DAGBOEK ‘ONWANKELBARE VREUGDE’
17 juli

De kracht om Christus te belijden

Welke wonderen en tekenen God ook doet om ons getuigenis van Christus te versterken, het zal altijd gaan zoals bij Stefanus.
LEES & LUISTER
Alle overdenkingen
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
 
1 januari

Genade voor het nieuwe jaar

5 januari

Onze tandeloze vijand

6 januari

Het is Gods wil dat je tot Hem nadert

7 januari

Genade geweigerd en gegeven

8 januari

Ontvangen wat je niet kunt verliezen

9 januari

Slechts een korte tijd

10 januari

Hoe gelovigen geoordeeld worden

11 januari

In vuur en vlam voor God en de waarheid

12 januari

De sleutel van de ervaring

13 januari

Het bevel dat leven schept

14 januari

Het venster van het hart

15 januari

Vrije genade

16 januari

Woorden voor de wind

17 januari

Echt geloof ziet uit naar Christus

18 januari

Het medicijn tegen trots

19 januari

Hoe je voor een slechte baas moet werken

20 januari

De strijd om te herinneren

21 januari

Het anker van vreugde

22 januari

We zullen over alle dingen regeren

23 januari

Ga rechtstreeks tot God

24 januari

Gediend worden in het dienen van anderen

25 januari

Uitgestelde uitreddingen

26 januari

De Gever krijgt de eer

27 januari

Hij weet wat je nodig hebt

28 januari

Hoe berouw werkt

29 januari

Hij zorgt ervoor dat we ons bekeren

30 januari

Genade die overwint

31 januari

Vijf dingen die God op het oog heeft met het lijden

2 januari

Wat Jezus met de dood deed

3 januari

Het kleinste geloof

4 januari

Hoop voor onvolmaakte mensen

1 februari

Opgenomen in het verbond

2 februari

De cyclus van vergeving

3 februari

De grootste liefde

4 februari

Vijf dingen die we leren door verdrukking

5 februari

Het belangrijkste doel van werk in Gods koninkrijk

6 februari

Hier gesmaad, daar beloond

7 februari

Een doorbraak ter elfder ure

8 februari

Gelukkig zelf geen God

9 februari

Beter dan geld, seks en macht

10 februari

Zaligmakend geloof is niet snel tevreden

11 februari

De beste vorm van slavernij

12 februari

Lincoln en de voorzienigheid

13 februari

De volmaakte stad

14 februari

Christus als middel én doel

15 februari

Elke stap naar Golgotha was liefde

16 februari

Als gehoorzaam zijn onmogelijk lijkt

17 februari

Gods heerlijke plannen

18 februari

Als je onsterfelijk bent

19 februari

Dodelijke kou

20 februari

Verwonderd over de opstanding

21 februari

Onze Dienstknecht Jezus

22 februari

Zijn volheid genieten

23 februari

Het moment van bijzondere dreiging

24 februari

God opent het hart

25 februari

Je bent zeer geliefd

26 februari

Als God voor 100 procent ons deel is

27 februari

Het radicale spoor van de opstanding

28 februari

Onherroepelijk en volkomen gerechtvaardigd

29 februari

Vijf beloningen voor vrijgevigheid

1 maart

Waar onze troost vandaan komt

2 maart

Bewapen jezelf met beloften

3 maart

God werkt door goede voornemens

4 maart

God verheugt Zich als Hij je goeddoet

5 maart

Zie op Jezus om vreugde te vinden

6 maart

God ziet de nederigen

7 maart

Hoe kan ik vervuld worden met de Geest?

8 maart

Open het venster van je hart

9 maart

God zorgt voor je

10 maart

Laten we het Lam aanbidden

11 maart

Twee oneindig sterke en liefdevolle armen

12 maart

Als de Pottenbakker voor ons is

13 maart

Jezus is Gods amen

14 maart

De overwinning is zeker

15 maart

Dienen onder de grote Bevelhebber

16 maart

Jezus staat in voor het zendingswerk

17 maart

Het uitroepteken van het gebed

18 maart

Waarom we de hoop moeten vasthouden

19 maart

Een samenvatting van het Evangelie in vijf punten

20 maart

Jezus stierf voor dit moment

21 maart

Gods beste belofte

22 maart

De snoepwinkel van Satan

23 maart

Onwetendheid staat garant voor goddeloosheid

24 maart

Dienen in Gods Koninkrijk en mensenvrees

25 maart

Eeuwig genoeg

26 maart

Hoe je je in Gods Woord kunt verheugen

27 maart

Tien vruchten van de opstanding

28 maart

Als iedereen je in de steek laat

29 maart

Zo zeker als de liefde voor Zijn Zoon

30 maart

Hij zal ons bewaren

31 maart

Wat de handen van de liefde gebonden houdt

1 april

Twee van onze diepste behoeften

2 april

Beter dan de Everest

3 april

Wat je moet doen als je wankelt

4 april

God versterkt ons door anderen

5 april

De boeken tijdens het oordeel

6 april

Twee manieren om Jezus in gedachten te houden

7 april

Wat het betekent om voor je vijanden te bidden

8 april

Zorg dat Satan weet dat hij verslagen is

9 april

Spreek tot God, niet alleen over Hem

10 april

Wanneer is schaamte op zijn plaats?

