27 april 2024

Ben je er klaar voor?

Koningsdag, de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier!

Reikhalzend staat de menigte achter de dranghekken te wachten op de koninklijke stoet, ergens tussen de joelende mensen zet een jongen met overslaande stem het zo vaak herhaalde lied weer in:

De W van Willem, drie vingers in de lucht, kom op!”.
Er klinkt even gelach maar dan neemt de mensenmassa het over:
De W van welkom in ons midden
Tot welke God je ook moge bidden
De W van Willem
De W van Willem

Met een brede glimlach loopt daar de koning met zijn familie. Handen worden geschud, foto’s gemaakt. Door jong en oud wordt alles op alles gezet om maar even in contact te komen met iemand van het koninklijk huis. Weken van voorbereiding gingen hieraan vooraf, en nu is het zover.
Koningsdag, de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ben je er klaar voor?

Klaarmaken voor Koningsdag, nee niet voor 27 april…. Maar voor die andere Koningsdag, die valt op de dag dat niemand hem verwacht. Die dag waarin Jezus Zijn kinderen naar Huis haalt. De dag waarvan je weet dat hij komt. Een dag waar we niet zingen van drie vingers in de lucht maar van:

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Op die dag valt er een scheiding. En het is van levensbelang waar jij je bevindt. Je kunt kiezen om achter de dranghekken te blijven staan. Om toe te kijken zoals ook de bespotters van Noach deden toen God de deur van de Ark sloot. Of je kiest voor de koninklijke stoet, waarin je al zingend belijdt samen met Maarten Luther: “Wij gaan ten hemel in.”

Ben je klaar voor de komst van Jezus? Je weet dát Hij komt alleen niet wanneer. Dit zou je tot spoed moeten dwingen om Hem te zoeken want het kan morgen te laat zijn. Gelukkig laat Jezus zich vandaag de dag nog vinden. Zoek Hem, voor het te laat is! Hij vraagt om een antwoord op de doop. Hij vraagt om een antwoord op het door Hem al gesloten verbond. Hij vraagt om jouw hart.

Ik hoor iemand denken: “Ik sta nog achter de dranghekken…”. Dan wil ik je vragen om Lukas 16 erbij te pakken en te lezen over Lazarus en de rijke man. Dat, wat je daar leest, is het verschil tussen “achter het dranghek staan” of “in de stoet lopen…”

Geloof, en gij ZULT zalig worden…
Geloof, en gij ZULT deelnemen in de koninklijke stoet…

Er is geen twijfel over mogelijk, Jezus wil jou erbij hebben. Zijn beloften zijn vast en zeker.
Laat je in Zijn armen sluiten, die armen die zo wijd uitgespreid op Golgotha de hele wereld omvat hebben, toen Hij riep: “Het is volbracht!”.

Zoals de feestvierende menigte contact zoekt met de koning, zo kun jij vandaag de dag nog contact zoeken met Jezus, dé Koning. De bloedvloeiende vrouw uit Markus 5 wist wat haar te doen stond. Ze raakte Hem aan, en was genezen.

Zing je mee op koningsdag en … Koningsdag?

Daar sta je dan
Ieder mens heeft een taak in dit leven
Alles gedaan om je voor te bereiden
Daar is het dan
Je belooft dat je alles zult geven
Iedere stap die je zette die leidde naar hier

Meer toerusting