DAGELIJKSE OVERDENKINGEN
VAN JOHN PIPER
1 JANUARI

Genade voor het nieuwe jaar

‘Door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is’ (1 Korinthe 15:10).

Genade betekent niet alleen dat God het goede voor ons zoekt terwijl wij dat niet verdienen. Het is ook een kracht van God die daadwerkelijk werkzaam is en goede dingen in en voor ons teweegbrengt.

Het was genade dat God in Paulus werkte zodat hij zich zo kon inspannen. Als Paulus zegt: ‘Werk aan uw eigen zaligheid’, voegt hij er daarom ook aan toe: ‘want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen’ (Filippenzen 2:13). Genade is de kracht van God om goede dingen voor en in ons teweeg te brengen.

Deze genade was er in het verleden en zal er ook in de toekomst zijn. Ze stroomt vanuit de onuitputtelijke rivier van toekomstige genade via de waterval van het heden naar beneden, waar het reservoir van genade van het verleden voor eeuwig voller wordt.

In de komende vijf minuten zal Gods onderhoudende genade vanuit de toekomst naar je toe stromen; zo komt er weer vijf minuten aan genade bij in het reservoir van het verleden. De juiste reactie op genade die je in het verleden hebt ervaren is dankbaarheid. En de juiste reactie op genade die je beloofd wordt in de toekomst is geloof. We zijn dankbaar voor de genade van het afgelopen jaar en we vertrouwen op de toekomstige genade voor het nieuwe jaar.