17 oktober 2018

Satans favoriete wapen tegen jou

door:

Tags: , ,

Superman is bijna niet te stoppen. Ik zeg expres ‘bijna’ omdat hij wel een kwetsbaarheid heeft. Kryptoniet verzwakt hem en teveel kryptoniet kan hem zelfs vernietigen. Tony Reinke heeft helemaal gelijk als hij zegt: “Ongeloof is ons kryptoniet” (Newton on the Christian Life).

Niets op de aarde is meer krachtig dan de Heilige Geest die door het geloof in het lichaam van een wedergeboren discipel stroomt (1 Johannes 5:4). Niets. Het is de grootste supermacht die voor iedereen beschikbaar is, overal. Door het geloof is niets onmogelijk (Mattheus 17:20). Wanneer een christen vol is van het geloof wat door de Geest gegeven is, dan kan hij niet stoppen en ook niet gestopt worden met praten over wat hij gezien en gehoord heeft (Handelingen 4:20). Zelfs de dood kan hem niet het zwijgen opleggen (Hebreeën 11:4).

Dit betekend dat er niets meer destructief is voor het domein van de duisternis dan een gelovige christen. Door hem heeft Jezus de werken van de duivel vernietigt (1 Johannes 3:8). Het enige wat de satan meer angst kan geven dan het leven van een christen, is het uniforme, gezamenlijke, levendige geloof van een gemeenschap christenen.

Maar wij hebben een kwetsbaarheid: ongeloof. Het verzwakt ons en kan ons vernietigen. En dat weet satan heel goed.

De satan is achter ons geloof aan

Daarom is het doel van de duivel in zijn duizenden aanvallen tegen ons om ons geloof weg te nemen. Daarom is zijn voornaamste doel tegen de kerk om de formidabele kracht van de eenheid in het geloof in stukken de scheuren, de gelovigen te isoleren, de kerk te verzwakken en de individuen zwakker te maken (Hebreeën 3: 12-13, 10:25). De duivel is vastbesloten deze strategische doelstellingen te voltooien (Efeziërs 6: 11-12).

Het geloof van een christen is een manier wat door God gekozen is om zijn reddende werk, zijn heiliging, kracht, genezing en genade te geven aan de wereld. Als satan ons geloof kan verzwakken kan hij ons immobiliseren. Als hij ons geloof kan vernietigen, kan hij ons vernietigen. Maar als hij ons geloof niet kan ontwapenen kan Jezus hem door het geloof vernietigen.

Dit is de reden waarom we de strijd van het geloof en de eenheid in het geloof zo moeilijk vinden (1 Timotheüs 6:12; Efeziërs 4:13). De inzet in deze geestelijke oorlog is heel hoog en de strijd lijn wordt getrokken over het geloof. Satan doet er alles aan wat mogelijk is om de macht van het ongeloof, het kryptoniet, in dienst te stellen tegen ons. Dit is wat er gebeurd in al onze verzoekingen tot ongehoorzaamheid, ontmoediging, twijfels, afleiding en verdelingen. Satan probeert ons geloof te verzwakken en te vernietigen en, door ons heen, ook het geloof van anderen.

Vier dingen die kunnen helpen om het kryptoniet van het ongeloof te kunnen ontsnappen

Ik heb dit gevecht iedere dag. En ik heb een aantal kwetsbaarheden bij het ongeloof die zo desoriënterend en ontmoedigend zijn dat de wanhoop soms toeslaat, en ik op wil geven. Ik heb hulp nodig.

Spiderman kan niet in zijn eentje tegen kryptoniet vechten. Hij heeft iemand nodig om aan de macht van de stof te kunnen ontsnappen. Als het op het gevecht tegen ongeloof aankomt, heb ik ook hulp nodig. En die helper is de Heilige Geest. Door het Woord van God, vaak gemediteerd door andere gelovigen, wil de Heilige Geest mijn geloof richten op de waarheid van Jezus, en mij wegleiden van de leugens van de satan. Wanneer dit gebeurt ontbrand het geloof, en het ongeloof verdampt.

