12 december 2018

Wat de duivel niet wil
dat jij weet

Dit is een waarheid waarvan de duivel niet wil dat jij die weet: de geboden van God zijn niet zwaar (1 Joh 5:3). De duivel wil dat je gelooft dat Gods geboden ondraaglijk zwaar zijn en het bederf van je geluk. De duivel wil je dat gelooft dat God blijdschap van je weghoudt door de beperkingen die Hij je oplegt.

De geboden van God zijn niet zwaar, ze zijn de smalle poort naar het leven en de ware vrijheid.

Maar de realiteit is precies het tegenovergestelde. De geboden van God zijn alleen maar bevrijdend, vooral in de limieten die zij stellen. De duivel weet dat het overschrijden van Gods genadige limieten niet de vrijheid van zelfbeschikking is, maar dat het onszelf in slavernij verkopen is. Dat zien wij vaak in eerste instantie niet. Elke keer als wij een gebod van God gehoorzamen in geloof, zet Hij ons vrij of houdt ons vrij van de verblindende, onderdrukkende, verwoestende slavernij van de zonde en Hij maakt onze vreugde alleen maar groter. De geboden van God zijn niet zwaar, ze zijn de smalle poort naar het leven en de ware vrijheid (Mattheüs 7:13-14, Johannes 8:32).

En de belangrijkste van al Gods geboden is dat we Hem liefhebben met heel ons wezen (Mattheüs 22:37-38). Het is de belangrijkste van Gods geboden omdat het de basis voor alle andere geboden is. Het is het hart van elk ander blijdschap-creërend gebod, en het is de enige manier waarop wij in geloof deze geboden kunnen houden (Mattheüs 22:40).

Deur naar liefde

Maar het grote gebod is zoveel meer! Het opent een wereld voor ons van onvergelijkbare en ondoorgrondelijke schoonheid, omdat de grootste affectie die wij ooit kunnen voelen de liefde is (1 Korinthe 13:13) en de grootste liefde die we ooit kunnen ervaren is de liefde voor God. En we kunnen deze liefde alleen maar ervaren omdat Hij ons eerst heeft liefgehad met een oneindig grotere liefde (Johannes 15:13, 1 Johannes 4:19). Vanuit de bron van Gods liefde voor ons en onze liefde terug naar Hem vloeit de gave om iedereen lief te hebben (1 Johannes 4:7, Mattheüs 22:39).

Dit grote gebod opent de deur naar de hemel der hemelen, wat Jonathan Edwards omschreef als ‘een wereld van liefde’, waar we de volheid van onze diepste verlangens ervaren: de volste blijheid en vreugde voor eeuwig (Psalm 16:11). Er is daadwerkelijk een groot loon in het houden van dit gebod (Psalm 19:11).

Het is een verschrikkelijke, boze, demonische misleiding als we in dit gebod een narcistisch, onzeker en tirannische God horen Die er op aandringt dat Hij de belangrijkste is in onze emoties, of we gaan naar de hel. De duivel denkt hier zo over, daar heb ik geen twijfel over. Maar dat is de projectie van het hart van de duivel over God, en de verdraaide blik op God die hij wil dat iedereen gaat geloven. Zij die zuiver van hart zijn zien God als zuiver, maar de bedriegers, de duivel en allen die zijn misleiding volgen, zien God misvormd en verdraaid (Psalm 18:26).

Ja, de hel bestaat. Maar het is geen sadistisch en kosmisch Auschwitz gecreëerd door een goddelijk tiran. Het is het ontzagwekkende en het rechtvaardig oordeel die bestemd is voor hen die het grootste goed het grootste kwaad noemen, die God martelende tiran noemen en de slavernij van de zonde verkiezen boven ‘de vrijheid van de glorie van Gods kinderen’ (Jesaja 5:20, Romeinen 8:21).

Nee, in het gebod om Hem het meeste lief te hebben smeekt God ons juist naar de deur van de hemel. Hij gebiedt ons te gaan tot de grootste blijdschap. Hij gebiedt dat wij de schat vinden en de meest kostbare Schat ontvangen, dat we de diepste voldoening ervaren in God die ons ware voldoening kan geven. Dat we genieten van Hem waar we het meest van genieten kunnen, dat we ons vertrouwen stelen op de meest betrouwbare Persoon. Welk persoon met gezond verstand zou dit gebod niet willen houden? Het is 100% christelijk hedonisme.

