22 juni 2023

The Structure & Meaning of the Gospel of John

door: Redactie

Tags:

Op donderdag 22 juni organiseren we een extra ingelaste toerustingsavond met spreker Jim Hamilton. Hij is 19-20 juni te gast als spreker bij de Predikers & Leiders conferentie in Amerongen en wil op donderdag 22 juni graag met jou bijbelstudie doen in het Evangelie van Johannes. Hoe is het Bijbelboek opgebouwd, welke structuur wordt erin zichtbaar en op welke manier brengt Johannes zijn boodschap over Jezus Christus aan je door.

De lezingen zullen in het Engels worden gehouden en jong en oud is van harte welkom. De avond is gevuld met een drietal lezingen van een half uur die we omlijsten met het zingen van prachtige Engelse hymnen. Ons advies: wees erbij en kom op tijd!

Belangrijke details:

Datum: DV donderdag 22 juni 2023
Locatie: Hervormde kerk, De Brink 5 in Werkhoven
Tijd: 19:15 (inloop), 19:45 (aanvang) en 22:15 (slot)
Spreker: James M. Hamilton jr.

Meer toerusting