18 september 2015

De kracht van Jezus’ stem

“Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: de tijd komt en is nu, wanneer de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.” – Johannes 5 vers 25

Het gaat over de krachtige stem van de Heere Jezus, waarmee Hij doden roept. De vraag is: wie zijn die doden? Ik kwam in een verklaring tegen, waarin stond, dat dit mensen zijn, die gestorven zijn. Verwezen wordt daarvoor naar vers 28-29: daar lezen we over de dag van Jezus’ wederkomst en dat is de tijd, dat de doden de stem van Jezus zullen horen en uit de graven komen. Maar in vers 24 staat er iets bij: “de tijd komt en is nu.” Dat wil zeggen: die tijd is nú aangebroken. Daarom wijzen andere uitleggers erop dat het in vers 25 gaat om mensen, die nu leven en tegelijk onderworpen zijn aan de macht van de dood. Hoe komt dat? Dat is de val, die we gemaakt hebben door onze zonde: vanuit het leven met God zijn we in de dood terecht gekomen. Welke dood? Dood voor God, we moeten sterven en de eeuwige dood als scheiding tussen God en ons. De Heere Jezus windt er geen doekjes om: zo staat het er met iedereen van huis uit voor!

Jezus roept tot het leven

Wat doet de Heere Jezus? Hij laat Zijn kráchtige stem horen: Hij roept zulke doden tot het leven. Leven betekent: in gemeenschap met God terugbrengen, weer thuis komen bij God, dat God het doel van ons leven weer is. Waar het op aan komt? Dat we Jezus’ stem hóren! Ja, maar die horen we toch? We lezen in de Bijbel, horen de boodschap van God, luisteren naar de Bijbelverhalen. En verder? Denk eens hier aan: hoe vaak hebben wij Jezus’ stem daarin gehoord en zijn we onze eigen weg blijven gaan? Horen betekent hier: “gehoorzamen.” Gehoorzamen: dan horen we anders dan we altijd deden. Hoe anders? Horen betekent: geloven wat Jezus’ stem zegt, dat we bekering nodig hebben, we voelen de nood ervan aan, ontdekken dat we dood zijn voor God en geen hart hebben om God te gehoorzamen. Maar we geloven ook, wat de stem van Jezus zegt: “dat er bij Hem uitkomst is, dat Hij geeft, wat we nodig hebben.” We leren vragen naar de weg. Als hulpeloze smeken om genade, om Zijn wil, om Zijn liefde, om achter de Heere Jezus aan te komen op Zíjn weg. Het is of we een nieuwe Bijbel hebben. Dat is niet zo, maar we horen nu de stem van Jezus erin. Dan is het als nieuw. Of we alleen in de kerk zitten: dat is een boodschap voor mij.

Jezus’ stem horen

Hebt u die kráchtige stem van Jezus al zó gehoord? Bidt God om dit wónder dat u Jezus’ stem hoort met uw hart! Waarom? Er komen ontzettend veel andere stemmen naar ons toe. Welke? Stemmen vanuit de wereld, die we geloven. Zodat jongeren en ouderen net als de verloren zoon de wereld intrekken, waar alles mooi en leuk lijkt te zijn, maar de werkelijkheid niet eerlijk onder ogen gezien wordt. En we er achter komen, als het soms te laat is. Stemmen uit godsdiensten en kerken en hoe weten we of het de stem van Jezus is of niet? Let hierop: of we in de boodschap de stem van Jezus horen. De stem, die ons zondaren tot bekering roept en dat we in de schuld staan bij God en vergeving van zonden nodig hebben, dat dat pure genade is die God ons geeft en daarin zullen delen door het geloof in Jezus Christus. Dat de Heilige Geest ons wegwijs maakt om die genade van Jezus Christus ons eigen te maken. En dat ons leven daar getuigenis van aflegt. Dat is en blijft de weg!

Hoor de stem van Jezus!

Begrijpelijk, dat iemand schreef bij deze tekst: een gelukkig uur. Dat uur kan écht een uur zijn: het uur van de kerkdienst, waarin we de stem van de Heere Jezus zó horen, dat we het nooit meer vergeten. Dat uur kan ook een periode in ons leven zijn, waarin het duidelijk wordt, dat de stem van de Heere Jezus ons roept en we de goede keus voor de Heere Jezus maken, door Zíjn kracht! Dat uur kan zelfs het laatste uur van ons leven zijn. In ieder geval: het is dán, waar we Jezus’ stem horen en door de kracht ervan voor Jezus’ stem buigen en er naar luisteren en ons eraan overgeven.

Let hierop: of we in de boodschap de stem van Jezus horen.

Daarom: hoor de stem van Jezus! Want wie niet door Jezus’ stem geroepen wordt uit de dood tot het leven, die blijft in de dood. Ook al zijn we kerkmensen en ontvangen we indrukken van de dood en van God en Zijn genade en zijn we wel eens ontroerd vanwege Jezus’ liefde. Daar mag het niet bij blijven. Heb er toch erg in! “Ja, maar kan Jezus’ stem kráchtig genoeg om mij te roepen?” Jazeker, want de kracht van Jezus’ stem vindt zijn grond in de opstanding van de Heere Jezus Christus. Daar heeft Hij de dood overwonnen. Hij is de Baas over de dood, ook de dood in uw en mijn hart. Hij kan alles! Dat ondervinden we als we met ons dode en doodse hart te vechten hebben en het in eigen kracht niet ervan kunnen winnen. Het wel proberen en toch niets opschieten en het opgeven.

Wat nu? Hoor de stem van Jezus: “Geeft u het op, bent u dood en doods, maar hoor Mijn stem en die Hem hóórt, zal leven, eeuwig leven met Mij!” Jezus’ krachtige en almachtige stem, die doden roept tot leven, dát is de mogelijkheid voor ons allemaal!

Meer toerusting