31 mei 2021

Een brief aan mijn zonen over porno

Mijn lieve zonen,

Het oog ziet veel goed en kwaad in dit leven. Waarneming leidt tot wording. Wat we voortdurend voor onze ogen en ons denken stellen, zal vormgeven aan en bepalen wie we zijn. Afbeeldingen vertellen of de waarheid of leugens, maar ze spreken allemaal. Bovendien zijn onze natuurlijke ogen wellustige dingen die niet snel bevredigd zijn (1 Johannes 2:16). Een lustvolle blik kan ons veranderen. Eén blik kan het monster binnen in ons voeden, zodat het zijn lelijke kop opsteekt, op zoek naar meer.

‘Voed me’, zegt hij. Zijn eetlust is fel en onbevredigd. Eén blik leidt naar een andere, en dan naar nog veel meer.

Dit is het koninkrijk van seksuele lusten – een wereld van soft-porn en gratis porno – en gewiste browser geschiedenissen vol geheimen. Wat je ziet, jongens, is wat je wordt. Als je het theezakje te lang laat zitten, wordt de thee bitter. Evenzo, als je jezelf onderdompelt en weekt in pornografische fantasieën, dan zal je leven een bittere smaak gaan krijgen. In het begin kunnen de smaken zoet zijn, maar bitterheid is altijd het eindresultaat. En die bitterheid zal op een dag worden gedeeld in de interacties die je hebt met vrouwen: hoe je denkt over vrouwen, praat met vrouwen, vrouwen behandelt en vrouwen najaagt.

Een slechte sekseducatie

Pornografie vormt een verkeerd beeld van je visie op meisjes, of je het nu door hebt of niet. En op een dag kan pornografie jouw toekomstige vrouw beïnvloeden. De vrouwen die op het computerscherm glimmen voelen misschien niet direct de effecten van jouw lust, maar op een indirecte manier doen ze dat wel, omdat jij de industrie voedt die hen tot slaaf maakt en hen verhandelt.

Die beelden kunnen het pijnlijke verdriet en verlies van een vrouw niet voelen wanneer de verborgen zonden van haar echtgenoot onvermijdelijk aan het licht komen. Ik smeek je om de thee niet zo lang te laten trekken – om het niet te laten gebeuren dat één blik over de loop van de jaren verandert in duizenden blikken. Als dit gebeurt zal je de bitterheid proeven, mijn zonen, en je zult het willen uitspugen.

Lust verdraait de heerlijkheid van zowel bijbelse mannelijk- als vrouwelijkheid; het gaat in tegen het goddelijke bevel in de Hof van Eden. Mannen moeten zorgen voor vrouwen – hen verzorgen en beschermen uit nederige kracht. Ze moeten hen niet uitbuiten en domineren. Vrouwen zijn sterk, capabel en jouw gelijke. Het zijn geen objecten om te gebruiken en af te danken.

Maar de porno-industrie kleineert zowel mannen als vrouwen en reduceert ze volledig tot simpele acteurs van dierlijke lust in pixelvorm, in plaats van ze neer te zetten als complexe en heerlijke beelddragers van hun Schepper. Dit is de consumptiemaatschappij waarin we leven, waar mensen worden gedevalueerd terwijl ze aangeboden worden voor gebruik. De porno-industrie zet online gangen op in een seksuele dierentuin voor kijkplezier.

Veel beter om naar te kijken

Jullie, mijn zonen, worden door God geroepen om seksueel consumentisme te verwerpen. Jullie zijn door Christus geroepen om genoegen in Hem te zoeken en om je leven in onzelfzuchtige opoffering uit te storten aan God en aan anderen.

Jezus Christus is het tegenovergestelde van pornografie. Jezus leefde een leven van zelfverloochening en opoffering. Geen lust, nooit. Seks was onnodig voor Hem. In Hem werd God perfect uitgebeeld. Hij werd de minste en de laatste om ons op de eerste plaats te zetten. Pornografie is zelfverheerlijkend. Het zet je pleziertjes en verlangens op de eerste plaats, vóór de heerlijkheid van God en het welzijn van anderen. Kijk dan naar Christus in je strijd tegen seksuele verleiding en zonde, omdat Christus het tegenovergestelde is van pornografie. Als je Christus aanschouwt, word je zoals Hij.

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. (2 Korinthe 4:6).

Kijk naar Zijn aangezicht en pornografie zal er dof uit gaan zien.

Een veilige plek na seksuele zonde

Toen Mozes God vroeg om hem Zijn heerlijkheid te tonen (Exodus 33:18), was de heerlijkheid van God in het evangelie van Jezus Christus nog niet volledig onthuld. Hoeveel heerlijkheiduzer is het voor jou, wanneer je God vraagt om Zijn heerlijkheid te tonen nu na het kruis en de opstanding? Je hoeft alleen maar te lezen over deze heerlijkheid in Gods woord, en erover te mediteren in je hart en in je verstand. Je zal worden veranderd. ‘Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.’ Psalm 119: 9 (HSV).

En als je wordt aangetrokken door de verboden genoegens van het internet, onthoud dan de woorden van Robert Murray McCheyne: ‘Kijk voor elke blik op jezelf tien keer naar Christus.’ Eén blik op je zondige zelf vraagt om tien blikken op Christus, voor jou aan het kruis genageld. In Christus zijn is de enige kwalificatie die we nodig hebben om Zijn heerlijkheid te kunnen zien, zelfs nadat we gezondigd hebben. Alleen Hij is de remedie en de preventie voor jouw zonden.

Wees mijn verlangen

Onthoud wat Jezus zei in Mattheüs 6:22:

De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn.

Een gezond oog impliceert een duidelijk zicht, en je zult een geestelijk gezonde manier hebben om naar dingen te kijken (zoals het geschenk van seks). Maar je ogen kunnen tegen je liegen als je alleen met hen ziet en niet via hen. Het oog kan je hart en geest vervormen als je het alleen maar gebruikt om te zien wat zich direct voor je bevindt. Wanneer je ogen gevuld zijn met de heerlijkheid van God in Christus, zul je de verdraaide leugens van de lust duidelijk doorzien.

Voordat papa en ik jullie kregen, hebben we onze bruiloft gepland. Ik wilde mijn favoriete hymne, ‘Wees mijn verlangen’, spelen voordat ik door het gangpad liep. Mijn gebed was dat Christus altijd mijn verlangen zou zijn in mijn huwelijk, maar nu omringt dat gebed ook jullie beiden. Ik bid dat Christus in heel het leven jullie visie zal zijn – dat jullie ogen gevuld zullen worden met heerlijkheid die leidt naar waarheid, leven en vreugde. Wat je voor je ogen plaatst, zal je veranderen. Moge het jullie vullen met licht en niet met duisternis.

Liefs,

Je mama

Meer toerusting