11 april

De wijn van de grote Koning

12 april

Je zult de strijd niet verliezen

13 april

Spreek je tranen toe

14 april

Bid om Zijn roem

15 april

Wees niet als een ezel

16 april

Barmhartigheid van vandaag

18 april

God, raak ons hart aan

19 april

Een toekomst ondanks je zonde

20 april

Bang om te dwalen

21 april

De sleutel tot radicale liefde

22 april

Vijf redenen om niet bang te zijn

23 april

Zoek het goede voor je stad

24 april

De bevrijdende kracht van vergeving

25 april

Paulus werd gered met het oog op jou

26 april

Je bent gemaakt voor God

27 april

Kinderen van een zingende Koning

28 april

De zalige ruil

29 april

De dag is nabijgekomen

30 april

Vijftien tactieken voor het vinden van vreugde

1 mei

Geen vuile vodden meer

2 mei

God bevestigt Zijn liefde

3 mei

Hoe bid je om vergeving?

4 mei

Een gevaarlijk motief

5 mei

Zeven bronnen van blijdschap

6 mei

Meer kennis geeft grotere vreugde

7 mei

Dien God niet

8 mei

Blij met Zijn geboden

9 mei

Wat het betekent om God lief te hebben

10 mei

Een volk voor Zijn Naam

11 mei

Begin aan het hoofdgerecht

12 mei

Waarom we onze vijanden lief moeten hebben

13 mei

God stond aan het begin

14 mei

Opvattingen hebben gevolgen

15 mei

Wat is zachtmoedigheid?

16 mei

Vrije genade

17 mei

Waarom we God liefhebben

18 mei

Het licht achter het licht

19 mei

Wat Jezus vreugde geeft

20 mei

Je leven haten

21 mei

God werkt voor jou

22 mei

Jezus kent Zijn schapen

23 mei

Is Christus het waard?

24 mei

Het fundament van je zekerheid

25 mei

Gods plan met omwegen

26 mei

Kracht om te wachten

27 mei

Waar geloof of schijngeloof?

28 mei

Geduld betaalt zich uit

29 mei

Als God tegen Zijn eigen wil ingaat

30 mei

Iets om in te roemen

31 mei

God dienen is ontvangen

1 juni

Het geloof dat genade verheerlijkt

2 juni

Wie zijn de kinderen van Abraham?

3 juni

Geloven in het onmogelijke

4 juni

Wat God trots maakt

5 juni

God vertrouwen voor het alledaagse

6 juni

Allemaal vijandig

7 juni

We leven door het geloof

8 juni

Verheerlijk God in je lichaam

9 juni

Bidden is voor zondaars

10 juni

Als het verstand de opstandigheid voedt

11 juni

Geloof voor de toekomst

12 juni

Kom mijn ongeloof te hulp

13 juni

Wie heeft Jezus gedood?

14 juni

Hoe graag God jou wil zegenen

15 juni

Wittebroodsweken die nooit voorbijgaan

16 juni

Dien God met je dorst

17 juni

Wat voor gebed behaagt God?

18 juni

Hoe bid je voor ongelovigen?

19 juni

Bang zijn voor mensen is zonde

20 juni

Genade is vergeving - en kracht!

21 juni

Een verzadiging die de zonde overwint

22 juni

Hoe je moet vechten voor heiliging

23 juni

Als je gelooft is dat tot eer van God

24 juni

Het is altijd mogelijk om tevreden te zijn

25 juni

De dodelijke valstrik die begeerte heet

26 juni

De vrees die ons aantrekt

27 juni

Een schuilplaats voor hulpelozen

28 juni

Volhouden als gehoorzamen pijn doet

29 juni

De kracht achter de liefde in de praktijk van alledag

30 juni

De komende toorn als verlichting

1 juli

Het behaagt God om ons goed te doen

2 juli

Hoe goed ken jij God?

3 juli

Goed nieuws: God is gelukkig!

4 juli

Wanneer ben ik volmaakt tevreden?

