31 december 2017

God zij met ons

God zij met ons. Ik raak de woorden aan die staan gegraveerd in de Nederlandse twee euro munt. Immanuel in verkoperd staal. Van hand tot hand gegaan. Van de straatkrant verkoper naar de caissière, van de caissière naar de zakenman die een broodje kocht op het station, van de zakenman naar de directeur van het bedrijf, van de directeur naar zijn vrouw, van zijn vrouw naar hun dochtertje, van hun dochtertje naar…  God zij met ons. In de handen van elke Nederlander. Hoog of laag. Evangelie in handen, gedachteloos doorgegeven.  Heeft iemand het hun ooit uitgelegd wat het betekende?

God zij met ons. Ik raak de woorden aan. Immanuel op verkoperd staal. Hij was bij ons in het jaar van angst en vreugde. Het jaar van diepte en pijn. Hij was bij ons. In een suizende stilte,  in een krachtige storm. In het ontvangen en in verlies. Hij was bij ons waar wij dachten dat Hij ons verlaten had. Hij was bij ons daar op die momenten dat wij Hem verlaten hadden.

Hij was bij ons in het jaar van angst en vreugde.

God zij met ons. Ik raak de woorden aan. Immanuel op verkoperd staal. We waren aanwezig waar Hij aanwezig zou zijn. Liepen daar waar Hij zou lopen, deden met onze handen Zijn werk hier op de aarde. Of we bleven thuis. Volgde Hem niet, droegen geen kruis en handelde niet naar Zijn Woord. God is met ons, maar wij zo vaak niet met God.

God zij met ons, gegraveerd in een Nederlandse twee euro munt. Zo dicht bij gekomen. In je hart gegraveerd, omlijst met een vaste zekerheid en een diep vertrouwen. Leer je te verlangen naar de dag dat de ontelbare schare het zal weten: God is en blijft met ons. Hem ziende van aangezicht tot aangezicht.

God zij met ons, gegraveerd in een Nederlandse twee euro munt. Je leest het, maar je wil het niet. Hij met jou. Geef Hem niet gedachteloos door, totdat je adem stopt en God nooit meer bij je kán zijn. Verwonder je over de wetenschap dat Zijn naam is: Ik ben die Ik ben. Ik zal zijn die Ik zijn zal. Immanuel tot in eeuwigheid.

Hij kwam naar ons. Hij is met ons. Hij komt voor ons.

Immanuel, een jaar dichterbij.