18 september 2020

Zes gebeden die God altijd beantwoordt

Als je op mij lijkt, is je gebedsleven waarschijnlijk het meest lastige gebied van je christelijk leven, waar je het meeste in faalt. Waarom is dat zo? Praten met de God die ons heeft uitgekozen, ons heeft gered en ons ondersteunt: Het zou de meest natuurlijke en geweldige zaak van de wereld moeten zijn, nietwaar? Misschien zou het zo moeten zijn, maar toch is dit meestal niet het geval.

We weten allemaal dat we méér zouden moeten bidden. Het schuldgevoel in ons herinnert ons eraan. Maar als we eerlijk zijn, willen we helemaal niet méér bidden. We zijn er ook niet echt van overtuigd dat dit nodig is. Waarom? Misschien begrijpen we niet echt wat bidden is – of we zijn geneigd om het te vergeten.

Laat God eerst spreken

Het belangrijkste is, als het gaat over het gebed, om God te laten spreken. Onze benadering van het gebed (en onze praktijk) is vaak een mengeling van alledaagse kreten, volksreligie en simpele bijbelse waarheden, in plaats van een rijk theologisch verslag van de leer van de Bijbel.

Bidden is God vragen om te doen wat hij beloofd heeft te doen, door Christus.

Wanneer we kijken naar wat de Bijbel over het gebed leert, is het verrassend eenvoudig: bidden is God vragen om te doen wat hij beloofd heeft te doen, door Christus.

Werp al je zorgen Hem

De kern van het evangelie is dat we van onszelf niets hebben, niets bijdragen, en niets te bieden hebben aan God. Het gebed, dat mogelijk wordt gemaakt door het evangelie en gevormd wordt door het evangelie, werkt op dezelfde manier. God geeft ons; wij geven niet aan God. Wij vragen; Hij geeft. Gebed hangt af van wat Hij in ons en voor ons heeft gedaan. Van wat Hij in ons en voor ons zal doen.

Jezus leert ons bidden en in vrijheid onze Vader vragen naar de verlangens van ons hart: ‘En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden’ (Lukas 11: 9-10).

We kunnen God vragen wat we maar willen, wetende dat Hij ons niets slechts zal geven. Hij zal ons alleen geven wat goed voor ons is (Lukas 11:11-13). De apostel Petrus spoort ons aan: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1 Petrus 5:7) – ál je zorgen, zelfs je aardse en stoffelijke. Wees niet bang om Hem om iets te vragen en houd geen van je zorgen achter.

Zes gebeden

Maar onze dagelijkse zorgen zijn niet het belangrijkste onderwerp van het Nieuwe Testament, als het gaat om gebed. Hoewel de Bijbel ons aanmoedigt om voor allerlei zaken te bidden, spoort God ons ook duidelijk aan om op bepaalde zaken te focussen in ons gebedsleven.

Wees niet bang om Hem om iets te vragen en houd geen van je zorgen achter.

God hoort en beantwoordt elk gebed, maar er zijn er slechts een paar waar God altijd op antwoorden zal met “Ja.” De gebeden die altijd positief worden beantwoord, zijn de gebeden die aan God vragen om zijn beloften aan ons na te komen. God zal altijd “Ja” zeggen als we hem vragen om Zijn werk te doen door Zijn Woord.

Ik heb minstens zes basisgebeden gevonden die God altijd zal beantwoorden.

1. Verheerlijk Uzelf door mij
‘Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt’ (Habakuk 2:14).

2. Vergeef mij
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9).

3. Laat mij meer van U zien
‘Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken’ (Jeremia 31:33-34).

4. Geef mij wijsheid
‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden’ (Jakobus 1:5).

5. Versterk mij om U te gehoorzamen
‘Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen’ (Filippenzen 2:12-13).

6. Verspreid Uw evangelie aan de verlorenen
‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14).

Hoe weten we dat God deze zes gebeden verhoort? In de eerste plaats omdat Hij zegt dat Hij het zal doen. Daarnaast, nog belangrijker, omdat deze gebeden samenvatten wat God beloofd heeft te doen door het Evangelie. God heeft gezegd dat Hij dit vast en zeker doen zal.

Klaar om te antwoorden

Als we willen groeien en volwassen willen worden in het gebed, hoeven we geen timer in te stellen. We hoeven geen nieuwe ‘contemplatieve’ methoden te leren of een gebedsruimte in het bos te bouwen. We moeten betere vragen stellen. We moeten ons realiseren dat we van onszelf een drama zijn, mannen en vrouwen die God elke stap van elke dag nodig hebben. We zouden allemaal een puinhoop van ons leven maken, en van de levens van anderen, als God niet had ingegrepen.

Het evangelie roept naar ons: je bent zwak en zondig, gebrekkig en behoeftig – maar God is sterk, genadig en goed – en klaar om te antwoorden. Vraag Hem om te doen wat Hij al heeft beloofd om voor je te doen. Blijf bidden. Doe het tot de dag waarop we niet meer op afstand hoeven te bidden. De dag waarop we Hem die het ons beloofd heeft en het ons gegeven heeft, de Koning, van aangezicht tot aangezicht zullen zien.

Meer toerusting