Projecten

Investeren in toerusting voor jongeren en ouderen – dat is wat een donatie aan Geloofstoerusting bezield. Geloofstoerusting heeft als doelstelling om doormiddel van activiteiten, websites, ontwikkeling van materialen (video / artikel / audio / boek) voor jong en oud toerusting in zake het christelijk geloof vorm te geven. Toerusting die getypeerd wordt door begrijpelijke en eigentijdse taal en tegelijkertijd de diepe inhoud van het christelijk geloof en het gereformeerd belijden doorgeeft. Het werk van Geloofstoerusting typeert zich door grote mate van laagdrempeligheid en daarmee toegankelijkheid voor wie wil verdiepen en leren.

Mag ‘Geloofstoerusting’ op (jo)uw structurele steun rekenen? Daarmee wordt de missie gediend en kunnen we ons werk continueren. De zegen van de Drie-enige God en (jo)uw financiële steun is daarbij écht onmisbaar!

Onderhoud – nieuwe aanhanger

We maken de afgelopen jaren dankbaar gebruik van een aanhanger die ons voor onbepaalde tijd in bruikleen is gegeven. Echter is deze inmiddels nodig aan vervanging toe. Op alle plaatsen begint de metalen behuizing van de aanhanger te rotten en te roesten. De kabelboom onder de aanhanger is aan vervanging toe en de deuren moeten ook vervangen worden. Kortom, … een nieuwe (tweedehandse) aanhanger is nuttige en nodige investering.

De aanhanger wordt door ons voor iedere jongerenavond gebruikt en voor videoproducties op locaties óf series die we ontwikkelen met sprekers. Oftewel, … we kunnen niet zonder aanhanger. Kunnen we op (jo)uw steun rekenen? We hebben een budget van € 3.500,- nodig om onze aanhanger te vernieuwen. Bekijk de donatie-meter voor de huidige stand van inkomsten op dit project.

Ontwikkeling – video’s en artikelen

Achter de schermen wordt er door vele vrijwilligers ontzettend veel werk verzet. Denk al het werk rondom de organisatie van jongerenavonden, toerustingsavonden, filmen van lezingen op diverse locaties, grafische vormgeving voor allerlei projecten, de ontwikkeling van diverse websites, etc. Tientallen vrijwilligers geven wekelijks of maandelijks hun tijd en energie aan de ondersteuning van de missie van Geloofstoerusting. We zijn ontzettend dankbaar dat zij in hun hart de passie ervaren om zich in te zetten voor God, de opbouw van Zijn Koninkrijk en om tot zegen te zijn voor de mensen om hen heen.

Sinds Maarten Baan en Marcel Vroegop het initiatief Geloofstoerusting zijn gestart is er veel opgestart en ontwikkeld. Nu we na vijf jaar de balans opmaken mogen we Gods zegeningen tellen. Tegelijkertijd ligt er ook een uitdaging voor ons. Maarten is ongeveer een dagdeel per week druk met het continueren van de missie van Geloofstoerusting en voor Marcel geldt dat hij gemiddeld vier dagdelen per week onbezoldigd werkt voor Geloofstoerusting. Met het oog op de continuïteit van Geloofstoerusting willen we daarom donaties werven en fondsen aanspreken om 0,3 FTE te kunnen financieren.

Met het realiseren van voldoende inkomsten om 0,3 FTE te financieren is de verdere doorontwikkeling van video’s, artikelen, audio-bestanden én boeken geborgd. Kunnen we op (jo)uw steun rekenen? We hebben een budget van € 15.000,- nodig om onze doelstelling te behalen. Bekijk de donatie-meter voor de huidige stand van inkomsten op dit project.

 Organisatie – jongeren- / toerustingsavonden

De organisatie van jongerenavonden, singin’s, symposia en toerustingsavonden kost veel geld. Denk aan kosten voor de huur van de locatie, de catering en het ‘bedankje’ dat we sprekers graag meegeven. We hanteren geen entree of consumptie kosten om een jongere van 14 (die mogelijk geen € 5,- per activiteit te besteden heeft) niet af te houden én niet na gezongen te hebben met een droge mond te laten staan.

Gratis entree en consumpties betekent wel een financiële uitdaging. De kosten verschillen per activiteit, maar ze liggen gemiddeld tussen de € 750,- á € 1.000,-. Daarmee komen we op een totale kostenraming van € 15.000,- voor 2018. Gelukkig wordt een deel van deze kosten betaald door collecten op de avonden. Echter zijn deze niet altijd kostendekkend. Daarom doen we een beroep op iedere jongere en oudere die de activiteiten van Geloofstoerusting een warm hart toe draagt. Kunnen we op (jo)uw steun rekenen? We hebben voor geheel 2018 € 15.000,- nodig om alle activiteiten en toerusting te continueren. Bekijk de donatie-meter voor de huidige stand van inkomsten op dit project.

Onderhoud – techniek

Dankzij de eenmalige of structurele donaties die Geloofstoerusting ontvangt kon medio mei ’18 er een investering van € 2.500,- gedaan worden in vernieuwing van materiaal. Momenteel worden bijvoorbeeld nog niet alle videoproducties volledig op 4K-kwaliteit ontwikkeld. Met de vernieuwing van materiaal (hoogwaardige SDI-haspels en converters) wordt het mogelijk om een multi-registratie te doen van activiteiten en deze op HD kwaliteit te streamen én in 4K-kwaliteit op te nemen en op een later moment op de website te publiceren. Een geweldige stap vooruit!

Tegelijkertijd moet gezegd worden dat het budget van Geloofstoerusting voor 2018 nu wel haar bodem heeft bereikt. De financiële reserves moesten worden aangesproken om deze investering te doen. We willen graag onze reservering weer op orde brengen met het oog op de toekomst. Momenteel is er een camera die eigenlijk onderhoud nodig heeft, een HDMI-kabels die vervangen moeten worden, … daar is vooralsnog geen budget voor. We willen dan ook graag onze reserves weer opbouwen, zodat we voldoende financiële middelen in huis hebben om deze kostenposten op te vangen. Kunnen we op (jo)uw steun rekenen? We hebben een budget van € 2.500,- nodig om onze financiële reserves te herstellen. Bekijk de donatie-meter voor de huidige stand van inkomsten op dit project.