24 maart 2021

De schoonheid van Sodom

‘Ligt heel het land niet voor je open?’ (Genesis 13:9)

Abram en Lot staan op het punt om uit elkaar te gaan, omdat het land waar ze verblijven niet groot genoeg is voor hen beiden. Abram geeft Lot de keuze, hij mag als eerste bepalen welke kant hij opgaat, ‘ligt heel het land niet voor je open?’

Als je als jonge vrouw in deze westerse rijke wereld woont, dan heb je waarschijnlijk, net als ik, een ontelbaar aantal mogelijkheden en keuzevrijheden in zo’n beetje alle facetten van je leven. Van de grote dingen – denk aan wat je gaat studeren, waar je gaat werken, waar je gaat wonen – tot de ‘kleinere’ dingen als wat je doet op je vrije zaterdag, wat je eens zult gaan eten, welke film je zult kijken of welk boek je eens zult lezen; ‘ligt heel het land niet voor ons open?’

Maar een ‘open land’ betekent ook de mogelijkheid om die in de verkeerde richting door te trekken. Net als Lot. En ja, die geschiedenis kennen we natuurlijk wel: Lot die er zelf voor kiest om naar Sodom te gaan, en daarbij ook nog de eerste keus pakt, terwijl zijn oom een stuk ouder was en hij hem toch minstens voor had kunnen laten gaan. En als we eerlijk zijn vinden we het ook wel een beetje dom van Lot dat hij dan uitgerekend voor Sodom kiest. Want dat was nou niet een stad die bekend stond vanwege zijn goede normen en waarden en zijn beschaafde inwoners. In dat geval hadden wij het misschien nog wel begrepen, toch?

Ik ben bang van niet. We hebben waarschijnlijk veel meer gemeen met Lot dan we willen toegeven: ‘En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte’ (Genesis 13:10). Niks geen vieze, stinkende stad waar de donkere wolken van onheil al boven hingen! ‘Als de hof van de HEERE’, zo geweldig als het paradijs, zo zag het land eruit. Lot keek op basis van zijn menselijke ogen en koos voor dat land.

We hebben waarschijnlijk veel meer gemeen met Lot dan we willen toegeven.

Kijken wij niet ook al te vaak net als Lot naar dit open land? Die muziek is toch gewoon heerlijk om naar te luisteren? En die film, er zitten wat scènes in… maar het is echt zo’n feelgood movie. En ja, die vriendinnen zijn misschien niet zo serieus maar we hebben zoveel lol samen. En dat feestje, daar wordt flink gedronken, maar het is gezellig en ik vind die aandacht best leuk.

Laten we eerlijk zijn, zoals de Bijbel zegt – de wereld kan er vaak nog zo mooi uitzien maar: ‘De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE’ (Genesis 13:13). Natuurlijk moeten wij niet vergeten dat deze terechte beschuldiging ook voor ons geldt. Wij zijn ook grote zondaars tegenover de HEERE. Maar alleen door ons geloof in het reinigende bloed van Jezus Christus en Zijn opstaan uit de dood kunnen wij nu kinderen van God genoemd worden. Maar wat doen wij daarna? Leven we ook als kinderen van de Allerhoogste? Maken wij er wel echt werk van – door de kracht van Zijn onmisbare Heilige Geest – om meer op Jezus te gaan lijken en minder op de wereld?

De keuze van Lot is denk ik voor ons een waarschuwing om niet in de wereld van vandaag dezelfde fout te maken. Laten we oplettend zijn; de schoonheid en het comfort van Sodom kan ons in slaap doen sukkelen. Het maakt ons lauw en zorgt dat wij niet meer het zout van de aarde zijn, het zorgt ervoor dat wij gaan lijken op deze zus genaamd Sodom: ‘Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echt niet’ (Ezechiël 16:49)

We weten hoe het afliep met deze stad. God had geduld, maar uiteindelijk kwam Zijn oordeel en keerde Hij de stad ondersteboven en richtte het te gronde. De zonde kan er, en zal er, vaak zo onschuldig uitzien, aantrekkelijk als de vrucht in de hof van Eden, blinkend en vol overvloed als de stad Sodom – maar het draagt het kwaad in zich en het gevolg ervan is de dood (Romeinen 6:16).

De zonde kan er, en zal er, vaak zo onschuldig uitzien, aantrekkelijk als de vrucht in de hof van Eden, blinkend en vol overvloed als de stad Sodom – maar het draagt het kwaad in zich en het gevolg ervan is de dood.

Dit is nog niet het hele verhaal, want voordat dit gebeurde stuurde God engelen om Lot te redden zodat hij niet ‘om de ongerechtigheid van de stad – zou worden – weggevaagd’ (Genesis 19:15). De reactie van Lot is alarmerend: ‘Lot aarzelde echter; daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de HEERE hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad’ (Genesis 19:16).

Lot aarzelde. Aarzel jij om weg te lopen van plekken waarvan je weet dat God niet wil dat je er bent? Aarzel jij om die film of die muziek te stoppen of uit je playlist te halen? Aarzel jij om het gemak van oppervlakkige gezelligheid te vermijden voor diepere en soms confronterende vriendschappen? Aarzel jij om weg te blijven van het feestje waar de alcohol en de overspel zo rijkelijk gevierd worden?

‘…omdat de HEERE hem wilde sparen.’ Wat voor Sodom geldt, geldt ook voor de wereld van vandaag: onze God wil ons nog sparen. Als je Jezus Christus nog niet kent, wil God je door het offer van Zijn Zoon sparen en je verlossen van het oordeel dat over deze wereld zal komen en zal Hij je vrij maken van de zonde en schuld zodat je werkelijk vrede hebt. Als je Jezus Christus al wel kent, om je opnieuw te onderwerpen aan Hem, Zijn eer te zoeken en weg te vluchten van de zonde in jouw leven en daarentegen te leven tot Zijn eer, in geloof en liefde, zoals Paulus schrijft:

‘U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na’ (1 Timotheüs 6:11).

Meer toerusting