Gered van waanzin

Wat is de waanzin en tragedie van de zonde toch groot. Wij allen zijn dit grote gebod ongehoorzaam geweest en hebben de hemel geweigerd. We hadden liever de lege, verwoestende leugen van onze zelfbeschikking. En daarom kunnen wij verdoemd worden tot het grote en rechtvaardige oordeel door het het weggestuurd worden van de hemelse heerlijkheid voor altijd (2 Thessalonicenzen 1:9).

Maar dat is niet wat God wilde. God wilde dat genade over rechtvaardigheid zou triomferen (Jakobus 2:13). God wilde dat genade over onze verdoemenis zou triomferen (Efeze 2:8, Romeinen 8:1). God wilde dat Zijn liefde over onze haat triomfeerde (Romeinen 5:8). Daarom liet God Zijn liefde zien door ‘Zijn Zoon Die de verzoening van onze zonden is’ naar ons te sturen, zodat wij ‘niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben’ (1 Johannes 4:10, Johannes 3:16). Dit is liefde! Dit is hoeveel hij jou heeft liefgehad.

Zonder het kruis zou het grootste gebod ons doodsvonnis betekenen. Het zou alleen maar beangstigende verdoemenis in ons kunnen werken. Zondaren kunnen immers nooit de drie-enige God liefhebben met heel hun wezen. De hel zou onze bestemming zijn. Maar door het kruis van Jezus wordt dit gebod het pure Evangelie voor ons. Als we Christus ontvangen, is Zijn perfecte liefde voor Zijn Vader op ons toegeschreven.

En dat betekent dat de hemel, die immense wereld van liefde, voor ons geopend is. Wij kunnen nu al voorproefjes ontvangen van de hemel in toenemende mate als we met de Geest wandelen (Romeinen 8:4). En wanneer de Heere Jezus ons eindelijk bij Hem in Zijn hemels Koninkrijk ziet, zullen we de gave ontvangen dit gebod te vervullen en onze ziel zal ten volle bevredigd worden (2 Timotheüs 4:18).

God wil jouw liefde

Het is ook Evangelie voor ons dat Gods grootste gebod niet zozeer prestaties gebiedt, maar onze liefde. Is dat niet prachtig? God wil zo graag dat we de liefde ervaren, niet dat we ons in allerlei bochten wringen om ons enkel correct te gedragen.

Het glorieuze geheim van onze christelijke gehoorzaamheid is dat hoe meer we het genoegen van Gods liefde voor ons en onze liefde terug naar Hem ervaren, hoe minder Zijn geboden omtrent ons gedrag als versperringen voor ons voelen. Ze worden zelfs onze manier om onze liefde voor God uit te drukken als Hij ons zachtjes naar de enge poort leidt.

Dit is waarom Jezus zei: ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht’ (Johannes 14:15). Dit zijn geen manipulerende woorden van een disfunctionele vader die zo zijn kinderen een schuldgevoel wil aanpraten, zodat ze gaan doen wat hij wil. Jezus openbaarde een glorieuze realiteit: liefde is de enige motivatie die God wil voor onze gehoorzaamheid. God wil dat wij Hem gehoorzamen uit liefde, niet uit angst voor de verdoemenis (1 Johannes 4:18), omdat Hij weet dat Zijn geboden niet zwaar zijn als wij Hem liefhebben.

Hoor Gods liefde in Zijn geboden

De duivel wil niet dat jij hier iets van weet of gelooft. Hij wil dat je Gods geboden ziet als geploeter, als saai en als slavernij, vooral dat grootste gebod.

Maar God wil dat je Zijn geboden in liefde hoort, vooral het grootste gebod. God wil dat je leven in lijn met Zijn geboden is. God wil dat jij weet dat Zijn geboden, die Jezus alreeds volmaakt voor jou gehouden heeft, nu het pad van geloof vormen voor jouw moeilijke weg door deze vallei van schaduwen. Een pad dat leidt naar de smalle poort van het eeuwige leven. En deze poort zal voor jou de deur blijken te zijn naar de grootste wereld van blijdschap en vreugde die je ooit zal kennen: de hemel, Gods wereld van liefde.

Meer toerusting