5 juli

Geef je wraak aan God

6 juli

Hoe Christus bitterheid verslagen heeft

7 juli

Als een andere christen je pijn doet

8 juli

Zaligmakend geloof en vergeving

9 juli

Zes manieren waarop Jezus strijdt tegen neerslachtigheid

10 juli

Trots werken of ootmoedig geloven

11 juli

We ontvangen de Geest door het geloof

12 juli

Geloof drijft schuld, angst en hebzucht uit

13 juli

Wat beweegt je om te dienen in Gods Koninkrijk?

14 juli

Bediening – belangrijker dan het leven

15 juli

We werken door genade

16 juli

Energie voor alles wat er vandaag moet gebeuren

17 juli

De kracht om Christus te belijden

18 juli

De genade van geestelijke gaven

19 juli

Zijn timing is volmaakt

20 juli

Genade in alle omstandigheden

21 juli

Voorbeelden in de strijd tegen ontmoediging

22 juli

Preken tegen jezelf

23 juli

Zondige verlangens weerstaan

24 juli

Jezus bewaart Zijn discipelen

25 juli

De strategie van satan en jouw verdediging

27 juli

Als je niet tegen de begeerte vecht

28 juli

Waarom we de moed niet verliezen

29 juli

Gods plan met martelaren

30 juli

Lijden dat het geloof versterkt

31 juli

Lijden dat het einde betekent voor het geloof

1 augustus

In onze zwakheid wordt Gods heerlijkheid zichtbaar

2 augustus

Niet bang meer voor de dood

3 augustus

Waarom heb je een lichaam?

4 augustus

Zo zeker als God trouw is

5 augustus

Tien lessen die we trekken uit de naam Jahweh

6 augustus

Jezus betaalde voor jouw volharding

7 augustus

Waar het in de schepping om draait

8 augustus

Heerser over heel de natuur

9 augustus

De hoofdprijs van het Evangelie

10 augustus

Wees mij genadig, o God!

11 augustus

Genade is verleden, heden en toekomst

12 augustus

Mijn ziel dorst naar God

13 augustus

Drie voorbeelden van strijdend geloof

14 augustus

God vergeeft maar is ook rechtvaardig

15 augustus

Waarvoor we gemaakt zijn

16 augustus

Waarom je toegeeft aan seksuele zonden

17 augustus

Wat het betekent om de Heere te loven

18 augustus

Hoop om moeilijke geboden te gehoorzamen

19 augustus

Wat de opstanding inhoudt

20 augustus

Jezus is Degene Die je zoekt

21 augustus

Een onwankelbaar gelukkige God

22 augustus

Blijdschap in het loven van God

23 augustus

God is geen afgodendienaar

24 augustus

De boodschap van de schepping

25 augustus

De zoetste ervaring van Gods liefde

26 augustus

Schaduwen en beekjes

27 augustus

Jezus zal al onze vijanden onder Zijn voeten vertrappen

28 augustus

Vergeven om Jezus’ wil

29 augustus

Wat het betekent om in Christus Jezus te zijn

30 augustus

Een bevestiging van Gods beloften, en nog veel meer

31 augustus

De Leeuw en het Lam

1 september

Hij doet alles wat Hem behaagt

2 september

Afgebroken en verheugd

3 september

Het 'Ik zal' van God

4 september

Laat dit het fundament van je leven zijn

5 september

Het doel van de liefde van Christus

6 september

Krachtige liefde voor elk moment

7 september

God geeft je vijanden en geloof

8 september

Hoe we God terugbetalen

9 september

Genade moet vrij zijn

10 september

Hoe je angsten bestrijdt

11 september

Zeven redenen om niet bezorgd te zijn (1)

12 september

Zeven redenen om niet bezorgd te zijn (2)

13 september

Zeven redenen om niet bezorgd te zijn (3)

