11 april 2019

De waanzin wordt toegejuicht

‘Degene die de goden willen vernietigen, worden het eerst gek gemaakt.’

Zo gaat het oude heidense spreekwoord in een flits van wat bijna de wijsheid van Salomo zou kunnen zijn.

Denk aan de destructieve waanzin van de door demonen bezeten jongen in Markus 9. Hij kronkelt op de grond,het schuim staat op de mond en hij werpt zichzelf voortdurend in het vuur. Iedereen in dat verhaal, van de vader tot de apostelen tot de menigte, wist dat er iets fundamenteel mis was met de situatie. Het is geen lastige diagnose – gewone, gezonde mensen gedragen zich niet zo.

In de brief aan Efeze vertelt Paulus ons dat ‘niemand ooit zijn eigen vlees haatte, maar het koesterde’ (Efeze 5:29). De waanzin en wreedheid van de demon manifesteert zich door alle natuurlijke categorieën te ondermijnen en het ‘ik’ aan te vallen alsof het een vijand is. En natuurlijk, terwijl hij in de greep is van deze demon, is de jongen feitelijk zijn eigen ergste vijand.

Elke verstandige persoon zou instinctief vechten om zichzelf buiten het vuur te houden of om zichzelf te redden van verdrinking. Dit is geen indicatie van deugd. Het is gewoon het gedrag van een normaal mens. Maar aan de andere kant kon de onnatuurlijke toestand waarin de jongen zich bevond, alleen worden veroorzaakt door een enorm geestelijk probleem – in dit geval een demon die zo woest is dat zelfs de discipelen het niet zouden kunnen uitwerpen. Christus vertelt hen later, ‘dit soort kan door niets anders worden verdreven dan door gebed alleen’ (Markus 9: 29).

Hoe kunnen leraren ons dit verklaren?

Dit soort gekte, dat zelfvernietiging vereist, kan niet alleen individuen overkomen, maar ook hele samenlevingen. En we zien het om ons heen gebeuren. De waanzin van zelfvernietiging die onze natie momenteel doormaakt, bevat dezelfde onverklaarbare verwarring als de jongen die zichzelf in het vuur gooit.

Stel je voor welk perspectief de toekomstige generatie zou kunnen hebben als ze terugkijken naar ons. Welke mogelijke verklaring kunnen we bieden voor onze acties? Denk aan een geschiedenisprofessor die probeert uit te leggen aan de studenten: ‘Ik weet dat dit ongelooflijk lijkt, maar vrouwen in de eenentwintigste eeuw eisten dat ze hun eigen baby’s mochten vermoorden en de lichaamsdelen verkopen – en als iemand ze in de weg stond werden ze beschuldigd als tirannieke misbruikers.’

Wat? Degenen die de goden willen vernietigen, worden als eerste gek gemaakt.

De gekheid toejuichen

In elke gewone en natuurlijke samenleving zou een vrouw wiens baby vermoord is, degene zijn waar we medelijden mee zouden hebben. Toch? Zelfs in het dierenrijk weten we dat dit fundamenteel waar is. Als we een natuurdocumentaire kijken en een moederpanda zouden zien die haar baby verloren heeft door een gewelddadige aanval, zouden we allemaal begrijpen dat we zojuist getuige zijn geweest van een tragedie. We zouden zelfs medelijden hebben met een moederslak die haar slak had laten eten door een vogel.

Maar ondertussen, in een andere hoek van het dierenrijk… een man scheurt een kind van een vrouw uit elkaar, in haar baarmoeder en alle andere vrouwen applaudisseren. In elke normale wereld – zelfs niet een deugdzame wereld, gewoon een normale wereld – hoe zouden de andere vrouwen op die situatie reageren? Het is duidelijk dat we zouden huilen voor haar. Verdriet voor haar hebben. Gerechtigheid voor haar vragen.

In plaats daarvan verenigen de vrouwen van Amerika zich, dragen roze hoeden, en eisen dat zij de man mogen betalen om het opnieuw bij iemand anders te doen. Verder dringen ze erop aan dat iedereen verplicht wordt om voor hem te betalen om het te doen voor miljoenen andere vrouwen.

Wie zijn de schurken?

Stel je een dierentuin voor waarin alle moederberen op onverklaarbare wijze al haar eigen nageslacht gaan doden. Denk maar aan de publiciteitscrisis. Stel je de angstige dierenverzorgers voor die verwoed aan het werk zijn om erachter te komen wat er mis is gegaan. Ze gaan op zoek naar de oorzaak van de waanzin en proberen wanhopig de getraumatiseerde toeschouwers te beschermen tegen de situatie.

Wat is er met ons gebeurd? Hoe kunnen wij, moderne, verlichte Amerikanen, het aanzien dat een kind gewelddadig uit de schoot van zijn moeder wordt gescheurd? Dat we het beschouwen als zelfbeschikkingsrecht van de moeder, in plaats van een schokkende en onuitsprekelijke gruwel?

Dit is een industrie dat geweld en de slachting van het slagveld plukt en het in de lichamen van vrouwen brengt. Maar wie zijn de slechteriken die hiervoor verantwoordelijk zijn? De vrouwen zelf. Het zijn de vrouwen die eisen dat ze op deze manier worden geschonden, vrouwen die reclamecampagnes voeren, vrouwen die CEO zijn, vrouwen die marcheren op straat, vrouwen die lobbyen in Washington en vrouwen die de verachtelijke operaties uitvoeren op de lichaamsdelen van baby’s. Het zijn vrouwen die zichzelf verscheuren en zichzelf in het vuur gooien.

Degenen die de goden willen vernietigen, worden eerst gek gemaakt.

Help ons ongeloof

De woorden van Christus, toen hij geconfronteerd werd met de door de duivel bezeten jongen, zijn bijzonder aangrijpend wanneer ze op ons worden toegepast: ‘O trouweloze generatie, hoe lang zal Ik bij jullie zijn? Hoelang moet ik jullie nog verdragen?’ (Marcus 9:19). Maar wanneer de vader van de jongen smeekt om Christus medelijden, wordt hem gezegd: ‘Alle dingen zijn mogelijk voor iemand die gelooft’ (Marcus 9:23). De man barst in tranen uit, ‘Ik geloof; kom mijn ongeloof te hulp!’ (Markus 9:24). En Christus werpt de demon uit en de jongen wordt genezen.

Degenen die de goden willen vernietigen, worden eerst gek gemaakt – en die goden zijn altijd uit op vernietiging. Maar Christus kwam naar deze droevige, zelfvernietigende planeet, deze planeet die op het punt stond zichzelf in het vuur te gooien, en wierp de demon uit. ‘En na het uitschreeuwen en hem vreselijk stuiptrekken, kwam [de geest] naar buiten en de jongen was als een lijk, zodat de meesten van hen zeiden: ‘Hij is dood.’ Maar Jezus pakte hem bij de hand en tilde hem op en hij stond op’ (Marcus 9: 26-27).

We kunnen niet debatteren over onze weg in deze waanzin, omdat zelfdestructieve waanzin alleen kan worden aangepakt door gebed en vasten. Rationele argumenten en beargumenteerde toespraken werken niet bij waanzin. Maar we kunnen naar Christus kijken, die zeker in staat is om ons bij de hand te nemen en ons op te tillen.

Heer, wij geloven; kom ons ongeloof te hulp.

Meer toerusting