22 februari 2018

What’s Wrong With That?

Oké, loop een aantal uur door de stad heen, loop wat winkels in en aan het eind ken je de Top 40 uit je hoofd. Je weet wel, de Top 40 waar ik enorm gevoelig voor ben en waarvan dan alle teksten weer in m’n hoofd zitten en dat ik het dan niet kan laten om soms gewoon mee te tikken met mijn vinger. Nou. Die dus.

Ik liep dus in een niet nader te noemen kledingwinkel en zag een man die was meegenomen door zijn vrouw. Niet om de tassen te dragen, maar om de kinderwagen waar zijn twee kinders inzaten te duwen. Ik heb het vaak wel snel gezien in een kledingwinkel, dus ik observeerde even de goed geklede vader en zijn twee kinderen. Uiteraard met achtergrondmuziek. Dit keer had het deze tekst:

“No thank you” is what I should’ve said, I should be in bed
But temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come

“One sip, bad for me
One hit, bad for me
One kiss, bad for me
But I give in so easily
And no thank you is how it should’ve gone
I should stay strong

But I’m weak, and what’s wrong with that?
Boy, oh boy I love it when I fall for that
I’m weak, and what’s wrong with that?
Boy, oh boy I love ya when I fall for that
I’m weak
But I’m weak, and what’s wrong with that?
Boy, oh boy I love ya when I fall for that.”

Bij het zinnetje: ‘boy, oh boy I love it when I fall for that’, hoorde en zag ik het iets oudere jongetje dat ook in de kinderwagen zat, mee doen. ‘Boy, oh boy.’  Ik fronste even m’n wenkbrauwen, hoorde ik het nu écht goed? Ja, ik hoorde het echt goed. De kans was groot dat de ouders ook gewoon vaak de Top 40 aanhadden, zodat het zelfs in het hoofd van een klein jongetje bleef hangen. Lekker dan. Een kleine kerel, die nu al over verleidingen zingt die niet te weerstaan zijn.

Anderhalf uur later loop ik door Amsterdam. De Wallen dit keer. Ik raad het je niet per se aan, maar soms is het voor mij goed om even te beseffen in welke misère we als mensheid zijn gekomen én daarnaast om daar te wandelen en mijn gebeden voor deze vrouwen en mannen te laten opstijgen. Ik zie de mensen lopen en in mijn achterhoofd klinkt het liedje door: ‘I’m weak, and what’s wrong with that?’.  Zouden mensen dat hier denken, de vader van de drie kinderen die toch even langs de vrouwen van de rode lichten gaat. ‘Ik ben zwak, maar… what’s wrong with that?’

Maar goed, dan zijn dit de extreme uitspattingen. De uitspattingen van seks en je volledig laten gaan in de alcohol of drugs. Maar, ik zing het liedje soms nét zo hard mee. Nee, natuurlijk niet direct het liedje van de top 40. Maar het liedje van de discipelen die sliepen.  Mijn geest wil wel hoor, maar mijn vlees is zwak. Het lied van Paulus: wat ik niet wil, dat doe ik. Daarná maak ik het af met de zin van het liedje: ‘Ja, ik ben dus zwak, maar…what’s wrong with that?’ Want als ik eerlijk ben, tot bloedens toe tegen de zonden strijden zoals er in Hebreeën 12 staat? Man, daar ben ik toch veel te moe voor?

Laten we het allemaal niet te snel gebeuren als christenen onder elkaar? We zingen hetzelfde liedje, beamen dat we e-norm zwak zijn en niets zelf kunnen. En dat er veel verleidingen zijn. Maar, wat is er eigenlijk echt verkeerd aan? De duivel neemt heerlijk stap voor stap zijn terrein in. Omdat wij onze wapens niet oppakken en geen licht over de verleidingen geven en heimelijk denken: ‘Wat is er eigenlijk verkeerd aan?’

Zo, ik ben er weleens klaar mee. Dat zwakke gedoe van mezelf. Want soms vraag ik me bij dingen die als verleidingen kunnen worden gezien, oprécht af: ‘maar, wat is er eigenlijk verkeerd aan?’

“We, we fall for that
Wake up, we fall again
We, we fall for that
Can’t wait to fall again”  
zingt de zanger.

We blijven vallen. Dié zanger had pas een zondebesef. Hij kon alleen niet wachten om opnieuw te vallen. Het hele funeste van de verleiding is, dat het nog best goed voelt ook én dat we erover zwijgen. Zullen we een keer onze maskers af doen en onze zonden belijden, het open gooien? Ik ben zwak, en ik vind er eigenlijk weinig verkeerds aan. Op het gebied van het huwelijk, seksualiteit, roddel, het gebruik van het wereldwijde web, gemeente zijn, of wélk gebied dan ook maar.

Dat we daarna dan de Bijbelse Top-nog-meer-dan-150 laten zingen: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?’ Sjoeh. Een lied van mineur en teloorgang? Nee, het zingt verder: “Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.’

Jezus. Het antwoord op mijn zwakheid. Maar dan moet ik wel mijn oog schérp op Hem gericht hebben. Zoals Hebreeën 12 zegt. O, en het moet samen, kijk maar: ‘Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof…’  ‘Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde..’’ O, en nog iets verder op staat er: ‘Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.’

Juist, ik heb jou nodig, mede gelovige, om samen op Jezus te zien en ik heb jou nodig om dat soms even tegen mij te zeggen, mij aan te sporen en me te helpen om tot bloedens toe te strijden tegen de zonden. Want ik ben zwak. En ik geef te snel toe. En daar is alles verkeerd aan.

Ik heb nodig dat iemand voor mij bidt, omdat ik te snel toegeef en daar is alles verkeerd aan.

Ik heb iemand nodig die soms samen met mij prevelt: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ Want ik geef te snel toe en daar is alles verkeerd aan.

Ik heb iemand nodig die mij soms even naar mijn zwaktes vraagt en hoe het daar nu mee is. Want ik geef te snel toe en daar is alles verkeerd aan.

Ik heb iemand nodig die de Bijbel als spiegel naar mijn leven toe durft te houden. Want ik geef te snel toe en daar is alles verkeerd aan.

Wat God in Jezus Christus van ons verlangt, is een heilig leven. Tot eer van Zijn Naam. Dan kan ik het mij niet veroorloven om het lied te blijven zingen: Ik ben zwak, maar wat is er verkeerd aan? Waar zit jij? Ver in de verleiding, heeft het je verstrikt? Geef het ruimte, vertel het tegen God en tegen een medestrijder. Maar bovenal: ga naar het kruis. Vervul je niet met verleiding en vuil maar laat je vervullen met de Heilige Geest, spreek onder elkaar met psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. (Efeze 5:19)

Dat bid ik je toe. In welke verleiding jij ook zit. Laat het niet bij het liedje van de Top 40 blijven. Het mooiste en krachtigste loflied heeft namelijk al geklonken. Werp je zonden af bij het kruis, láát ze van je afnemen en houdt het bij het loflied van Jezus Christus: ‘het is volbracht en daar is álles goed én genoeg aan.’

Meer toerusting