20 december 2018

“Doe het volgende” – de dankbaarheid van een moeder voor Elisabeth Elliot

Deze taak is mij gegeven. Daarom is het een geschenk. Daarom is het een voorrecht. Daarom is het een offer wat ik God mag geven. Daarom moet het blijmoedig gebeuren, als het voor Hem gedaan wordt. Hier en niet ergens anders kan ik Gods weg leren. In deze taak en niet in een andere zoekt God naar trouw. — Elisabeth Elliot

Elisabeth Elliot was mijn geestelijke moeder, en juni 2015 stierf ze.

Wakker worden in een nieuw leven

Ik ben opgevoed door een prachtige aardse moeder en vader die praktisch, down-to-earth, goedgunstig en hardwerkend waren. Helaas zijn mijn ouders, onder hun eigen toelating, niet opnieuw geboren. De dingen die mijn ouders me leerden, hoewel vaak waar en belangrijk, gingen gewoon over ontwikkelen van karakter en kracht, beleefdheid en manieren, hard werken en zelfstandigheid zodat ik positief zou bijdragen aan de maatschappij. Deze lessen waren goed en waar, en vandaag waarschijnlijk meer nodig dan ooit, maar nadat ik in 1982 opnieuw geboren werd, begon ik te zien dat er veel meer over het leven en mijn plaats daarin te leren viel.

Toen ik wakker gemaakt werd voor een nieuw leven in Jezus, begon ik te beseffen dat mijn leven niet alleen bestond uit het zijn van de beste persoon die ik kon zijn, of uit het opbouwen van een gelukkig leven voor mijzelf. Heel eenvoudig, mijn leven was niet van mijzelf. Het was van God, Degene die mij gemaakt had en Zijn Zoon gezonden had om te sterven voor mijn zonden zodat ik in Hem nieuw leven kon hebben. Ik moest voor Hem leven — voor Zijn glorie.

Mijn vroegere kerk leerde me van Gods liefde, maar het verklaarde de Bijbel niet goed. Mijn beste Bijbelse onderwijs kreeg ik in die dagen van radiopreken en van Elisabeth Elliot. Als een jonge vrouw en moeder probeerde ik elke dag te luisteren. Haar programma, als ik me het goed herinner, was maar 15 minuten per dag, maar was zo veel verpakt in die paar minuten.

Een vrouw die God kende

Hier was een vrouw die de Heere kende. Hier was een vrouw die bereid was om de Heere te dienen, ongeacht waar Hij haar heen zou roepen. Hier was een een vrouw die het verlies had geleden van haar jonge echtgenoot als martelaar op het zendingsveld, een vrouw die vervolgens nog een paar jaar bleef om het goede nieuws van Jezus Christus te delen dezelfde mensen die haar geliefde Jim gedood hadden. Een paar jaar later verloor ze haar tweede echtgenoot aan kanker. Elisabeth Elliot leed meer dan ik me ooit als vrouw en moeder had kunnen voorstellen. En haar reactie op dit alles? Vertrouw op God, gehoorzaam Hem en doe het volgende.

“Doe het volgende” werd een mantra bij ons thuis. Mijn man en ik gebruiken het nog steeds, meer dan twintig jaar later, om elkaar te aan te moedigen. Elisabeth Elliot wilde altijd ene Schriftuurlijke basis hebben voor haar raadgeving, die rechtstreeks, eenvoudig en niet sentimenteel was. Het was makkelijk voor de jonge, uitgeputte mij-generatie moeders van peuters om in zelfmedelijden te vallen. Maar elke dag richtte Elisabeth Elliot me genadig maar stevig op. Ze herinnerde me dat mijn lot een roeping van God was en dat het niet iets was wat miljoenen vrouwen voor mij niet gedaan hadden met minder middelen en gemakken.

Gehoorzaamheid en geluk

Ze benadrukte de samenhang in discipline en bevestigde regelmatig dat zelfs kleine kinderen in staat zijn om hun ouders te gehoorzamen als ouders, vooral moeders, standvastig maar liefdevol zijn. Ik leerde dat de gelukkigste kinderen de kinderen zijn waarvan de moeders en vaders de moet en kracht hebben om goed en liefdevol te disciplineren. En ik leerde het belang van gehoorzaamheid, niet alleen voor mijn kinderen maar ook voor mijzelf.

Voordat ik moeder werd, ging ik naar de universiteit in de jaren zeventig. Het sociale klimaat was omgekeerd en het leek alsof iedereen in opstand kwam tegen het gehoorzamen van alles behalve je eigen “innerlijke stem.” Tot het eeuwige voordeel van mij en miljoenen anderen, confronteerde Elisabeth Elliot moedig deze leugen. Een leven van gehoorzaamheid aan een God Die me schiep, redde en van me hield zou me nooit kwaad doen. Mijn gehoorzaamheid aan Hem zou me nooit het geluk en de tevredenheid doen missen. Integendeel, gehoorzaamheid was mijn zekerste en snelste weg naar de grootste vreugde.

Een oproep aan oudere vrouwen

De Bijbel wijst op het belang dat ouder vrouwen in de levens van jongere vrouwen spreken:

‘Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.’ (Titus 2:3-5)

Ik ben dankbaar dat Elisabeth Elliot haar leven wijdde om dit voor de jongere vrouwen van mijn generatie te doen. In maar een paar minuten per dag hielp ze mij mijn echtgenoot beter lief te hebben. Ze hielp me met het opvoeden van gelukkige en gehoorzame kinderen die de Heere liefhebben. Ze hielp me te zien dat het mijn grootste roeping is om elke dag en elk moment het volgende te doen voor de heerlijkheid van de Heere. Dat is een behoorlijk prachtige erfenis.

Ik hoop dat ik en anderen met mij Gods oproep mogen gehoorzamen voor de generatie vrouwen die ons zullen volgen.

Meer toerusting