23 januari 2018

Om Jezus wil, … ga (niet) naar een Bijbelschool!

Ik ben een voorganger voor studenten in één van de meest kerkelijke steden in de wereld. Mijn kerk is momenteel bezig met de jaarlijkse zendingsconferentie. Toen ik gisterenavond voor onze studenten stond, was ik overweldigd door de impact die deze groep van 18–22-jarigen zou kunnen hebben in Jezus’ naam onder de volken. Ik ben er ook van overtuigd dat het pad dat de meesten van deze studenten bewandelen hen beter voorbereidt om het Evangelie naar het einde van de wereld te brengen dan het pad dat de jongerenvoorganger die voor hen stond heeft bewandeld.

Tijdens mijn hogeschooltijd studeerde ik theologie op een fantastische instelling en ontving daar een geweldige opleiding. Dit waren enkele van de meest vormende jaren van mijn leven. Terugkijkend kan ik veel redenen inzien waarom de Heere me in Zijn voorzienigheid daar wilde hebben. Ik weet dat vele anderen dezelfde ervaring hebben gehad aan soortgelijke instellingen. Dus waarom voel ik me dan gedwongen om dit te schrijven? Waarom studenten vragen om te overwegen een ander pad te bewandelen dan ik deed?

Ik heb gesprekken gehad met veel studenten die zich geroepen voelen tot het verspreiden van het Evangelie. Veel van hen hebben het gevoel dat als zij niet formeel de Bijbel en theologie studeren aan een instelling, dat ze dan op één of andere manier van hun roeping weglopen. Mijn mening is dat je je roeping zelfs kunt beperken als je naar een Bijbelschool gaat.

Mijn theologiediploma gaf mij een voorsprong op het pad als voorganger op vele manieren. Tegelijkertijd beperkte het ook de plaatsen waar ik effectief dienstbaar kan zijn. Los van kerken en Chick-Fill-A,1 zijn de meeste bedrijven niet zo op zoek naar mensen met een stapel theologiediploma’s.

Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van internationale zending en kerkplanting voornamelijk geleid zal worden door mensen die een commercieel diploma of vaardigheid hebben. Zo’n diploma of vaardigheid kan je bijstaan in het bereiken van een bepaalde omgeving in nood. Het kan je helpen om financieel onafhankelijk te zijn als je daar bent. De plaatsen met de grootste gebrek aan het Evangelie zijn ook de plaatsen waar het het moeilijkst is om te komen met slechts een theologieopleiding.

Als je interculturele zending overweegt, beveel ik officiële theologische scholing op een gegeven moment hoog aan. Maar de beste plaats voor studenten om getraind te worden in theologie en zending is een gezonde lokale kerk.

Denk bij het overwegen van je studiemogelijkheden na over hoe je het meest effectief kan zijn in het uitbreiden van het Koninkrijk van het Licht in de meest duistere gebieden op de aarde. Eén van die praktische stappen is het vinden van een strategisch vakgebied dat je helpt om open deuren te vinden over heel de wereld. Waarschijnlijk zal je niet net zoveel genieten van het bestuderen van dit vakgebied als van het lezen van systematische theologie. Maar aangezien je Jezus liefhebt en je wilt dat Zijn glorie bekend wordt gemaakt aan alle mensen, leer het zo goed als je kunt.

Gisterenavond deelde één van onze zendingspartners dat 90% van de fulltime geestelijk werkers minder dan 7% van de wereldbevolking hier in Noord-Amerika dient. Hij gebruikte het oude zendingsvoorbeeld van tien mensen die een boom dragen. Als je tien mensen een boom ziet dragen en je ziet negen mensen aan de ene kant en slechts één aan de andere kant, als je echt wilt helpen, naar welke kant zou je dan rennen?

Eén van de redenen waarom de Heere me in Zijn voorzienigheid gebracht heeft op het punt waar ik op dit moment dien, is om studenten te helpen. Om op een strategische manier na te denken over de beste manieren om toegerust te worden als leiders. Zodat zij hun plek innemen en beginnen met het uitdragen van de glorieuze wereldwijde opdracht waartoe alle volgelingen van Jezus zijn geroepen.

In Jezus’ Naam, overweeg om niet te doen wat ik heb gedaan.

1Chick-Fill-A is een Amerikaans fastfood bedrijf wat gegrond is op christelijke principes.

Meer toerusting