Omdat ongeloof zo gevaarlijk voor ons is, aangezien we allemaal aan de gevolgen daarvan leiden, moeten we dringend maatregelen nemen om de hulp van de Heilige Geest te kunnen ontvangen. In een recent gevecht met ongeloof gaf de Heilige Geest me de volgende vier middelen om me te helpen. Misschien kunnen ze jou ook helpen.

1. Ik kijk naar de bron van mijn kracht
De gebeurtenis dat Petrus op het water liep, is vaak helpend voor mij (Mattheus 14: 28-31). Zolang zijn geloof gericht was op Jezus was hij in staat, menselijkerwijs, het onmogelijke te doen. Toen hij zijn focus verlegde naar de wind en de golven, zonk hij. Als ik mijzelf voel zinken, is dat altijd een bewijs van ongeloof.

Ik heb een vriend gevraagd, in dit geval mijn vrouw, om me te helpen mijn ogen op Jezus gericht te houden. Ik heb dit meteen gedaan. De Heilige Geest kwam mijn ongeloof te hulp (Markus 9: 24) doordat mijn vrouw mij hielp herinneren aan beloften.

2. Ik heb mezelf gedrenkt in beloften die mijn ongeloof aanpakken
Ik heb alle afleiding naast me gelegd, heb berouw getoond over mijn zonden, en ik heb me gebaad in deze bijzondere beloften totdat hun troostende kracht werking deed in mijn ziel.

3. Ik bleef ‘standvastig in het gebed’ (Kolossenzen 4:2)
Ik heb de beloften omgezet in verzoeken en heb niet opgehouden om die te bidden. Jezus zegt dat, wanneer wij in Hem blijven en Zijn Woord in ons blijft, kunnen we vragen wat we willen en het zal voor ons gebeuren (Johannes 15: 7). Ik heb deze belofte als waar bevonden, maar ik heb ook geleerd niet te steunen op eigen inzicht met betrekking tot zijn timing en wegen (Spreuken 3: 5).

God zal antwoorden. Maar omdat Hij meer in ons en door ons doet dan dat we onszelf bewust van zijn, moeten we Hem vertrouwen. Blijf standvastig in het gebed tot het antwoord komt.

4. Ik herinnerde mijzelf dat mijn zwakheid, Christus’ kracht vertoont
Dit bijzondere gevecht met ongeloof houdt ook zwakheid in, ik wou dat ik die niet had en het verleidde mij om mezelf waardeloos te voelen (ik heb het niet over mijn zonden, ook al heb ik die ook meer dan genoeg). Maar de Geest heeft mij helpen herinneren dat, waar mijn zwakke punten zijn, Jezus juist zijn kracht wil laten zien (2 Korinthe 12: 9-10). Maar, ongeacht wat ongeloof tegen ons gebruikt, zelfs als we toegeven aan de zonde, zijn er super krachtige beloften van de Geest die ons er aan doet denken en helpt om te ontsnappen (1 Korinthe 10:13).

Er zijn nog andere dingen die je nuttig kan vinden in de strijd tegen het ongeloof, en ik hoop dat je ze zal delen met de mensen om je heen.

Hevige gevechten met het demonische ongeloof maken deel uit van het normale, christelijke leven. Dit is een oorlog. Als de gevechten niet fel worden zijn we waarschijnlijk niet betrokken of doen we niets bedreigends tegen satan. Maar als satan tegen ons vecht met het kryptoniet van het ongeloof ziet hij een bedreiging. Wanneer je jezelf voelt verwelken, houd moed. Door de beloften van Jezus zal de Geest van Jezus u helpen om het meest dodelijke wapen van de vijand te overwinnen (Johannes 16:33).

Meer toerusting