14 september

God zal in al je behoeften voorzien

15 september

Het enige geluk dat de tijd verduurt

16 september

Groot feest in ons hart

17 september

Aanbidding in een onweersbui

18 september

De enige ware vrijheid

19 september

Een onuitsprekelijk groot voorrecht

20 september

Nog lang niet hedonistisch genoeg

21 september

Munitie tegen bezorgdheid

22 september

Neem goed en bloed ons af

23 september

Hoop voor de grootste van de zondaren

24 september

Hoe Jezus de vreugde najaagde

25 september

Het leven bestaat bij gratie van Gods Woord

26 september

Leef in vertrouwen op Gods kracht

27 september

De kracht van een belofte die alles overstijgt

28 september

Ons geluk is Zijn heerlijkheid

29 september

Verklaar de oorlog aan het ongeloof

30 september

De meest bevrijdende ontdekking ooit

1 oktober

Het voedsel dat alle honger stilt

2 oktober

God is niet somber

3 oktober

Onbetwijfelbare, soevereine en almachtige liefde

4 oktober

Onbeperkte vreugde

5 oktober

Het recht zal zijn loop hebben

6 oktober

De gelukkige God

7 oktober

Wij wachten, Hij werkt

8 oktober

Ons goed is Gods vreugde

9 oktober

De wijsheid van Gods barmhartigheid

10 oktober

Het mooiste Bijbelgedeelte

11 oktober

We kunnen niets doen

12 oktober

Kijk uit dat je God niet gaat dienen

13 oktober

De dienende heer

14 oktober

God geneest door te verbrijzelen

15 oktober

Tijd vrijmaken voor gebed

16 oktober

Angst en hoop vanwege Gods na-ijver

17 oktober

Het doel van voorspoed

18 oktober

De vreugde van Jezus in het huwelijk

19 oktober

Het grootste geluk in de liefde

20 oktober

De eerste prioriteit in het gebed

21 oktober

Het geheimenis van het huwelijk

22 oktober

Hedonisme in het huwelijk

23 oktober

Gods uiteindelijke, definitieve woord

24 oktober

Christus is als zonlicht

25 oktober

De hoop van zendingswerkers

26 oktober

Het medicijn voor zendingswerkers

27 oktober

Mogelijk bij God

28 oktober

Complete schadeloosstelling

29 oktober

Ziekte, zonde of sabotage

30 oktober

Het gevaar om af te drijven

31 oktober

De school van het lijden

1 november

Het lijden van Christus in ons

2 november

Je verblijden in pijn

3 november

De zin van lijden

4 november

Het echte probleem achter bezorgdheid

5 november

Leef jij aan je zaligheid voorbij?

6 november

Heb elkaar met vreugde lief

7 november

Is Gods liefde voorwaardelijk?

8 november

Hoe we God niet moeten zoeken

9 november

Het einde van de geschiedenis

10 november

Wis je angsten uit

11 november

Zijn huis zijn wij

12 november

Hoe Satan God dient

13 november

Verhard je hart niet

14 november

Het wonder van de schepping

15 november

Woorden als wapens in de strijd

16 november

Als ik me zorgen maak

17 november

Verandering is mogelijk

18 november

De doordringende kracht van het Woord

19 november

We hebben allemaal hulp nodig

20 november

Vijf redenen waarom sterven winst is

21 november

De zwaartekracht van de dankbaarheid

22 november

De sleutel tot geestelijke volwassenheid

23 november

Als God bij God zweert

24 november

Houd je hoop vast

25 november

Verheerlijken door te danken

26 november

Jezus bidt voor ons

27 november

Hoe je God groot maakt

28 november

De wortel van ondankbaarheid

29 november

De enige gewetenreiniger

30 november

De triomferende schande van het kruis

1 december

Bereid de weg

2 december

Maria's grote God

3 december

Het langverwachte bezoek

4 december

Voor onaanzienlijke mensen

5 december

Geen ommetje op weg naar Golgotha

6 december

Vrede op aarde in de mensen van Zijn welbehagen

7 december

De Messias voor de wijzen

8 december

De bovennatuurlijke ster van Bethlehem

9 december

Twee vormen van verzet tegen Jezus

10 december

Goud, wierook en mirre

11 december

Waarom Jezus is gekomen

12 december

Geen schaduw meer

13 december

De ultieme werkelijkheid

14 december

Als de realiteit werkelijkheid wordt

15 december

Leven en dood tijdens de kerstdagen

16 december

De gelukkigste tegenslag

17 december

De heerlijkste verlossing die je je kunt voorstellen

18 december

Kerst als model voor de zending

19 december

Kerst is bevrijdend

20 december

De kerstacties

21 december

De geboorte van de Oude van dagen

22 december

Opdat je gelooft

23 december

Een onbeschrijfelijk groot geschenk

24 december

De Zoon van God is geopenbaard

25 december

Drie kerstcadeaus

26 december

Hoe we rampen moeten zien

27 december

Waar richt jij je op?

28 december

Heerlijkheid is het doel

29 december

Een afschuwelijke bestemming

30 december

Hij rust toe én geeft kracht

31 december

Repetitie voor het sterven

Afgelopen 5 dagen
17 juli

De kracht om Christus te belijden

16 juli

Energie voor alles wat er vandaag moet gebeuren

15 juli

We werken door genade

14 juli

Bediening – belangrijker dan het leven

13 juli

Wat beweegt je om te dienen in Gods Koninkrijk?