19 april 2022

Ouwe

‘Waar moet jij heen, ouwe?’ vroeg hij.
‘Centraal’, antwoordde ik.
‘Ik snap er niks van, ouwe. Ik loop al tien keer heen en weer, en de bus komt maar niet. Ik snap echt niks van het OV.’

Je begrijpt: zoiets vind ik fantastisch. De Amsterdamse jongen met het DEUS-petje en ik raakten in gesprek.

‘Wat studeer je?’ luidde zijn vraag.
‘Theologie’, antwoordde ik. Omdat het net iets te lang stil bleef en de jongeman ook wat bedenkelijk keek, voegde ik toe: ‘Weet je wat dat is?’
‘Ja, ouwe. Daar heb ik pas nog van gehoord. Da’s een redelijk nieuwe studie, toch?’

Nou nee, dat dan weer niet. Ik legde hem uit dat ik christen ben, en dat theologie over religie en over God gaat.
‘Oke, dus je komt even kijken wat er hier in de stad nog een beetje van over is gebleven?’ vroeg hij heel onschuldig.

Nu zit ik thuis. In een veilig christendorpje aan de kust. De lange kerktoren van ‘de Nieuwe’ prikt in de inmiddels donker geworden lucht. Links van mij ligt een programmaboekje van de beroemde en beruchte mannenzangavond. Op een plank boven m’n bureau staan diverse albums van christelijke artiesten, vergezeld door een stuk of vijf verschillende Bijbels. In mijn gedachten echoot de vraag van het DEUS-petje na: Wat is er eigenlijk nog van over gebleven?

Niet zo heel veel meer, zul je zeggen. De secularisatie heeft de afgelopen decennia haar slag geslagen. In grote getale verliet men de kerk. En in de loop van de komende jaren zal deze trend zich – als er niets verandert – ongestoord voortzetten. In tien jaar tijd zullen er zo’n duizend kerkgebouwen gesloopt worden. En dat alles leer je dan in je theologiestudie…

Trouwens, opvallend genoeg stelde Jezus ooit een soortgelijke vraag als de jongen. Hij sprak: ‘Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?’ Oftewel: Wat zal er eigenlijk nog van over zijn?

Nee, Jezus heeft het niet over kerkgebouwen. Jezus heeft het zelfs niet over het áántal gelovigen. Jezus heeft het over ‘het geloof’…

Ligt het probleem eigenlijk wel écht in de secularisatie? Ligt het probleem eigenlijk wel écht in al die getalletjes? Moeten we ons echt als eerst druk maken over al die mensen die uit de kerk naar buiten vertrekken? Of moeten we ons misschien meer druk maken over de mensen die iedere week van buiten de kerk naar bínnen gaan? Kennen we God nog wel écht? Geloven we God nog wel écht?

Weet je wat ík geloof? Dat God almachtig en liefdevol genoeg is om miljoenen Nederlanders terug te brengen bij Hemzelf! Niet zozeer om de kerkbankjes allemaal weer netjes gevuld te krijgen. Maar om zielen te behouden. Om mensen te redden van Zijn grote toorn. Ik geloof erin! Ik bid voor mijn land. En jij?

Ik pak het programmaboekje van de mannenzang dat naast me ligt er nog even bij. Precies daarin vind ik de juiste woorden om te bidden:

‘Zend, Heer’, Uw licht en waarheid neder,
en breng ons, door die glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder!’

Meer toerusting