21 mei 2019

Christus volgen: ‘a losing game’

“Loving you is a losing game…” Bij heel wat Nederlanders zingt het nog na in hun hoofd, na afgelopen zaterdag. Duncan schreef geschiedenis met zijn lied ‘Arcade’. Na 44 jaar heeft Nederland weer het Eurovisie Songfestival gewonnen.

“Loving you is a losing game…” Zo kan het in een vriendschap of liefdesrelatie voelen.

Opvallend aan ‘Arcade’ is dat het geen suikerzoete lovesong is. Duncan schreef het na het verlies van een dierbare, iemand die op jonge leeftijd is gestorven. “Ze is tot op het laatst verliefd gebleven op de man die haar verlaten had”, vertelt hij in een interview (bron). Niet echt een luchtig liedje dus. Het gaat over liefde die niks oplevert, die geen ‘winst uitkeert’.

“Loving you is a losing game…” Zo kan het in een vriendschap of liefdesrelatie voelen. Met een ander mens, maar ook met God. Neem Paulus. Eerst was hij een fanatieke wetsgeleerde. Christus’ liefde werd hem te veel en ‘overmocht’ hem. Hij kon niet anders dan Hem navolgen. Maar wat leverde het hem op? Regelmatig stond hij oog in oog met de dood. Driemaal is hij gegeseld, eenmaal gestenigd, driemaal leed hij schipbreuk en eens zwalkte hij een etmaal lang op zee rond. Paulus moest zwoegen en tobben, met veel slapeloze, nachten, honger, dorst, kou en onvoldoende kleding (2 Kortinthe 11). Loving Christ is a losing game?

Christus liefhebben en Hem volgen is een ‘losing game’.

En kijk naar christenen vandaag. SGP’er Kees van Staaij sloeg pas nog alarm in de Tweede Kamer over de groeiende christenvervolging. In Syrië daalde het aantal christenen van 1,7 miljoen in 2011 tot onder de 450.000. In Irak zijn minder dan 120.000 christenen over – dat waren er voor 2003 nog 1,5 miljoen. Hebreeën 11 lijkt vandaag brandend actueel. “Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht…”
In het laatste couplet verwijst Duncan naar een ‘penny slot’; een speelautomaat in een casino waar je kleingeld in gooit om te gokken. Hij vergelijkt de liefde met een gokspel dat je uiteindelijk verliest. “How many pennies in the slot? Giving us up didn’t take a lot…”

Hierin ligt wel een levensgroot verschil met het liefhebben van Christus. Ja, Hem volgen is een ‘losing game’. Maar wel vanuit de vaste hoop dat dat verlies maar tijdelijk en heel betrekkelijk is. Jim Eliot, een zendeling die op 28-jarige leeftijd werd vermoord, verwoordde het raak in zijn dagboek: “Je bent geen dwaas als je opgeeft wat je niet kunt houden om daarmee te winnen wat je niet kunt verliezen.”

Deze column is met toestemming overgenomen van het Landelijk Contact Jeugdwerk. Gertjan de Jong is medewerker bij jongerenorganisatie LCJ.

Meer toerusting