat de mens kan nadenken over zijn plaats in ruimte en tijd. Ik heb geen idee waarom wij hier zijn, maar ik weet dat het universum prachtig is.’ Brian Schmidt is geen christen, anders zou hij niet zeggen dat hij niet weet waarom wij hier zijn, want de christen weet dat wel. Hij spreekt gewoon als natuurkundige, vanuit zijn kennis van de wetenschap, als hij zegt dat er zo veel is dat bijzonder is aan de aarde. En die bijzonderheid kent twee aspecten.

Ten eerste een kosmisch aspect, en daarmee bedoel ik dat het universum in zijn totaliteit zo fijn is afgestemd dat daar leven kan bestaan. Dat betekent dat de natuurwetten, in het bijzonder de constanten van die natuurwetten, precies goed zijn om leven mogelijk te maken. Als ze maar een klein beetje zouden afwijken, zou leven onmogelijk zijn, zou het universum heel anders zijn, zouden we geen planeten hebben en zou er geen leven zijn. Dat is dus het eerste aspect: de fijnafstemming van het universum wat betreft de natuurwetten.

Het andere aspect is onze aarde. De aarde lijkt uniek te zijn in het universum, zeker in ons zonnestelsel, omdat hij alle nodige eigenschappen heeft om de ontwikkeling en het voortbestaan van leven mogelijk te maken. We kunnen nu niet op de details ingaan, maar om een planeet te hebben waar leven kan bestaan, moet je het juiste weer hebben, vloeibaar water, de juiste temperatuur (gedurende zeer lange perioden), de juiste mineralen in de bodem, de juiste atmosfeer zodat levende organismen kunnen ademhalen. De aarde is dus een bevoorrechte planeet. Voor zover wij weten, is hij uniek in het universum. En dat vraagt om een verklaring. En de meest simpele verklaring is dat hij zo ontworpen is door een scheppende God die wist wat Hij deed en wat Hij wilde toen Hij alles voortbracht, schiep en in het aanzijn riep. Dat is volgens mij de reden dat wij op een bevoorrechte planeet leven.

Meer toerusting